ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מרוב עייפות מעבודת היום, הרבה פעמים אני נרדם מבלי להתפלל ערבית. מה העצה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מרוב עייפות מעבודת היום, הרבה פעמים אני נרדם מבלי להתפלל ערבית. מה העצה?

שאלה:

מאת גיא:
לרב הצדיק שליט"א, רפואה שלימה, בריאות איתנה ורוב תודות על כל מה שאתה עושה עמנו.
אני בעל תשובה כארבע שנים, נשוי שנתיים עם תינוק ותינוקת. כרגע אני בחובות, ואני יודע שרבינו הזהירנו מלהיות בעל חוב, ולכן כשראיתי את הבטחת הרב שהבטיח בהבטחה חזקה שמי שיתרום להצלת הנוער יצא מהעניות והחובות, ולאחר דיבורי אמונה והתחזקות באמונת חכמים עם המפיצים שלכם שבאו לעירי, חתמתי על תרומה בהוראת קבע בסך מאה ש"ח למרכז ההצלה לנוער.
שאלתי לרב: אני עובד, ולאחר העבודה אני עוזר לאשתי בבית. בשעות הערב המאוחרות אני הולך לבית המדרש ללמוד תורה, אך הרבה פעמים אני מתעייף ונרדם על הספה בבית בלי ערבית וקריאת שמע שעל המיטה. כמו כן, לפעמים כשאני בבית המדרש אני נרדם על הספר תוך כדי לימוד. איזו עצה מעשית יוכל הרב לתת לי כדי שאהיה חזק במידת הזריזות וניצול הזמן? תודה רבה.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר מטות ט"ז תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל גיא נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על גודל החסד חינם שעשה עמך שזכית לחזור בתשובה שלימה, והקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה אשה נהדרת ושני ילדים, ובזה ראוי לך לשמוח מאד מאד, ולתת תמיד תודה להקדוש ברוך הוא על החסד חינם שעשה עמך, ובזה שתהיה רגיל לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, על ידי זה יתרחב לך לבך שלא תיפול בעצבות ובמרירות ודיכאון, אשר זה מביא אותך לעצלות ועצבות, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להיזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה.

ותזכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רע"ג) טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד, ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער ואין לתאר כלל, ואמר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה י"ג מיום ו') שעיקר רפואת הבת מלך שהיא נשמתו של האדם, שירה בה המלך האכזר שהוא היצר הרע עשרה מיני חיצים שכל חץ היה משוח בעשרה מיני סמים וכו', והצדיק האמת שהוא הבעטליר בלי ידים מוציא את החיצים הארסיים מבת המלך שהוא נשמת האדם על ידי העשרה מיני נגינה שמנגן לפניה.

ולכן עיקר תיקון הברית זה רק שמחה, ולהכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשאדם תמיד שש ושמח, על ידי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו מפגם הברית. ולכן אשרי האדם שעושה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ולא מניח את העצבות והעצלות אצלו כרגע, וזה עיקר תיקונו, ואף שזה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם וכו', עם כל זאת אי אפשר להתרפאות אלא על ידי שמחה, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחלאים רעים שבאים לאדם זה רק מחמת חסרון השמחה, כי על ידי שמחה הוא נתרפא מהכל. ולכן תכריח את עצמך רק להיות בשמחה, וזה תיקונך הנצחי.

מה טוב ומה נעים שהדבר הראשון כשבא הערב תתפלל ערבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ד:) חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא, ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל, וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אבל אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות - קורא, ואם רגיל לשנות - שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. מאי שנא בכל דוכתא דלא קתני חייב מיתה, ומאי שנא הכא דקתני חייב מיתה? איבעית אימא משום דאיכא אונס שינה ואיבעית אימא לאפוקי ממאן דאמר תפלת ערבית רשות קא משמע לן דחובה; תראה לקיים את זה בתמימות ובפשיטות ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup