ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - רבינו אומר שאדם צריך לחפש 'איה מקום כבודו'. איך מקיימים את זה הלכה למעשה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
רבינו אומר שאדם צריך לחפש 'איה מקום כבודו'. איך מקיימים את זה הלכה למעשה?

שאלה:

מאת גיא:
לכבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א, שלום וברכה.
רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן תנינא, סימן י"ב שכאשר אדם נמצא בנפילה או בירידה הוא צריך לחפש ולבקש איה מקום כבודו וכו'. כיצד מקיימים את העצה של החיפוש והבקשה אחר כבודו יתברך הלכה למעשה? האם בתפילה, התבודדות או לימוד תורה? 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר צו ז' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל גיא נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל מגלה לנו גילוי נורא ונפלא מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) כשאדם נופל בנפילה עמוקה וכו' או יורד בירידה גדולה מאד וכו', שהכוונה הפשוטה היא שנעלמת ונסתרת ממנו אמתת מציאותו יתברך, אזי העצה לחפש 'איה מקום כבודו' - איה המקום שאני יכול למצוא אותך, ויבקש ויתחנן ממנו יתברך שיחוס וירחם עליו שיתגלה אליו וכו', ואז על ידי שאדם מתחנן ומבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הירידה והנפילה והחושך הגדול שנפל אליהם 'איה מקום כבודך?' איה המקום שאתה מסתתר וכו' וכו', על ידי זה זוכה לבסוף שנתגלה אליו מלך הכבוד בעצמו, שזה סוד קרבן עולה שעולה כליל להקדוש ברוך הוא, וזה (בראשית כ"ב ז') "ואיה השה לעולה" - בשעה שאדם בוכה ומתחנן לפניו יתברך איה המקום שאזכה למצוא אותך, זה כאילו שהקריב קרבן עולה, ועולה מעלה מעלה עד שנתגלה אליו מלך הכבוד בעצמו.

ומאחר שהצדיקים תמיד חוזרים בתשובה שלימה כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שאפילו גדולי הצדיקים שמשיגים השגות אלקות, תמיד בוכים ומבכים לפניו יתברך וחוזרים בתשובה שלימה פן גישמו את אלקותו יתברך וכו' וכו', ומחזיקים את עצמם להכי גרועים וכו', וחוזרים בכל פעם מחדש בתשובה שלימה, ועושים תשובה על תשובה וכו', ועל ידי זה נתגלה אליהם בכל פעם הארת אלקות במדריגה עליונה יותר ויותר, ולכן עיקר התשובה תמיד לחפש אחריו יתברך, ועיקר החיפוש הוא על ידי שיחה בינו לבין קונו, כי באמת אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר זה הכל לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, אך הוא כביכול מסתיר ומעלים את עצמו וכו', וכשאדם מחפש אחריו יתברך, ועיקר החיפוש הוא בתפלה ושיחה בינו לבין קונו, אזי הוא יתברך מתגלה אליו ורואה שגם בתוך ההעלמה וההסתרה וכו' גם שם מסתתר אלופו של עולם.

ולכן עיקר החיפוש לחפש אחריו יתברך זה על ידי שיחה בינו לבין קונו, כי לימד אותנו רביז"ל שנהיה רגילים בזה מאד מאד, ואפילו שחטאנו ועשינו את הדברים הכי גרועים וכו' וכו', אסור להתייאש אלא לחפש ולבקש תמיד אחריו יתברך 'איה מקום כבודו' - איה המקום שאוכל למצוא אותך?, וזה 'מן העולם ועד העולם אתה אל', היינו אפילו שכביכול נעלם בהעלמה בתוך העלמה, עם כל זאת 'אתה אל' - שאתה מסתיר עצמך שם, וכן הוא אפילו בעומק ההסתרה שבתוך הסתרה גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים ל"א י"ח) "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים", היינו שאפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, שם נמצא "אנכי הוי"ה אלקיך", וכמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו) שדייקא בהסתרה שבתוך הסתרה שם יכולים למצוא אור גדול מאד, כי באמת אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, ומה שנסתר מן האדם האור וכו' הוא מחמת שחטא, כמו שכתב רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם; וכתיב (ישעיה נ"ט ב') "כי אם עונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע", ולכן עיקר העצה תמיד לחפש ולבקש אחריו יתברך 'איה מקום כבודך?' - איה המקום שאוכל למצוא אותך?, ואז דייקא עולה לתכלית המדריגה העליונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup