ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע לחג פורים יש מסכת בגמרא ולחג החנוכה אין?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע לחג פורים יש מסכת בגמרא ולחג החנוכה אין?

שאלה:

מאת אפרים:
ילמדנו רבנו: מדוע לחג פורים יש מסכת - מגילה, ואילו לחג החנוכה אין מסכת בש"ס?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר ויגש ב' דראש חודש טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אפרים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

יש הרבה טעמים בספרים למה אין מסכת חנוכה כמו שיש מסכת מגילה, והטעם הפשוט הוא - כידוע, שכל ענין נר חנוכה הוא מצוה מדרבנן, וכן נר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, כמאמרם ז"ל (שבת כ"ג.) שמברכים "אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר של חנוכה", והיכן ציונו? רב אויא אמר: מהפסוק (דברים י"ז י"א) "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", רב נחמיה אמר: מהפסוק (דברים ל"ב ז') "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך". הרי שלך לפניך, שכל מצות חנוכה היא מצוה מדרבנן שאנחנו מחוייבים לשמוע בקולם, נמצא שנר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, שזה דבר גדול מאד מאד, ולכן אין מסכתא על זה, כי גם מדרבנן יש תורה שבעל פה - שאדם צריך להאמין בחכמים שכל מה שהם אומרים וכל מה שהם שגודרים גדרים ביהדות, וכל מה שהם ממשיכים את המסורת שקיבלנו מדור דור, ככה זה, ואסור לנטות מדבריהם ימין או שמאל, ולכן בשביל זה אין מסכתא על חנוכה, כי גם זה תורה שבעל פה מדרבנן אשר צריכים להאמין לחכמים כמו שהם אומרים, ולא ללכת אחר היוונים והמתיוונים למיניהם בכל דור ודור.

ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) שעיקר היהדות הוא תמימות ופשיטות, ואמר (שיחות הר"ן סימן ט"ו) שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וזה בחינת (שמות ל"ו א') "כל אשר נתן הוי"ה חכמה בהמה", היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ה:) על הפסוק (תהלים ל"ו ז): "אדם ובהמה תושיע הוי"ה" - אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. וכמו שאמר אסף (תהלים ע"ג כ"ב) "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך"; אשרי מי שזוכה להגיע אל מידת התמימות. וכבר סיפר לנו רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ט' מהחכם ותם) אל מה זכה התם וכו' שנעשה מיניסטר על כל המיניסטארין, צדיק על כל הצדיקים, עיין שם.

המאחל לך חנוכה שמח
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup