ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - התחלתי לגדל זקן, אך המשפחה והחברים מבלבלים אותי ואומרים שזה לא הזמן
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
התחלתי לגדל זקן, אך המשפחה והחברים מבלבלים אותי ואומרים שזה לא הזמן

שאלה:

מאת אור:
שלום לכבוד מורי ורבי שליט״א. אני מניח שהרב טרוד מאוד, בפרט שהוא עכשיו בארץ ישראל, אך אני מרגיש שהעניין שלי לא סובל דיחוי, ואני ממש מבולבל.
לפני מספר חודשים ביקשתי מהרב חיזוק לעניין גידול פאות, וברוך השם מאז שקיבלתי את תשובתכם התחלתי לגדל פאות.
יחד עם זה התחלתי לגדל זקן - מה שעורר את משפחתי עליי. הם טוענים שזה לא הזמן לגדל זקן ולכל הפחות לחכות אחרי החתונה. גם החברים שלי, שאף הם חוזרים בתשובה, אמרו לי שזה לא שייך לגדל זקן עכשיו, שזו לא הדרך ולא ההנהגה, והאמת שזה התחיל לחלחל אליי ואני מוצא את עצמי כבר מספר שבועות מאוד לחוץ ומבולבל, כי אולי באמת הם צודקים ואולי זה לא מומלץ שבחור יגדל זקן לפני החתונה, ופתאום אני ממש חושש לצאת לשידוכים.
כבר מספר שבועות אני מעכב הצעות שידוכים שקיבלתי מחשש להידחות ולהיפגע בגלל שגידלתי זקן, אך מצד שני אני כן רוצה זקן ומפחד לקצץ אותו ושהיצר הרע לא ינסה להפיל אותי ולבלבל אותי על ידי זה, שהנה הלכתי אחורה ונכנעתי.
כבוד הרב אני ממש מבולבל, יש לי סברות לכאן ולכאן, ואני לא יודע מה עלי לעשות. אני מבקש עצה והכוונה כי אני ממש מותש ומפחד, וכן שהרב יברך אותי שאזכה למצוא את הזיווג במהרה, כי ברוך השם בזכות הרב הורדתי הרבה דמיונות שהיו לי בעניין מציאת הזיווג.
עוד דבר אוסיף כדי לשמח את הרב - ספרי השו״ת החדשים ממש הופכים עולמות ומחזקים את כולם בלי יוצא מן הכלל, יש להם ביקוש גדול מאוד, ואני מאחל ומתפלל על הרב שיזכה לבריאות איתנה ויזכה לזכות ולהציל את עם ישראל, כמו שעשה עד עכשיו. באהבה גדולה, בתודה והערכה ענקית.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר חוקת ה' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל אור נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לזכור שבגלל קיום מצוות לא מאבדים את השידוך וכו', והכל דמיון אחד גדול מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ב.) ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני; לכל אחד יש את הבת זוג שלו, וכל אלו שאומרים שכדאי לקצץ את הזקן או להוריד את הזקן והפיאות בשביל מציאת הזיווג וכו', זו עצת היצר הרע, וכך אמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות גילוח הלכה ג' אות ב') עיקר הדת ישראל ועיקר היהדות תלוי בזקן ופיאות ובהם ניכר היהודי, כי הוא מזרע ברך השם, מזרע ישראל. ומי שרוח אחרת עמו חס ושלום, ורוצה לכפור חס ושלום, באלקי ישראל, תחילת הכפירה הוא שמשליך חס ושלום מעליו הזקן והפיאות, כי באמת כל דת ישראל הקדוש הוא תלוי בזקן ופיאות, כי כל דברי תורתנו הקדושה וכל המצוות כולם הם בחינת צמצומים להשגת אלקותו יתברך, כי כל אות ואות וכל תיבה ותיבה מתורתנו הקדושה שבכתב ובעל פה וכל מצוה ומצוה וכל מנהג כשר של ישראל עם הקדוש והנבחר, כולם הם שיעורין וצימצומין, שעל ידם יזכו להשיג השגת אלקותו יתברך, כל חד לפום מה דמשער בלביה, כפי אשר יזכה על ידי עבודתו ויגיעתו בתורה ומצוות ומעשים טובים, ויפרוש ממעשים רעים. וכל אלו שמורידים את הזקן והפיאות בשאט נפש ובזדון ובמעל, אוי לו ואוי לנפשו, כי עוקר עצמו ונפשו מאלקי ישראל ואין לו חלק בתורת משה, אוי לנפשם כי גמלו להם רעה וכו', עיין שם.

אתה רק תבקש בכל יום ממנו יתברך שתזכה למצוא את בת זוגך, ותראה איך שעל ידי תפלה תמשיך ישועה לעצמך, ותמצא בקרוב את בת זוגך.

הלוואי שתרגיל את עצמך לומר בכל יום את התפלה הזו עד שתזכה למצוא את בת זוגך:

רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני למצוא את בת זוגי, ואתה בעצמך יודע שאני מוכן כבר להתחתן כדי להנצל מעבירות חמורות, אך מפני מעשיי המגונים והרעים שעשיתי עד עכשיו, התעכבה מציאת זיווגי, ואני נמצא בצער גדול מאד, כי אתה גילית על ידי חכמינו הקדושים: כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה, ובלא תורה, ובלא חומה, ובלא שמירה, ולכן הנני מתחרט על כל עוונותי שעשיתי עד עכשיו, ואני מקבל על עצמי לחזור בתשובה שלימה, וגילית לנו על ידי התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי (תיקוני זוהר תיקון י"ד) עם כל דא דחזר בתשובה, חזר ויהיבנא ליה בת זוגיה, והנני שב בתשובה שלימה, ולכן תזמין לי את בת זוגי, ואזכה להקים בית נאמן בישראל, ולעשות רצונך מעתה ועד עולם, אמן סלה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup