ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - בכמה מקומות מזכיר מוהרנ"ת ז"ל שהיו לו פחדים. איך יתכן שאדם בדרגתו יפחד מבשר ודם?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
בכמה מקומות מזכיר מוהרנ"ת ז"ל שהיו לו פחדים. איך יתכן שאדם בדרגתו יפחד מבשר ודם?

שאלה:

מאת רובי:
לכבוד הרב שלום.
ידוע, שמי ששם מבטחו בבורא עולם אינו צריך לפחד משום אדם ומשום דבר. קראתי בספר 'עלים לתרופה' מרבי נתן מברסלב זצ"ל, וראיתי שמספר פעמים הוא רושם שם בעניין פחדים שהיו לו, ואצטט לדוגמא: "עוצם הפחדים שעברו עליי עד עתה אי אפשר לבאר" וכו'. כיצד יתכן שגם לרבי נתן זצ"ל היו פחדים?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ג' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל רובי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

החכם מכל אדם אומר (משלי כ"ח י"ד) "אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה", ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ס.) שהפסוק הזה סובב על דברי תורה - שאדם צריך תמיד לפחד אם הוא לא יוצא ידי חובתו וכו', ואם הוא לא לומד מספיק וכו', או לא מקיים מספיק, עיין שם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ד.) אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו שמא יגרום החטא, כדרבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב בר אידי רמי: כתיב (בראשית כ"ח ט"ו) "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך", וכתיב (בראשית ל"ב ח') "ויירא יעקב מאד". אמר שמא יגרום החטא.

הרי שלך לפניך, שאדם צריך תמיד לפחד שלא יפול לנוקבא דתהומא רבה וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"א) כשמתקשרים איזה אנשים על איש אחד, אפילו אם הוא אדם חשוב יותר מהם, עם כל זה יכולים להפילו, כי נתקבצים חלקי הכבוד שיש לכל אחד מהם, ועל ידי זה נתבטל חלק כבוד שלו ונופל על ידם וכו'. וכשמפילין איזה אדם, עיקר הנפילה שנופל לתאוות ניאוף וכו', עיין שם.

אזי בוודאי שאדם צריך תמיד לפחד ובפרט כשיש עליו מחלוקת גדולה, וידוע איך שמוהרנ"ת ז"ל היה נרדף כל ימי חייו, ולכן כשהיה באמצע המחלוקת באותם המקומות שהיו שם מתנגדים שביזו אותו מאד וכו', מובן מה שכתב שהיו עליו פחדים גדולים וכו' - לא שהוא פחד מהם פיזית, כי כבר ידוע כשהוליכו את מוהרנ"ת ז"ל לבית סוהר, והיו על ידיו אזיקים, והמתנגדים עמדו בשני צידי הרחובות ורקדו ומחו כף אל כף בשמחה וכו', ושאלו אותו אחר כך אנשי שלומינו איך הוא היה יכול לעבור את הבזיונות האלו? ענה ואמר: ציירתי לעצמי שאני כבר ארבעים שנה אחר המיתה, כאומר כשאדם חושב שכבר מזמן נסתלק וכו', אז זה לא עושה לו רושם כלל, ולכן הפחדים שהיו לו זה רק פחדים של רוחניות, כי סוף כל סוף כשמתחברים כמה אנשים על אדם אחד, יכולים להפילו לנוקבא דתהומא רבה.

יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להתחזק כל ימי חיינו, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

1 תגובות

  • 1.
  • מאת: שלמה
   מי אנחנו שנחווה דעה,
   אבל אי אפשר שלא להביע התפעלות מהתשובה הנפלאה הזו להסביר את המעשה הזה והפחדים הנ"ל באופן כזה,
   אשרינו שיש לנו כזה מוהרא"ש נ"י שמסביר לנו היטב את תורת רבינו בלי כחל ושרק, בכזו אמת...
   ואשרי מי שיאחז בעץ החיים הזה ויצייתו בתמימות,
   שיזכה בסוף למה שיזכה, ע'ין ל'א ר'אתה א'לקים ז'ולתך י'עשה וגו' בגאולתינו השלמ"ה...
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup