ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - ברגע האחרון בוטלה הטיסה שלי לאומן, ומאז אני שבור מאוד ונמצא בצער גדול
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
ברגע האחרון בוטלה הטיסה שלי לאומן, ומאז אני שבור מאוד ונמצא בצער גדול

שאלה:

מאת אביתר:
לכבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א.
אני כותב את המילים הללו ולא מאמין - עוד כשעתיים נכנס ראש השנה ואני לא באומן. חברת התעופה עשתה קומבינה - השאירה בארץ נוסעים שקנו כרטיס מראש, מכרה את כרטיסיהם לאנשים אחרים, וכל הניסיונות שלנו למצוא טיסה אחרת עלו בתוהו.
ברור לי שהכל מאת השם יתברך, אך אינני מצליח לצאת מהצער העמוק שיש לי מהעובדה שלא אהיה בקיבוץ הקדוש בראש השנה, ומעבר לזה, אני פוחד מה יקרה לי בשנה הבאה בזמן שלא זכיתי השנה להיות על ציון רבנו ז"ל. למרות הכל, אני מקווה שאוכל לעבור את ראש השנה הזה במחשבות טובות ובשמחה כמו שציווה רבנו.
בוודאי כבודו יראה את המכתב רק לאחר ראש השנה, אך אני מבקש מהצדיק שיענה לי ויחזק אותי כי איני יודע את נפשי מצער.
תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה, המאחל לכם כתיבה וחתימה טובה.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' ו' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אביתר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שכל מה שעובר על כל אדם, זה רק נסיונות קשים ומרים שמנסים את האדם לראות את הרצונות שלו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) שהעיקר הוא הרצון, וככל שאדם מתגבר עם רצון טוב על ידי זה הוא מוציא מכח אל הפועל את מה שרצה וכו' וכו', אבל תיכף ומיד מתגברות עליו גם המניעות והעיכובים להוציא מהכח אל הפועל את הדבר שבקדושה, כי כנגד החשק מזמינים לו מניעה וכו', כי כשבר ישראל צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו, בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק אמיתי, אזי מזמינים לו מניעה, וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק לעשות אותו הדבר, כי על ידי המניעה שמונעים את האדם מהדבר, על ידי זה נעשה התגברות החשק מאד וכו'.

אני בטוח שהיו לך רצונות וכיסופים חזקים להיות אצל ציון רביז"ל, ועשית כל מה שביכולתך להגיע על ראש השנה אל רביז"ל, אבל נסתבבו סיבות מסיבות שונות שהיו לך מניעות עצומות שלא שיערת וכו', כי היה לך כרטיס ביד אבל רימו אותך וכו', ולכן בוודאי לקח הקדוש ברוך הוא את הרצונות והכיסופים שלך והטרחות והמניעות והעיכובים וההוצאות וכו' וכו' שהשקעת בנסיעה, והרי אתה כאילו היית אצל ציון רביז"ל, כי אונס רחמנא פטריה, ולכן אסור לך להשבר משום דבר ורק להיות בשמחה כל השנה, וכבר תתחיל לבקש את הקדוש ברוך הוא שתזכה להיות בכל שנה אצל ציון רביז"ל בראש השנה באומן, כי הכל תלוי כפי התפלות והבקשות שאדם מתפלל ומבקש ומוציא את הרצונות מפיו דייקא.

חזק ואמץ מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, רק תהיה בשמחה עצומה שזה יסוד היהדות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרויה רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו". ומובא בזוהר (תצוה קפ"ד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר [בוא וראה העולם הזה עומד לקבל תמיד], והוא אקרי אבן טבא [והוא נקרא אבן טוב, כמו אבן מושכת שנקראת מגנט], ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה]. אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא [אם נמצאים תמיד בפנים שמחות מלמטה], כדין הכי נהרין ליה מעילא [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'], ואי איהו קיימא בעציבו [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה], יהבין ליה דינא בקבליה [אזי ממשיך על עצמו דינים]. כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה [השמחה של האדם בזה העולם, ממשיכה עליו שמחה מהעולם הבא], הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מהעולם הבא].

ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מהעולמות העליונים. ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, והלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.

אשריך ואשרי חלקך שכל הצער שלך זה רק מפני שלא זכית להיות אצל ציון רביז"ל על ראש השנה, ורואים בני אדם מצטערים על שטויות ותאוות וכו' וכו', ואין להם אפילו רצון להיות אצל רביז"ל על ראש השנה, ולכן ראוי לך לשמוח מאד שעל כל פנים זה הצער שלך, שלא היית יכול להיות מחמת אונס בראש השנה אצל רביז"ל, עם כל זאת אתה צריך למסור את נפשך להיות רק בשמחה תמיד.

המאחל לך חתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup