ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע כל הזמן מכפישים את חסידי ברסלב בכלל ואתכם בפרט?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע כל הזמן מכפישים את חסידי ברסלב בכלל ואתכם בפרט?

 

שאלה:

מאת מאיר אליהו:
שלום וברכת חתימה טובה לגאון הרב שיק שליט"א.
לאחרונה מתפרסמות באמצעי התקשורת ובעיקר באינטרנט הרבה כתבות שליליות על חסידות ברסלב, ואני מרגיש שיש כתבים 'צמאי דם' שבכל פעם שיש להם הזדמנות לתקוף אותנו, חסידי ברסלב, הם עושים את זה בשמחה וב'הידור'. ולא זאת בלבד, אלא יש אנשים שמשייכים את כל הסיפורים המזעזעים האלו אליכם, כאילו מדובר בקהילה שלכם ומוציאים עליכם שם רע ברבים וכותבים תגובות פוגעות.
מדוע כל הזמן מכפישים את חסידי ברסלב בכלל ואתכם בפרט?


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' ו' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום וברכה אל מאיר אליהו נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל סיפר לנו (סיפורי מעשיות מעשה ז' מהזבוב והעכביש) שקודם שירדה נשמתו לזה העולם, עשה הס"מ רעש בכל העולמות, ואמר: "אם הנשמה הזו תרד, אין לי כבר מה לעשות בזה העולם, כי הוא יחזיר את כולם בתשובה", ואמרו לו: "הנשמה הזו מוכרחת לרדת, ואתה צא ותמצא לעצמך עצה" וכו'. ויצא, וחזר עם איזה זקן וצחקו, ואמר: "אני כבר לא מפחד מהנשמה הזו, והיא יכולה לרדת" וכו' וכו'. ואמרו על זה אנשי שלומינו שזו העצה שמצא הס"מ - שתמיד יעשו צחוק ולעג מחסידי ברסלב וכו' וכו', ותיכף ומיד שעושים צחוק ולעג וכו', על ידי זה אנשים מתרחקים, ובאמת מי שמכיר את חסידי ברסלב אין ביניהם שום תמהוני ושום משוגע ושום אדם מפוקפק וכו' וכו', הכל מפוברק מהאצבע כדי להעלים ולהסתיר את הצדיק האמת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק הוא החן והיופי של כל העולם כולו, והס"מ מעלים ומסתיר אותו מן העולם, ואת זה רואים בחוש - שתמיד נדבקים כל מיני תמהונים וכו', מסוממים וכו', משוגעים וכו', וקוראים את עצמם חסידי ברסלב, אשר באמת אין להם שום שייכות לחסידות ברסלב, והכל עבודת הס"מ להוציא שם רע על רביז"ל ועל אנשיו היקרים.

חסיד ברסלב אמיתי מכירים אותו תיכף ומיד - יש לו ישוב הדעת נורא ונפלא מאד על ידי שמרבה בשיחה בינו לבין קונו, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה מכניס באדם ישוב הדעת אמיתי, וכן הוא תמיד שש ושמח ועוזר להזולת, והולך לו בחיים לגלות ולפרסם את אמתת מציאותו יתברך, ומתמיד בלימוד התורה הקדושה בהתמדה רבה מאד, ומתנהג בדרך ארץ גדולה, וזהו ברסלבר חסיד אמיתי - שתמיד שמח ותמיד מדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומתמיד בתורה ובעשיית חסד, ותיכף ומיד כשרואים אחד שמתפרע וכו', או עושה שטויות וכו', צריכים לדעת שאין לו שום שייכות לאנשי שלומינו כלל, ולא כמו שחדשים מקרוב באו שחושבים שהם הם חסידי ברסלב, ובאמת לא מיניה ולא מקצתיה, כי הם שליחי הס"מ להעלים ולהסתיר את רביז"ל מן העולם.

ידוע שפעם הלך הבעל שם טוב הקדוש זי"ע בתוך יער, ותלמידיו הלכו אחריו, ופתאום נעצר על יד איזה אילן והתחיל לבכות מאד מאד בבכיות עצומות, והיכה עם הראש שלו בתוך האילן, ובכה הרבה מאד, והתלמידים עמדו משתוממים מה זה ועל מה זה וכו', וכשגמר את תפלתו ובכייתו וכו', שאלו אותו תלמידיו: "רבי, מה זה היה?", ענה ואמר להם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שקודם ביאת המשיח יתרבו מפורסמים של שקר רע-בנים שיוליכו שולל את המון עם, וכמו שיש פה בהאילן הזה כל כך הרבה עלים וכו', כל כך הרבה מפורסמים של שקר יהיו, ויטעו את הבריות לגמרי, ומזה הוא מאד מפחד כי הם יהיו שליחי הס"מ, שאנשים ילכו שולל אחריהם, ולכן לא בחינם שיש כל כך הרבה התנגדות על דבר רביז"ל, ומה גם שהס"מ מדביק אליהם כל מיני תמהונים ומסוממים ומשוגעים וכו', הכל כדי להעלים ולהסתיר את דבר רביז"ל שהוא גילוי אלקות במדריגה עליונה מאד, להרגיש את אמתת מציאותו יתברך בגילוי כזה עד שיפתח את פיו לדבר אליו יתברך.

ולכן לא בחינם שנמצאים פה ושמה מתנגדים ארורים שמדברים כל דבר אסור על רביז"ל ועל אנשיו וכו', ובפרט הכלב ביבנאל שתמיד נובח נביחות, שאמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ג:) סימן לכלב שוטה - פיו פתוח, שבכל פעם הוא מעלה גירה כאילו ביבנאל מחתנים בגיל שתים עשרה, שזה צחוק מכאיב כי הכלב הזה הוא שהמציא את השקר הזה, ופירסם את זה בעולם, והכל להכפיש את הקהילה הקדושה של חסידי ברסלב הנמצאים שמה, ואף פעם לא היה דבר כזה שחיתנו בגיל שתים עשרה וכו', כמו שהוא קורא את זה 'נישואי בוסר' וכו', לא מיניה ולא מקצתיה, הכל שקר וכזב, ויכולים לבוא ולבקר את הקהילה ולראות אם יש דבר כזה וכו', ותהלה לאל יש לחסידי ברסלב קהילה נפלאה מאד מאד, קהילה פתוחה שכל אחד יכול לבוא ולראות ולהזדהות עם הקהילה, כי הקהילה היא שקופה לכל וכו', ויכולים לבוא מתי שרק רוצים ולבדוק את מעשי הקהילה וכו', כי הקהילה הקדושה ביבנאל היא הקהילה הכי פתוחה שיש בעולם.

רק הכלב הזה שנובח תמיד הוא אשר מעלה עשן וכו', שישרוף בעינים וכו', כדי שלא יראו את הגניבות והגזילות שהוא גונב וגוזל ומעביר אל העמותות השיקריות שלו וכו', וכן מעביר דירות מגלמודים וגלמודות על שם העמותות השיקריות שלו וכו', וכן צובר כספים במירמה על עמותות המלאות רמאות וכו', והלוואי והלוואי שהיו באים לעשות בדיקת עומק והיו מוצאים את הגנב מספר אחד בכל ארץ ישראל, ולכן לא בחינם שהכלב הזה תמיד נובח, כי הוא מתפוצץ מקנאה כשרואה איך הקהילה הקדושה של חסידי ברסלב גודלת ומתרחבת בצורה כזו שפשוט אין קהילה כמוה בכל העולם כולו, ואיך שהם חיים ביחד עם תושבי המקום באהבה גדולה מאד, ולא מפריעים לאף אחד בבחינת 'חיה ותן לחיות', ולא כמו שהוא מסית תמיד נגדם שעוד יסגרו כבישים וכו' וכו', אדרבה, כולם מוזמנים לבוא ולראות מקרוב את הנהגת הקהילה הקדושה הפתוחה והשקופה לכל ולראות אם באמת יש דברים כאלו מה שהכלב הזה תמיד כותב תגובות מתי שמכפישים את חסידי ברסלב וכו', יבוא היום שיבדקו טוב טוב את הגניבות והשחיתות שלו, ואז יתגלה מי באמת שייך לכת הגנבים וכו' וכו'.

עם כל זאת אני מוכרח להגיד לך שלא צריכים להתפעל ממנו כלל, וידוע הפתגם העממי "הכלבים נובחים והשיירה עוברת".

הקדוש ברוך הוא יעזור שיתגלה היופי והחן של רביז"ל בעולם, ותלמידיו היקרים חסידי ברסלב, ואיזה קידוש השם היה עכשיו בראש השנה באומן, שבאו למעלה מחמישים אלף אנשים מכל גווני הקשת וכו', ומכל העדות וכו', והיו מאוחדים ביחד באחדות אחת שלא רואים דבר כזה אלא בזמן הגאולה בשעה שיבנה בית המקדש וכולם יתקבצו יחד באחדות אחת, וידבקו עצמם באל אחד, כך היה בראש השנה באומן, יעזור הקדוש ברוך הוא שכלל נשמות ישראל יטעמו את טעם רביז"ל, ויאיר עליהם מלך הכבוד בעצמו.

המאחל לך חתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup