ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - כל ההתחלות מפורים!
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
כל ההתחלות מפורים!

מוהרא"ש ז"ל אמר, שפורים הוא זמן נפלא לעשות התחלה חדשה בעבודת השם יתברך, ובהתקרבות אל הצדיקים המקרבים אותנו אל השם יתברך, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ע"ד) בתחילה היו כל ההתחלות מפסח, ועל כן כל המצוות הן זכר ליציאת מצרים, ועכשיו ... (ולא סיים), ורביז"ל היה מדבר אז מפורים, והיה משמע מדבריו, שעכשיו כל ההתחלות הן מפורים, שבכח קדושת ימי פורים יכולים לעשות התחלה חדשה, ולזכות להתקרב אל הצדיקים האמיתיים המקרבים אותנו אל השם יתברך.

וכמו ששמע ר' נתן ב"ר יהודה ז"ל תלמידו של מוהרנ"ת ז"ל מפי מוהרנ"ת ז"ל, שאמר: "ועכשיו יש רבינו ז"ל שכל ההתחלות מאיתו, שאי אפשר להתחיל לכנוס בעבודת השם יתברך כי אם על ידי ספרי רבינו ז"ל" (מכתבים נתיב צדיק מכתב י"א), כי בפורים ראו והכירו כל ישראל שכל תשועתם באה להם על ידי מרדכי ואסתר שהיו הצדיקי אמת שבדור, ורק על ידי שקיבלו דבריהם, וביטלו עצמם אליהם ואל דעתם, זכו להינצל מעצת המן הרשע ולראות במפלתו, ונהפך להם היגון לשמחה והאבל ליום טוב, כי הייתה אז עת צרה גדולה לישראל, והיה חשוך ומר להם מאוד, אבל מרדכי ואסתר לימדו אותם שאין שום יאוש בעולם כלל, ויש ענין שנתהפך הכל לטובה, ועל ידי שקיבלו את דברי הצדיקים וצעקו אל השם יתברך, המתיקו את כל הדינים ונתהפכו לרחמים וחסדים.

     
  "...והיה משמע מדבריו - שעכשיו כל ההתחלות הן מפורים"

ולכן בכח קדושת פורים יכולים לעשות התחלה חדשה בהתקרבות אל הצדיקים, ובלימוד ספרי רבינו ז"ל, ועל ידי זה יזכה להיות חזק בזה כל השנה כולה, כי בכח השמחה והתפילות של פורים יכולים לפעול כל זאת ביותר, ועל כן אנשי שלומינו רגילים לקרוא לפורים "דעם רבינ'ס יום טוב" (היום טוב של רבינו), כי דייקא בכח קדושת פורים יכולים לזכות להתקרב לרבינו ז"ל באמת, ולהיות מקושר אליו כל השנה כולה.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שיש עוד מקום בליקוטי מוהר"ן הקדוש שאמר רבינו ז"ל "ועכשיו", והוא בהקדמת הליקוטי מוהר"ן חלק א', כשגילה רבינו ז"ל הגילוי הנפלא של רבי שמעון בר יוחאי, כי אז סיים רבינו ז"ל ואמר, "ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה שגם העיר וקדיש צריך לקבל משם". ואמר מוהרא"ש ז"ל, ששני "ועכשיו" אלו עולים בקנה אחד וקשורים זה בזה, כי על ידי הגילויים הנפלאים שגילו לנו רבינו ז"ל בספריו הקדושים, שיכולים לעשות התחלה חדשה תמיד, ובפרט מימי פורים הקדושים, על ידי זה יכולים לזכות להבין סודות התורה הקדושה שגילה רבי שמעון בר יוחאי, ולהוציא מהם עצות ומשפטי הנהגות ישרות לעובדא ולמעשה בכל עניני החיים, ועל כן מצינו בשולחן ערוך (אורח חיים סי' תכ"ח סעיף א') דבר פלא, שלעולם ביום שיהיה פורים יהיה ל"ג בעומר, וסימן פל"ג, עיין שם, הרי מפורש שיש קשר גדול בין פורים ליום ל"ג בעומר שהוא ההילולא רבא של רבי שמעון בר יוחאי, כי בכח ה"ועכשיו" של ימי פורים, יכולים לזכות ל"ועכשיו" יש נחל נובע מקור חכמה שגם העיר וקדיש צריך לקבל משם, ולזכות להבין סודות התורה שגילה רבי שמעון בר יוחאי באמת.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שגם מבואר בדברי רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' י'), שיש קשר גדול בין מרדכי ואסתר לימי העומר, כי דייקא על ידי מצוות העומר הכניעו את המן הרשע, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אסתר פרק ה' ובגמרא מגילה ט"ז.) שבשעה שבא המן למדרכי, מצא אותו עוסק עם תלמידיו בהלכות עומר שעורים, ואמר להם, אתי עומר שעורים דידכו, ונצח עשרת אלפים שקל דידי, כי בימי העומר נשמות ישראל מכינים עצמם לקבלת התורה, ואמרו נעשה ונשמע, שקיבלו נגלות התורה ביחד עם נסתרות התורה, וכן בימי פורים קיבלו את התורה מחדש באהבה, וכמו שכתוב (אסתר ט') קיימו וקיבלו, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת פ"ח.) קיימו מה שקיבלו כבר, ולכן בימי פורים זמן מסוגל ביותר לעשות התחלה חדשה בלימוד תורה הקדושה, ואז יזכה לשמחת התורה באמת.

ופעם באמצע סעודת פורים הקדוש, ביקש איש אחד מאנשי שלומינו ברכה ממוהרא"ש ז"ל שיזכה למצוא זיווגו ההגון מן השמים, והבטיח לו מוהרא"ש ז"ל שבקרוב יזכה לכך, ורק בתנאי שיקבל את השידוך הראשון שיציעו לו, וכן הווה, שבימי העומר הקרובים מצא את זיווגו, ובשעת שמחת התנאים הזכיר לו מוהרא"ש ז"ל הברכה שקיבל בימי פורים, ושאל אותו מוהרא"ש ז"ל, האתה זוכר את הברכה שקיבלת בימי פורים? הרי רבינו ז"ל אומר שימי עומר וימי פורים קשורים זה בזה, נמצא שנתקיים הברכה בעיתה ובזמנה.

אשרי הזוכה להמשיך על עצמו קדושת ימי פורים, ולהיות מקורב אל צדיקים באמת.

(שיחות מוהרא"ש, חלק ט"ז)

» חג פורים בברסלב סיטי

» לעוד שיחות מוהרא"ש לחץ כאן

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup