ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - ראש הישיבה והמשגיח שלנו מאיימים שבחור שיטוס לאומן - יסולק מהישיבה. מה עושים במצב כזה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
ראש הישיבה והמשגיח שלנו מאיימים שבחור שיטוס לאומן - יסולק מהישיבה. מה עושים במצב כזה?

שאלה:

מאת אשר:
אנחנו שלושה בחורים שלומדים בישיבה ליטאית ומקורבים אל רבנו הקדוש. בכל שנה יש לנו צרות צרורות הן מצד הראש ישיבה והן מצד המשגיח - כי הם מתנגדים מאוד שניסע לקיבוץ בראש השנה באומן, ובכל שנה מאיימים עלינו שיזרקו אותנו מהישיבה אם ניסע. מה אנחנו אמורים לעשות במצב כזה?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר עקב ט"ו אב התשע"ג

שלום וברכה אל אשר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תגיד לחבריך וכן אתה תכניס את זה טוב טוב בראשך - אם הייתם מתמידים כל השנה בלימוד התורה הקדושה בתמימות ובפשיטות גמורה, והייתם מצייתים את הראש ישיבה ונותנים לו את הכבוד הראוי לו, וכן הייתם מצייתים את המשגיח והייתם שומרים על סדר הישיבה, והייתם הבחורים הכי מצויינים וכו', תאמינו לי שהראש ישיבה והמשגיח אפילו שהם מתנגדים וכו', היו נותנים לכם בכבוד גדול לנסוע אצל ציון רביז"ל. אבל ההיפך הוא הנכון - שכל השנה אתם לא שומרים על סדרי הישיבה, ומכל שכן לועגים על הראש ישיבה ועל המשגיח וכו' וכו', שזה עוון חמור מאד מאד, כי על הכל הקדוש ברוך הוא מוחל, אבל לא על עלבון תלמיד חכם, ולכן לא בחינם שהוא מונע אתכם מלנסוע אל ציון רביז"ל.

אני מוכרח להגיד לכם שיסוד היסודות אצל רביז"ל היה רק לימוד התורה הקדושה, ועוד לא היה צדיק שעורר את תלמידיו על התמדת התורה הקדושה כמו שרביז"ל חיזק ועודד אותנו להיות ולטייל בכל המקומות של התורה הקדושה, עד כדי כך שפעם אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ע"ו) מה שהאדם צריך ללמוד בכל יום עד שאין היום מספיק, דהיינו לגמור בכל שנה ש"ס עם הרי"ף והרא"ש, וארבעה שולחן ערוך הגדולים, וכל המדרשים כולם, וכל ספרי הזוהר והתיקונים וזוהר חדש, וכל ספרי קבלה מהאריז"ל. גם צריכין ללמוד איזה שיעור ביום בקצת עיון, ועוד חישב הרבה דברים. גם צריכין לומר תהלים בכל יום, ותחינות ובקשות הרבה הרבה. ואז סיפר הרבה מענין זה שצריכין ללמוד במהירות גדול ובזריזות ולבלי לבלבל דעתו בדקדוקים הרבה מענין לענין. והדברים הללו הם בדוקים ומנוסים; עיין שם.

האם אתם מנסים לציית את רביז"ל בזה? על כל פנים לא ללמוד את כל זה, רק להתמיד בכל יום בחומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, ולהתמיד ביותר בלימוד משניות כסדרן, וכן לעשות לעצמכם שיעור פשוט בש"ס כסדרן, מלבד השיעור של הישיבה, ולחזור על הלימוד שלומדים בישיבה כמה וכמה פעמים עד שיהיה שגור בפיכם, וכן להתפלל את שלושת התפלות מתוך הסידור דייקא בכוונת פירוש המילות לאט לאט, וכן להתנהג בדרך ארץ גדול מאד מאד כמו שרביז"ל רצה מאתנו, וחיבר את הספר המדות, כי המדות הם עיקר האדם. תאמינו לי אם הייתם מקיימים את זה, אזי הייתם מקבלים את הכבוד הכי גדול בישיבה, הן מהראש ישיבה והן מהמשגיח והן מכל הבחורים, ובקלות הייתם יכולים לקרב את כל הבחורים, כי באמת כל הבחורים יש להם חשק ותשוקה עצומה להתעלות ביראת שמים שלימה ובלימוד התורה הקדושה וכו', וכשרואים חבורה של בחורים שהם רציניים מאד, אזי כולם מתחברים אליהם, אבל אם רואים חבורה של ליצנים וכו', שעושים ליצנות מכולם וכו', ובפרט מהראש ישיבה ומהמשגיח וכו', ועוד מתגאים כאילו הם 'חסידי ברסלב', איזה חילול השם וחילול שם הצדיק הם גורמים? ואני כבר לא מדבר שבאמת אין להם שום שייכות אל חסידי ברסלב, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע.

ולכן אתם צריכים לקחת את עצמכם בידיכם ולציית את רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמורה, ואז הייתם רואים איך שהכל היה משתנה לטובה, ולא היו לכם שום מניעות להגיע לראש השנה אל ציון רביז"ל, אדרבה, היו עוזרים לכם עם כל מה שהיו רק יכולים.

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתחדירו את הדיבורים האלו בתוך לבכם, ותהיו חסידי ברסלב אמיתיים שמתמידים בתורה ובתפלה ובמעשים טובים, וקונים לעצמם מידות טובות, שרק הם נקראים חסידי ברסלב, אבל לא סתם ליצנים שעושים ליצנות מכולם - הם סתם בורים ועמי הארצים וכו' וכו', מאלו צריכים להתרחק לגמרי, ואין להם שום שייכות אל רביז"ל. אשרי מי שלא מטעה את עצמו בזה העולם כלל, וכך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup