ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - כשאני באומן יש לי ניסיונות קשים בקדושת העיניים. האם לנסוע למרות זאת?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
כשאני באומן יש לי ניסיונות קשים בקדושת העיניים. האם לנסוע למרות זאת?

שאלה:

מאת יוסי:
אני מרגיש ניסיונות קשים בקדושה באומן, ממש אני מרגיש שאני עומד ליפול שם רחמנא ליצלן, ובכל שנה מחדש גם בנסיעה קשה לי מאוד ואני יודע שאני לא אשמור על קדושת העיניים שם. רבינו הקדוש אמר שאנחנו יכולים לקפל את הספר שלו אבל לא את ההלכה. האם מותר לי לנסוע ככה?

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר עקב ט"ז אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יוסי נ"י

לנכון קיבלתי את מכתבך.

אתה צריך להבין שניסיונות קשים יש בכל העולם כולו, והיום אי אפשר לעבור כביש בלי להיכשל בראיות אסורות, כי הקליפות מסתובבות על הרחובות כמעט ערומות לגמרי וכו' ומכשילות בני אדם, ועל זה צריכים רחמי רבים לפני שיוצאים מפתח הבית לבקש את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ראיה סימן ט') כשאדם יוצא ומתיירא שלא יבוא לידיד הרהור על ידי הראייה שיראה נשים יפות, יאמר הפסוק (ישעיהו לג, ז) "הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון" וגו' ועל ידי זה ינצל מראות; כי באמת גם מלאכים צריכים רחמים רבים שלא יכשלו בראיות אסורות, כמו שמצינו (בראשית ו' ב',ד') "ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה וגו' הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוקים אל בנות האדם" וגו'; זאת אומרת שאפילו מלאכי מעלה שהשליכו אותם לארץ נכשלו בראיות אסורות והייתה להם נפילה גדולה מאוד, על אחת כמה וכמה בשר ודם טיפה סרוחה שקשה לו לעמוד בניסיון הזה כשהולך על הרחוב שלא יכשל בראיות אסורות שהקליפות מתלבשות עליהן.

ולכן דע לך שהס"מ מתלבש אצלך במצוות לא לנסוע לראש השנה לאומן בשעה שבפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי, רק ה' יתברך נתן לי זאת במתנה שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם בוודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. ואמר: (שם סימן תו) שבראש השנה יכולים לקבל אצלו תיקון אפילו אלו שנפלו כל כך בירידות ונפילות שהוא לא יכול לתקן אותם כל השנה, אבל בראש השנה גם להם יש תיקון.

תתאר לעצמך, רביז"ל לקח שני עדים כשרים צדיקים נשגבים ואמר שמי שיבוא אל הציון הקדוש שלו וייתן פרוטה לצדקה ויאמר את העשרה מזמורי תהילים הנקראים "תיקון הכללי" - אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו הוא יכול לתקן אותו, והנה יש אחד שרביז"ל אומר שהוא לא יכול לתקן אותו וכו' תתאר איזה בעל עבירה הוא שגם רביז"ל לא יכול לתקן אותו וכו', עם כל זאת אמר רביז"ל גם אותו אני יכול לתקן בראש השנה. האם לא כדאי בשביל זה בעצמו לקחת את הגוף שלו ולהביא אותו אל רביז"ל בראש השנה באומן?

ולכן דע לך שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א סימן א) שהיצר הרע מתלבש במצוות ואומר: "תראה, אם תיסע לאומן בראש השנה תיכשל בראיות אסורות", כאילו פה בעיר הוא לא יכשל בראיות אסורות וכו' וכו', אין זו אלא הסתת הס"מ עם כל מיני תירוצים לא לבוא אל ציון רביז"ל בראש השנה. ולכן כלך לך מכל זה, והקדוש ברוך הוא יעזור שתהיה בראש השנה באומן ותקבל שם את התיקון מרביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup