ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע לא הסכים רבינו ז"ל שמוהרנ"ת ימונה לרב?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע לא הסכים רבינו ז"ל שמוהרנ"ת ימונה לרב?

שאלה:

מאת אברהם:
לכבוד הגאון הצדיק הרב שיק שליט"א.
זיכני הקדוש ברוך הוא ולאחר לימוד ממושך ומבחנים קיבלתי סמיכה לרבנות. אני שוקל להגיש מועמדות להיות רב באזור מגורי, אך מכיוון ששמעתי שרבנו ז"ל לא הסכים למוהרנ"ת ז"ל להיות רב כאשר חמיו של מוהרנ"ת רצה למסור לו את הרבנות - אני חושש.
מה הטעם לסירובו של רבינו ז"ל בעניין? והאם זה שייך גם אליי? 

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר תצוה ה' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אברהם נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שרבנות זו אחריות מאד מאד גדולה, זה לא סתם תואר להיות 'כבוד הרב', ולקבל תקציבים וכו', אלא זו האחריות הכי גדולה שרק יכולה להיות, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (הוריות י.) כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם, שנאמר (מלכים א' י"ב ז') "וידברו אליו לאמר אם היום תהיה עבד לעם הזה", כי כל העיר תלויה על ראש הרב - הוא צריך לדאוג שיהיה עירוב כשר כדי שלא יהיו נכשלים באיסור חילול שבת שהוא בסקילה, והוא צריך לדאוג שיהיה מקווה כשר שלא יכשלו באיסורי כריתות, הוא צריך לדאוג שתהיה כשרות בעיר, ולתת הכשר זה לא סתם, אלא הוא צריך שיהיה לו שליח או הוא בעצמו צריך לבוא בכל יום להשגיח אם הכל כשורה ושלא ימכרו שמה טריפות ונבילות, כי אם לא, זה על הראש שלו, והוא צריך לבוא הרבה פעמים בהפתעה בשעה שההוא לא יודע שהרב בא.

וכן צריך להקפיד על כל פרט מה שהעיר מחוייבת, כגון תלמוד תורה לבנים, בית ספר לבנות, וכולל לאברכים, הכל זה על הראש שלו, ואם אינו עושה את זה, גדול עוונו מנשוא. ואנחנו רואים בעיירות קטנות או במושבים שיכול להיות שמה קל וריק ופוחז שהולך בתחפושת של רב, אבל מבפנים הוא רקוב מאד, ולצערינו הרב יש הרבה שאין להם אפילו תעודת הסמכה להיות רב כי הכל פיקטיבי וכו', לא איכפת להם שהעירוב פסול, לא אכפת להם שהמקוה של הנשים אינו כשר, לא אכפת להם שמפטמים טריפות ונבילות וכו' וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור על דבר זה, ואם אחד חוגר מותניו להיות רב עליו לדעת שיש עליו אחריות גדולה מאד מאד, ולצערינו הרב כשאין דבר כזה הוא - הוא הכומר, שליח הס"מ שמעביר על הדת את אנשי העיר, או אנשי המושבה, או אנשי הכפר, וחבל מאד שאין גוף כזה שהולך לבדוק את הרבנים אם הם באמת רבנים יראי שמים, רבנים מוסמכים, רבנים בעלי אחריות וכו' וכו'.

הרב הקדוש רבי דוד צבי אוערבך זי"ע היה חמיו של מוהרנ"ת ז"ל, והיה רב על שלוש עיירות גדולות - קרעמניץ, מאהלוב ושאריגראד, ורצה למסור עיר אחת לחתנו מוהרנ"ת ז"ל שיהיה שם רב, וכשהלך מוהרנ"ת ז"ל לשאול את רביז"ל אם כדאי לו לקחת עליו את עול הרבנות, ענה לו רביז"ל: למה לא? הרי צריכים לרב שיפסוק הלכות. שאל אותו מוהרנ"ת ז"ל: רבי אתם מתכוונים באמת שאהיה רב? אמר רביז"ל: כן! בוודאי! באמת צריכים שיהיה רב בעיר שישגיח על מעשה העיר. שוב שאל אותו מוהרנ"ת ז"ל: רבי, אתם מתכוונים באמת לאמיתה? ענה ואמר לו רביז"ל: אם אתה מחפש את האמת לאמיתה תעמוד כאן, כאומר אל תיכנס בזה שזו אחריות מאד מאד גדולה, וזה לא כל כך פשוט להיות רב, כי כל המכשולות שיש בעיר זה על הראש של הרב.

ולצערינו הרב אנחנו רואים בחוש איך שדייקא אלו הרע-בנים הקלים הריקים והפוחזים, הם אשר מכשילים את הרבים ומפטמים אותם באכילת טריפות ונבילות, כי ההכשר שלהם אינו הכשר, הם לא באים להסתכל ולהשגיח כל מה שנעשה שם, אלא פעם בחודש הם באים לקחת את הצ'ק, ולא במקום אחד מצאו שהמקווה של הנשים היה פסול לגמרי, ונמצא שהוא הכשיל את כולם באיסור כריתות החמור, וכן העירוב בכלל אינו עירוב אזי הוא מכשיל את כולם באיסורי שבת שהוא בסקילה, ואינו דואג שיהיה תלמוד תורה, ואם אחד פותח תלמוד תורה הוא מוסר אותו לרשויות כדי שיסגרו את זה, ולא בחינם שכל כך הרבה אנשים עזבו את הדת, כי הקולר תלוי על צווארם, ולכן תדע אל מה אתה נכנס, ואל תיקח את זה כל כך בקלות, כי זו האחריות הכי גדולה.

 הקדוש ברוך הוא יעזור ויציל את עם ישראל ממנהיגים קלים ריקים ופוחזים כאלו המכשילים את הרבים, וישלח לנו רבנים יראי השם וחושבי שמו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup