ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני רוצה לנסוע לאומן בראש השנה, אך מכיוון שאני בא מחסידות אחרת - אני חושש
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני רוצה לנסוע לאומן בראש השנה, אך מכיוון שאני בא מחסידות אחרת - אני חושש

שאלה:

מאת אבי דוד:
לכבוד הצדיק שליט"א. יישר כוח גדול על כל החיזוקים והעצות הנפלאות.
שמעתי שאפשר להשיג כעת כרטיסי טיסה זולים לאומן לימי ראש השנה, וחשקה נפשי לקנות לי ולילדי כרטיסים, אך היות ואני מגיע מחצר של חסידות אחרת, ועדיין אני מסתובב שם, יש לי התלבטות וחששות מה יהיו ההשלכות כתוצאה מזה, כי ייתכן שזה יגרום לילדיי בושות. ומצד שני, אני מאוד רוצה לנסוע, ולהשאיר אותם לבד עם האמא זה קשה, כי ברוך השם הבית מלא בברכת השם ויש בלי עין הרע הרבה ילדים.
דבר נוסף: רבינו אמר שהוא ידאג להחזיר לנו את כל הוצאות הנסיעה. האם זה אומר שאין צורך לחפש אחר כרטיסים זולים, כי הרי כל ההוצאות יוחזרו לנו?
אשמח מאד אם תוכלו להנחות אותי בדרך הנכונה ולברכני בברכות וישועות. יישר כוח.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר יתרו י"ד שבט ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אבי דוד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

צריכים לדעת אשר אין עוד דבר יותר גדול מלהיות אצל ציון רביז"ל על ראש השנה, כי בפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה. והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש, ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם", וזה נאמר על ראש השנה; ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכם בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.

ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים, כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות; ואמר (חיי מוהר"ן סימן ר"כ): מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, היינו להיות אצלי על ראש השנה. אף על פי ששאר צדיקים אינם אומרים כך, כי אצלם אינו חיוב גדול כל כך להיות אצלם על ראש השנה, הרי עוד קושיא אחת. [כלומר בלא זה כבר מקשים עליו קושיות הרבה תמיד, ויהיה קשה עליו עוד קושיא זו גם כן, מה שהוא מזהיר ביותר להיות אצלו על ראש השנה דייקא יותר משאר הגדולים].

ואמר, שכל עסקו הוא רק ראש השנה, והפליג אז מאד מאד להיות אצלו בראש השנה, ואמר בלשון אשכנז בזו הלשון: "וואס זאל איך אייך זאגין קיין גרעסערס דער פון איז ניט פארהנדן, איי אנדעריי זאגין ניט אזוי, איז נאך א קשיא, גאר מיין זאך איז ראש השנה" [מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה. ואם אחרים אינם אומרים כך, נו, זה עוד קושיא עלי, כי כל ענייני הוא רק ראש השנה]. גם כבר אמר: "אויף ראש השנה דארפן אלע זיין" [על ראש השנה כולם צריכים להיות]. וכל זה היה באומין בראש השנה האחרון שאז דיבר עמנו זאת. וגם מכבר דיבר עמנו הרבה שהוא מזהיר ומצווה לכל מי שרוצה לשמוע ולציית אותו שיהיה אצלו על ראש השנה.

ולכן מי ששומע את הדיבורים האלו, כבר אין שום נסיון להיות אצל רביז"ל על ראש השנה. אדם צריך לעשות לעצמו חשבון הנפש, הנה הוא כאן והנה הוא יוצא מכאן וכו', כאשר שומעים לאחרונה מקרים מזעזעים שאנשים צעירים נחטפים בחטף וכו', והנה מכניסים את האדם בקבר ואז מתחיל איתו עניין אחר לגמרי וכו' מה שאי אפשר להסביר לבן אדם - נשמתו מתחילה לשוטט וכו', ואין לתאר ואין לשער את גודל הצער שיש לנשמה הזאת עד שהיא עולה למעלה וכו', ואת הצער הזה אי אפשר להסביר לאדם שהוא חי וכו', והנה יש צדיק שהבטיח הבטחה גמורה עם שני עדים צדיקים גדולים - שמי שיבוא אל הציון הקדוש שלו ויתן פרוטה לצדקה ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים 'תיקון הכללי', אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו - יוציאו בהפיאות מהשאול תחתית ומתחתיו. ומכל שכן מי שיהיה אצלו בראש השנה, יביאהו אל התיקון הכי גדול שרק יכול להיות וכו', אני שואל אותך - האם כשנשמה שמשוטטת בעולם התוהו ועדיין לא הגיע זמנה להיכנס למקום שהיא צריכה להיכנס וכו' וכו', שומעת דבר כזה, היא עושה חשבון לאיזה אדם? היא עושה חשבון לאיזו חסידות? הרי את נפשו הוא רוצה להציל, ולכן מאחר שיש לך כל כך משיכה אל דבר רביז"ל, מה אתה צריך לעשות חשבון למישהו?

 העצה היעוצה לך, שאתה לא צריך לגלות לאף אחד לאיפה אתה נוסע, וגם להזהיר את הילדים שלא יגידו לאיפה אתה נוסע, וכך מונעים מעצמו הרבה מחלוקות וכו', כי אין לך יפה מן הצניעות, ולמה צריכים להמשיך על עצמו מחלוקת בחינם? וזו העצה הכי טובה.

 ואם כבר מדברים שמוכרים עכשיו כרטיסים זולים לאומן, אזי אני מוכרח להגיד לך שצריכים מאד מאד לשמור, כי יש הרבה סוכני נסיעות שעובדים על בני אדם ולוקחים מהם את הכספים עכשיו, ולבסוף נתקעים בלי כסף ובלי כרטיס, ולכן תמיד יש זמן לפני ראש השנה לקנות כרטיס, אף שנדמה שאז עולה יותר וכו', מה בכך, הרי רביז"ל הבטיח שהוא ישלם לנו את ההוצאות על הלוך וחזור.

יעזור הקדוש ברוך הוא שתזכה להיות שמח ולשמח את ילדיך, והעיקר שלא צריכים לפרסם שאתה מקורב אל רביז"ל, כי מה אתה צריך לעורר על עצמך מחלוקת בחינם? ואת הקדוש ברוך הוא יכולים למצוא בכל מקום, היינו יכולים לדבר אל הקדוש ברוך הוא איפה שרק נמצאים, כי מלא כל הארץ כבודו, ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup