ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מאז שחזרתי מאומן, נפלתי ונכשלתי בעבירות חמורות. איך יוצאים מהמצב הזה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מאז שחזרתי מאומן, נפלתי ונכשלתי בעבירות חמורות. איך יוצאים מהמצב הזה?

שאלה:

מאת אבי:
לרב שלום.
הייתי בראש השנה באומן, ומאז שחזרתי נפלתי יותר ויותר, ונכשלתי בעבירות חמורות שלא חלמתי עליהן. מה שהכי כואב לי, שאני הוא זה שתמיד מעורר את אשתי לצניעות, ולבסוף אני הוא זה שנפלתי ונכשלתי ואף הכשלתי אותה. אני מרגיש שאין לי תקנה וכאילו לעולם לא אוכל להפסיק לחטוא.
כבוד הרב, אנא עזור לי, איך יוצאים מהמצב הזה?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר ויחי ה' טבת ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אבי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שעל דבר שבקדושה אף פעם אסור להתחרט, ובפרט דבר גדול כזה להיות אצל רביז"ל בראש השנה באומן, אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות הזו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן, בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות; ובוודאי גם אתה נכלל בשיחה הזו, ולכן אסור לך להתייאש אפילו שנכשלת כבר באיסור חמור מאד מאד כזה, עם כל זאת, אתה צריך להחזיק מעמד ולא להשבר בשום פנים ואופן, כי בוודאי יש לך תיקון בכח של רביז"ל.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל - תאמין שיכולים לתקן, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל! אסור להתייאש בשום פנים ואופן, יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה, ולכן תראה לעשות התחלה חדשה ותחזור בתשובה שלימה בכל יום ויום, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות י"ב:) העובר עבירה ומתבייש בה - מוחלין לו על כל עוונותיו.

ובמה שאתה כותב שנדמה לך שאין לך תקנה ואתה לא יכול לצאת מההרגל הרע הזה וכו', דע לך שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"י) לאחד ששאל אותו כיצד הוא הבחירה, השיב לו בפשיטות: שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה - עושה, ואם אינו רוצה - אינו עושה וכו'. [וכתב מוהרנ"ת ז"ל: ודבר זה הוא נצרך מאד לדעת, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה].

ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ט) ודע, שעיקר התשובה השלימה היא, כשאדם עובר באלו המקומות ממש שהיה מקודם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, וכשעובר באלו המקומות והענינים שהיה מתחילה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם, וכופה יצרו לבלי לעשות עוד מה שעשה - זהו עיקר התשובה השלימה, ורק זה נקרא תשובה; ולכן במקום שתהיה קנאי כל כך על אשתך על לא דבר וכו', תתחיל לשמור על עצמך יותר ויותר.

 כדי לתקן את מה שקלקלת וכו', תעשה לעצמך קביעות חזקה לבוא לבית הכנסת להתפלל את התפלות הקבועות, ואף שזה בא לך מאד מאד קשה, עם כל זאת ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית, מנחה וערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון"? אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת, ואז טוב לך כל הימים, כי מי שמקפיד להתפלל את השלוש תפלות הקבועות במנין דייקא, ועונה אמן יהא שמיה רבא, קדושה וברכו, לא זז משם עד שהקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו, כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות - בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות.

ועל כולם צא מהעצבות ומהמרירות ומהדכאון שהס"מ מפיל אותך בזה וכו', וכבר אמר מוהרנ"ת ז"ל שאין הכוונה של הס"מ להכשיל את האדם בעבירות חמורות, כמו שמכוון להפיל אותו בעצבות ובמרירות ודיכאון ויאוש גמור וכו' וכו', ולכן מי שיודע שחטא וקלקל במעשיו, עליו למסור את נפשו רק להיות בשמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת, ואם יש לאדם דעת יש לו הכל, כמאמרם ז"ל (נדרים מ"א.) דעת קנית - מה חסרת?, דעת חסרת - מה קנית?; אם יש לאדם דעת - יש לו הכל, ואם אין לו - דעת אין לו כלום.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup