ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם יש מקור למנהג לפקוד את ציונו של התנא יונתן בן עוזיאל ביום ט"ו באב?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם יש מקור למנהג לפקוד את ציונו של התנא יונתן בן עוזיאל ביום ט"ו באב?

שאלה:

מאת דן:
שלום לכבוד הצדיק. השם יברך אתכם ותזכו להנהיג את עם ישראל עד ביאת גואל צדק מתוך בריאות, נחת ושמחה.
עוד מעט יגיע יום ט"ו באב, וברצוני לשאול: האם יש מקור למנהג לפקוד את ציונו של יונתן בן עוזיאל דווקא ביום זה? ואם כן, האם יש נוסח תפילה מסוים שיש לאומרו על ציונו ביום זה כסגולה למצוא את הזיווג? אשמח לקבל את תשובתו של הצדיק בנושא.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ד אב התשע"ג

שלום וברכה אל דן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

חכמינו הקדושים אמרו (תענית כ"ו:) שבחמשה עשר באב היו בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה, שקר החן והבל היופי אשה יראת השם היא תתהלל, ואומר תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו, וזה המקור שחמשה עשר באב זה יום שמסוגל למציאת הזיווג.

בענין שהולכים אצל קבר התנא יונתן בן עוזיאל, דבר זה מקובל אצל עם ישראל, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (פסחים ס"ו.) הנח להן לישראל, אם אין נביאים הן בני נביאים הן; ולכן אסור לצחוק משום מנהג ישראל, כי יש לכל דבר מקור, צריכים רק ללמוד ואז ימצאו מקור לכל מנהג ישראל שהוא קודש קדשים.

ויש לומר רמז למה קברו של רבי יונתן בן עוזיאל מסוגלת למציאת הזיווג, והוא על פי דברי הזוהר (רעיא מהימנא פנחס רנ"ז.) פקודא חד סר, איהי אתקריאת צלותא דשחרית מנחה ערבית, מסטרא דתלת אבהן, ואיהי תפלת כ"ל פ"ה, לית 'כל' אלא צדיק, דכתיב (דברים הימים א' כ"ט י"א) "כי כל בשמים ובארץ", ותרגם יונתן בן עוזיאל דאחיד בשמייא ובארעא, פ"ה כחושבן מיל"ה ומה ברית ביה מתיחדין דכר ונוקבא דלתתא, אוף ביסוד מתייחד חתן וכלה דלעילא, הוא חי עלמין כליל ח"י ברכאן, הדא הוא דכתיב (משלי י' ו') "ברכות לראש צדיק", ובגין דא כל הכורע כורע בברוך, וכל הזוקף זוקף בשם, דא שכינתא בשם דהוי"ה ביה צריך לזקפא שכינתא, ההיא דאתמר בה (עמוס ה' ב') "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל" על ידי דרגא אחרא, ובגין דא (עמוס ט' י"א) "ביום ההוא אקים את סכת דוד הנופלת", ההוא דאתמר ביה (תהלים קמ"ו ח') "הוי"ה זוקף כפופים"; וזה רמז נכון מאד.

יש קונטרס שנקרא "מציאת הזיווג", אשרי מי שיהיה רגיל בקונטרס זה ויאמר את כל התפלות האמורות שם ויקיים את כל הסגולות שנמצאות שם, אזי ברור שימצא את בת זוגו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup