ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני מנסה לשכנע את בעלי שיטוס לאומן, אך בגלל שאין לי איפה להיות בחג - הוא לא רוצה
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני מנסה לשכנע את בעלי שיטוס לאומן, אך בגלל שאין לי איפה להיות בחג - הוא לא רוצה

שאלה:

מאת איילה נטלי:
שלום וברכה. ברוך השם זכינו לחזור בתשובה ואנו גרים ברמלה. אני מאוד רוצה שבעלי יטוס השנה לאומן, ואני זו שדוחפת אותו לנסיעה. הבעיה היא שהשנה ראש השנה יחול בסמוך לשבת, כך שביחד זה יהיה שלושה ימים, וזה אומר שאני ושלושת ילדי הקטנים והמקסימים נשארים לבד בבית. עם המשפחה של בעלי אין לנו שום קשר, אמי גרה בארצות הברית, והקשר שלי עם ואבי ואחי הוא רופף, כי יש להם בעיה עם זה שחזרתי בתשובה. גם משפחה מורחבת כגון סבים וסבתות וכו' – אין לנו.
הוזמנתי לחג על-ידי חברה שגרה בעיר אחרת, וישנה אפשרות נוספת - שנתארח בצפון הארץ אצל חברים, אך נראה לי שזה לא מתאים להתארח אצל משפחה אחרת במשך ארבעה ימים עם שלושה ילדים.
אני מאוד רוצה שבעלי יטוס לרבנו, ובפרט שזו תהיה הפעם הראשונה שלו, אך בגלל שאין לי סידור מוצלח לחג, בעלי חושש לנסוע ולהשאיר אותי ככה, חוץ מהוצאות הטיסה שגם ככה לא קלות עבורנו... בעלי חושש לנסוע, ואני מנסה לשכנע אותו שזה בסדר, ושאני אסתדר. מה דעתכם בעניין? בברכת שנה טובה, מתוקה ושמחה.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבוא י"ד אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל איילה תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

אשריך ואשרי חלקך שאת דוחפת את בעלך לנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה באומן, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות הזו, כי סוף כל סוף אף אחד לא יודע ולא מבין מה זה להיות אצל רביז"ל בראש השנה, הרי חכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין הנורא שדנים את כולם אץ כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', וכן אמרו (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; כשאדם חוטא בר מינן, אזי בלי שום ספק יקבל עונש, כי יש דין ויש דיין, אבל כשבא בראש השנה והוא מבקש סליחה, ומכניע את עצמו לפניו יתברך, מיד הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער", אמר רבי יצחק, כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. הוי, ולא בזה את תפלתם.

הרי שלך לפניך, שבראש השנה אז הוא המשפט לכל העולם כולו. והנה ידוע כשיש משפט חמור צריכים לקחת עורך דין גדול, וככל שהמשפט יותר גדול ויותר מסובך, לוקחים את העורך דין הכי גדול, ואם נגזר עליו איזה עונש מוות רחמנא ליצלן, אזי לוקחים את העורך דין הכי גדול בעולם, ואף שזה עולה הון תועפות, מוכרים את כל מה שיש לו כדי לשלם לעורך דין, העיקר שיציל אותו ממוות בטוח לחיים. והנה רביז"ל הוא העורך דין הכי גדול בעולם, והוא הכריז (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.

ולכן נוסעים אל רביז"ל על ראש השנה, כדי שהוא יהיה לנו עורך דין במשפט ששופטים אז את כל אדם, והוא מוסר את נפשו עבור כל אחד שבא אליו וחוזר שם בתשובה שלימה ומבקש ממנו יתברך שישמור אותנו כל השנה מכל מיני צרות ורעות רבות וכו', ושנזכה להכתב בשנה של בריאות והצלחה בחיים, ופרנסה טובה, ושמירה מכל מיני גניבות וגזילות ואלימות, ומכל מיני מיתות משונות, כי הצדיק האמת הוא העורך דין הכי גדול, ורביז"ל רצה שכולם יהיו אצלו בראש השנה בלי יוצא מן הכלל, ולכן כל אשה ואשה צריכה להבין כי בזה שבעלה נוסע אל רביז"ל על ראש השנה, הוא מציל את עצמו ואת אשתו ואת הילדים מכל מיני מאורעות ומכשולות וסכנות שרק קורים בעולם, וכן שתכתבו בפרנסה בשפע, ובכל הישועות שרק צריכים, האם לא כדאי בשביל זה להשאר לבד עם הילדים בסך הכל כמה ימים?

הרי בראש השנה פועלים אצל רביז"ל במליונים וכו', כל אחד כפי האמונה החזקה בזה וכו', ולכן למה את צריכה לדאוג? אדרבה, את צריכה לגרש את בעלך להיות בראש השנה באומן, כי אם שמה מחלקים בריאות, פרנסה, שלום בית, ילדים ונחת וכו' וכו', האם זה לא שווה פי מליון מלנסוע לעסקים מעבר לים למזרח הרחוק כמו סין, או למערב הפרוע כמו לוס-אנג'לס? ולכן הנשים צריכות לדעת שבעליהן לא נוסעים לחופשה של כמה ימים אצל ציון רביז"ל בראש השנה, אלא שם נמצא העורך דין הכי גדול בעולם שהוא ממליץ עבורינו, ובזכותו נביא הביתה כל מה שאנחנו צריכים וכו', והן צריכות לדעת שזה בכלל לא קל להיות שמה בכמה ימים האלו, הגשמיות אינה גשמיות בכלל וכו' וכו', כל אחד עובר את התיקון שלו וכו' וכו', אבל בוודאי זה משתלם במליון אחוז.

ולכן את צריכה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ולא להסתכל על זה שתהיי לבד כמה ימים, כי אנחנו רואים שבני אדם נוסעים עבור פרנסה למזרח הרחוק, כגון לסין או להודו או לתאילנד וכו' וכו', על ספק פרנסה, ומשאירים לבד את האשה והילדים ולא דואגים בכלל מה יהיה עם נשותיהם וילדיהם, כי מרוב תאוות ממון שרוצים להרוויח, לא עושים חשבון עם אף אחד וכו', ופה יש לנו הבטחה כזו מרביז"ל שנחזור עם שפע גשמי ושפע רוחני, ובפירוש אמר לנו (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) מי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם", וזה נאמר על ראש השנה.

כל הכבוד לך שאת מעוררת ומחזקת את בעלך לנסוע אל ציון רביז"ל, ובוודאי הוא יביא לך חזרה שנה טובה ומתוקה, שנה של שמירה לך ולילדים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup