ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הייתי בציון של רבנו, אך כשחזרתי נכשלתי שוב בפגם הברית. האם ההבטחה של רבנו עדיין בתוקף?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הייתי בציון של רבנו, אך כשחזרתי נכשלתי שוב בפגם הברית. האם ההבטחה של רבנו עדיין בתוקף?

שאלה:

מאת יעקב:
שלום לכבוד הרב, ורפואה שלמה. הייתי באומן אצל רבנו, אך אחרי שחזרתי נכשלתי כמה פעמים בפגם הברית. כעת ברוך השם אני נזהר מלפגום שוב, אך אני מבולבל מאוד: האם ההבטחה שנתן רבנו למי שיבקר בקברו עדיין בתוקף? תודה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר בלק ט' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל יעקב נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך מאד מאד לשמוח בשמחה אין סופית שזכית להיות אצל ציון רביז"ל, אשר אין למעלה מזה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל אשר מי שיבוא אצלו אחר הסתלקותו היינו אל ציונו הקדוש בעיר אומן ויתן פרוטה לצדקה עבורו ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים 'תיקון הכללי', אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו יוציאו מהשאול תחתית, וזה סובב על כל מיני פגמי הברית רחמנא לישזבן.

ולכן אתה צריך מאד מאד להתחזק בזה שהיית אצל ציון רביז"ל, ומה שאחר כך התגבר עליך יצרך ונכשלת עוד פעם וכו' וכו', אתה צריך להתחזק ביתר שאת וביתר עוז לעשות תשובה בשמחה אמיתית שמחה אין סופית, ובוודאי זה שזכית להיות אצל ציון רביז"ל, יהיה לך לתיקון גדול מאד, ומי יתן שתזכה לנסוע גם על ראש השנה הבא עלינו לטובה אצל רביז"ל באומן, כי כך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים, כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ושלושת הלימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את שלושת הלימודים האלו.

תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, כי הס"מ עובד על כל אדם כל כך חזק להפילו בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', רק על ידי הדמיונות שמכניס בו וכו' וכו', כל אחד כפי בחינתו ועניינו, ולכן אתה מוכרח לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, והרגע שתהיה בשמחה, זה ירחיב לך את הדעת לגמרי, וכמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר, ודע לך שעיקר פגם הברית בא לאדם רק על ידי עצבות ומרה שחורה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) שאם אדם תמיד בשמחה, הקדוש ברוך הוא בעצמו תמיד ישמור אותו שלא יבוא לידי פגם הברית, ולכן תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, ועל ידי זה תנצל מלבוא עוד פעם לפגם הברית שזה עון חמור מאד מאד, וכמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם"; הרגע שאדם שש ושמח בו יתברך, על ידי זה נתבטלים כל החטאים שלו, יעזור הקדוש ברוך הוא שתקיים את זה בתמימות ובפשיטות ותהיה רק בשמחה, ותנצל מכל רע.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup