ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - רבינו רצה שאנשי שלומנו יהיו מעורבים עם העולם. מדוע חסידי ברסלב מקפידים להתפלל דווקא בבית המדרש שלהם?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
רבינו רצה שאנשי שלומנו יהיו מעורבים עם העולם. מדוע חסידי ברסלב מקפידים להתפלל דווקא בבית המדרש שלהם?

שאלה:

מאת נתן:
שלום רב לכבוד קדושת מוהרא''ש שליט''א. השם יאריך ימיכם בטוב ובנעימים, ותראו ברכה ונחת בכל מה שאתם עושים למען הפצת אורו של רבינו הקדוש זי''ע.
ידוע שבקיבוץ הראשון של ראש השנה אחרי הסתלקותו של רבינו הקדוש, ברח מוהרנ"ת ז"ל מבית המדרש של הקיבוץ ורץ להתפלל ביחד עם כל אנשי העיר, באומרו שרצון רבינו הקדוש היה להיות מעורב עם כולם. ואם כן, מדוע אחר כך בהמשך, מסר מוהרנ''ת ז"ל את נפשו לבנות את הקלויז באומן, וייחד כמה וכמה חידושים בליקוטי הלכות על חשיבות בניית בית המדרש על שם הצדיק? ומדוע עד ימינו אנו, חסידי ברסלב מתפללים בבית מדרש משלהם? מדוע לא לקיים את ציווי רבינו ולהיות מעורבים עם כולם?
אנא האירו את עינינו בסוגיה הזו כדי שנוכל להבין מזה איך להתנהג היום הלכה למעשה: האם עלינו להתפלל דווקא בבית המדרש של חסידי ברסלב או לאו דווקא?
יישר כחכם, והשם יתברך ישלם לכם על כל פועלכם הטוב, שאתם כל כך מוסרים נפש למען כלל ישראל זה יותר מיובל שנים. כל טוב, ברכה והצלחה, אריכות ימים ושנים טובות בבריאות השלימה, אמן.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר ויחי ז' טבת ה'תשע"ד

שלום וברכה אל נתן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

באמת, רצה רביז"ל שאנשי שלומינו יהיו מעורבים בין אנשי העולם, כי ידוע אשר כל אחד ואחד מאנשי שלומינו אם הוא רק מציית את רביז"ל באמת, אזי הוא חידוש נורא ונפלא מאד, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שי"ד) הפחות שבאנשיי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאד כמו של עכשיו, וכן אמר (חיי מוהר"ן סימן שכ"ז) שיספרו כמה סיפורי מעשיות מאנשי שלומינו ומכל אחד ואחד יהיו כמה מעשיות, היינו שרביז"ל מוליך את אנשיו בדרך של צדיק גדול ונורא מאד, כי כל הענין של שיחה בינו לבין קונו להחדיר את זה באנשים פשוטים קטני ערך זה דבר נפלא ונורא מאד, אדם שהיה בשיא הטומאה ומלוכלך בכל הלכלוכים בעוונות וחטאים וכו' וכו', ועכשיו הוא פונה מהכל ומתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, ומדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, זה חידוש שבחידושים, איך רביז"ל לוקח אדם שהיה כל כך רחוק וכו', וכל כך מלוכלך בחטאים ועוונות ופשעים וכו', ועכשיו נכנסת בו תשוקה עצומה להיכלל באין סוף ברוך הוא, והוא מדבר רק עמו יתברך, אזי כל ההלוך ילך שלו משתנה לגמרי - הוא מתנהג בדרך ארץ גדולה, יש לו ישוב הדעת נפלא, והוא נעים הליכות, כל השלוש תפלות הקבועות אצלו בישוב הדעת נפלא מאד, ומתפלל אותן לאט לאט ובדביקות, וכן הלימוד שלו זה בסדר הגון - מקרא, משנה, גמרא, מדרש, הלכה ואגדה, והכל בישוב הדעת כזה שאין לתאר ואין לשער כלל.

ועכשיו, כשאחד מאנשי שלומינו מתנהג ככה והוא מעורב בין הבריות, אז כולם מסתכלים עליו וכולם רוצים לחקות אותו, וכולם מתעניינים מי הוא? ומהיכן הוא מקבל את ההתעוררות וההתחזקות הזו? וכך גם הוא יתקרב, וזה היה הרצון של רביז"ל, ומוהרנ"ת ז"ל בער בו לקיים את דברי רביז"ל, אבל אחר כך כשהתחילה המחלוקת הגדולה על אנשי שלומינו, שבשביל שקרים של מפורסמים של שקר שהמציאו על רביז"ל ועל אנשי שלומינו וכו' וכו', התחילו לרדוף את אנשי שלומינו, והיה מוכרח מוהרנ"ת ז"ל בכל ראש השנה לשכור מקום אחר על הקיבוץ הקדוש שלנו בראש השנה באומן, עד שאמר לו יהודי פשוט: רבי נתן, כל זמן שלא יהיה לכם בית הכנסת עצמאי של אנשי שלומינו לא פעלתם עדיין שום דבר בדבר רביז"ל, והדיבורים כל כך נכנסו בלבו של מוהרנ"ת ז"ל עד שהחליט למסור את נפשו ובנה את הקלויז, ושם היו אנשי שלומינו יכולים להתפלל כפי הנוסח שלנו ולרקוד את הריקודים שלנו אחר כל תפלה ותפלה, וכן להתפלל בקול ובחיות ובהמחאת כפיים.

ואחר כך, כשבכל העיר התגברה המחלוקת יותר ויותר מפני הרשעות של המפורסמים שהמציאו כל מיני שקרים על אנשי שלומינו, היה ההכרח שבכל עיר ועיר יבנו בית הכנסת על שם הצדיק, ומאז ועד עתה אנשי שלומינו בכל עיר ועיר משתדלים לבנות בית הכנסת על שם רביז"ל, אשריהם ואשרי חלקם, כי שם יכולים לדבר חופשי מהעצות הקדושות של רביז"ל, הן ענייני שמחה - לשמוח ולרקוד אחר כל תפלה ותפלה, והן לדבר דיבורי אמונה פתוח, והן ללמוד שיעורים כסדרן כפי סדר-דרך-הלימוד של רביז"ל, והן לקיים את כל העצות של רביז"ל.

אשריהם ואשרי חלקם של אנשי שלומינו היקרים, שבכל עיר ועיר שהם גרים בונים בית הכנסת על שם רביז"ל, וזה דבר גדול מאד מאד, וחסיד ברסלב צריך להקפיד להתפלל דייקא בבית הכנסת הנקרא על שם הצדיק שזה דבר גדול.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup