ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם רבנו אכן שומע את כל מה שמדברים אליו כשבאים לציונו באומן?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם רבנו אכן שומע את כל מה שמדברים אליו כשבאים לציונו באומן?

שאלה:

מאת משה אשר:
לכבוד הצדיק מוהרא"ש שליט"א. יש לי קושי ובלבול עצום בכל פעם שאני מגיע לציון הקדוש של רבינו ז"ל, כי יש לי מחשבות תקיפות שלא עוזבות אותי, כגון: איך אפשר לדעת שהשם יתברך באמת שמח מזה שמגיעים לציון? והאם רבנו באמת שומע כל מה שמדברים אליו? הרי מובא בגמרא (שבת קנו) שהמת שומע רק עד שיתעכל הבשר?
אודה לכם מאד אם תוכלו להסיר את המועקה הזאת מדעתי, כי זה כבר כמה שנים שאני מגיע לציון ופי סתום מחמת המחשבה המבלבלת הזאת, וכנראה עוד כמה סובלים מכך. תודה רבה לכם ותזכו למצוות.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר עקב ט"ו אב התשע"ג

שלום וברכה אל משה אשר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שרביז"ל רצה מאד מאד שנבוא אל ציונו הקדוש, ואמר בפירוש שרוצה מאד שנבוא אליו תמיד, ובפרט בראש השנה, כמו שאמר (חיי מוהר"ן סימן ר"כ) מה אומר לכם אין דבר גדול מזה, היינו להיות אצלי על ראש השנה. אף על פי ששאר צדיקים אינם אומרים כך, כי אצלם אינו חיוב גדול כל כך להיות אצלם על ראש השנה, הרי עוד קושיא אחת [כלומר בלא זה כבר מקשים עליו קושיות הרבה תמיד, ויהיה קשה עליו עוד קושיא זו גם כן מה שהוא מזהיר ביותר להיות אצלו על ראש השנה דייקא יותר משאר הגדולים]. ואמר שכל עסקו הוא רק ראש השנה, והפליג אז מאד מאד להיות אצלו בראש השנה, ואמר בלשון אשכנז בזו הלשון: "וואס זאל איך אייך זאגין קיין גרעסערס דער פון איז ניט פארהנדן, איי אנדעריי זאגין ניט אזוי, איז נאך א קשיא, גאר מיין זאך איז ראש השנה" [מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה. ואם אחרים אינם אומרים כך, נו, זה עוד קושיא עלי, כי כל עניניי הוא רק ראש השנה]. גם כבר אמר: "אויף ראש השנה דארפן אלע זיין" [על ראש השנה כולם צריכים להיות]. וכל זה היה באומין בראש השנה האחרון שאז דיבר עמנו זאת, וגם מכבר דיבר עמנו הרבה שהוא מזהיר ומצווה לכל מי שרוצה לשמוע ולציית אותו שיהיה אצלו על ראש השנה.

ולכן כשבאים אצל רביז"ל, זה כמו שבאים לבית חולים, ורופא מומחה גדול מאד עושה את הניתוח וכו', וכשעושים ניתוח, אזי נותנים תרופת הרדמה וכו' וכו' והחולה לא מרגיש מה עושים איתו וכו'. כמו כן הוא אצל ציון רביז"ל - כשאדם בא אל רביז"ל בוודאי הוא עוסק בתיקונו, כי בפירוש הבטיחנו בחייו אשר מי שיבוא אצלו אחר הסתלקותו היינו אל ציונו הקדוש בעיר אומין ויתן פרוטה לצדקה עבורו ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים תיקון הכללי, אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו יוציאו מהשאול תחתית, וזה סובב על כל מיני פגמי הברית רחמנא לישזבן, ועל כל הירידות שבעולם.

ולכן אין לך להתבלבל כלום מכל הבלבולים שמבלבלים אותך וכו' וכו' הס"מ וגונדא דיליה, כי על ידי שאדם נפגם בפגם הברית הוצאת זרע לבטלה, על ידי זה הלב שלו נתעקם בעקמומיות, והמח שלו מתבלבל בקושיות ובספיקות וכו' וכו', עד שאנשים מדברים אפילו נגד ציון רביז"ל, וכל זה בא מחמת עוונותיהם המרובים, שעל ידי זה בוראים קליפות ומשחיתים וכו' המסבבים את האדם לגמרי וכו', עד שיש אנשים שאומרים שרביז"ל לא נמצא באומן, עד כדי כך התגברו עליהם הקליפות והסטרא אחרא וכו' וכו'. ובאמת צריכים לדעת אשר רביז"ל נמצא באומן, ושם מקום גניזתו, כמו שכתב מוהרנ"ת ז"ל (ימי מוהרנ"ת סימן ס"ו) "העיר אשר בחר בו בחיים חיותו להקבר שם כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר, שאמר לפני כמה אנשים שקהילת אומן הוטבה בעיניו להקבר שם, מחמת שהיו שם קדושים הרבה וכו', ובשביל זה היה עיקר שבא לאומן חצי שנה קודם הסתלקותו וכו', כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית לעסוק שם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר העשרה קפיטל תהלים הנקראים אצלינו וכו', אשרי הזוכה לזה", עיין שם.

ולכן אל תבלבל את עצמך משום בריה שבעולם, רק תעשה כל מיני מאמצים שבעולם לבוא מידי פעם אל ציון רביז"ל אם אתה יכול, ואם לא, אזי תבוא פעם אחת בשנה בראש השנה, כי אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים, כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו זוכים לדעת מרבי נורא כזה, רבי נפלא כזה, רבי שמחזק ומעודד אותנו ומוליך אותנו על דרך התורה והאמונה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו, אשרי מי שיציית אותו, ואז טוב לו בזה ובבא לנצח נצחים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup