ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - תורה ותפילה נפלאה לזכות להגיע לאומן בראש השנה
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
תורה ותפילה נפלאה לזכות להגיע לאומן בראש השנה
מתפללים על הציון הקדוש באומן

כמעט ואין אדם שלא עוברות עליו מניעות וקשיים רבים על הנסיעה לאומן בראש השנה • אנו מצרפים כאן תורה ותפילה נוראה ונפלאה שראוי לאומרה בכל יום קודם ראש השנה, על מנת לזכות ולהתקבץ יחד עם רבבות בית ישראל אצל רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב בראש השנה

ז' אלול תשע"ג, 13/08/2013


ליקוטי מוהר"ן - חלק א' תורה רי"א

מה שהעולם נוסעין על ראש השנה לצדיקים, כי עיקר המתקת הדינין אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבות, כי שם שרשם, כמובא בזוהר "כולא במחשבה אתברירו" (הכל מתברר ובא על תיקונו במחשבה), ואי אפשר לבוא למוחין זכים אלא על ידי התקשרות לצדיקים, כמו שכתוב "ויקח משה את עצמות יוסף" - 'משה הוא בחינת מוחין, ויוסף הוא בחינת צדיק'. היינו שאין שלמות למוחין אלא על ידי התקשרות לצדיקים. וראש השנה הוא מקור הדינים של כל השנה, וצריך לטהר את מחשבתו כדי להמתיקם, ובשביל זה נוסעים לצדיקים, כדי לזכות לקדושת המחשבה.

ליקוטי תפילות - תפילה ע"ו, מיוסד ע"פ תורה רי"א

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתזכני ברחמיך הרבים לילך ולנסוע לצדיקים אמתיים על ראש השנה, ולהיות מקושר תמיד לצדיקים אמתיים. ועל-ידי-זה אזכה לקדש את דעתי ומחשבתי בקדושה גדולה. ותחמול עלי בחמלתך הגדולה, ותהיה בעזרי ותצילני מעתה מכל מיני מחשבות זרות ומכל מיני פגם הדעת שבעולם. ותחנני מאתך חכמה דעה בינה והשכל, ותזכני מהרה לקדושת המחשבה בשלמות באמת.

וברחמיך הרבים תמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם, ונזכה לקבל קדושת ראש השנה על ידי הצדיקים אמתיים, ולתקן כל התיקונים שצריכין לתקן בראש השנה שהוא מקור הדינים של כל השנה. ותהיה מחשבתנו קדושה וטהורה תמיד, ובפרט בראש השנה הקדוש.

אנא רחום ברחמיך הרבים תרחם עלינו, ותזכנו ותחננו אז לקדושת המחשבה ביותר, ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה אז על מחשבתנו שום מחשבה זרה וחיצונה כלל, רק בשמך נגיל כל היום באימה וביראה בקדושה ובטהרה גדולה, במחשבות קדושות וזכות וצחות בתכלית הזכות והבהירות, עד שנזכה בכח התקשרות הצדיקים האמתיים, לתקן ולברר כל הברורים בראש השנה, לברר כל ניצוצות הקדושה מעמקי הקליפות, ולהמתיק ולבטל כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, ויומשך עלינו אך טוב וחסד וישועה ורחמים גדולים, "מרשית השנה ועד אחרית שנה".

ותכתבנו ותחתמנו אז לחיים טובים ארוכים ולשלום, לחיים אמיתיים חיים שיש בהם יראת שמים, חיים שנזכה בהם לשמור מצוותיך ולעשות רצונך באמת ובלב שלם, ולתקן כל מה שפגמנו מעודנו עד היום הזה, ותשפיע עלינו פרנסה טובה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב.

ליקוטי תפילות - תפילה ע"ז, מיוסד ע"פ תורה רכ"א

ריבונו של עולם, אתה יודע גודל החיוב לנסוע על ראש השנה לצדיקים אמתיים, וגם אתה יודע את עצם ריבוי המניעות שמתגברים על זה מכל הצדדים.

חומל דלים חוס וחמול עלינו, ועזרנו וזכנו לשבר כל המניעות, והורנו דרכיך, והדריכנו באמיתך ולמדנו, שנזכה לילך ולנסוע לצדיקים אמתיים על ראש השנה, באופן שנזכה על ידם לקדושת המחשבה באמת. כי אתה יודע שעכשיו בעוקבות משיחא, עקר סמיכתנו וישועתנו היא רק על ימי ראש השנה הקדושים, אשר בהם אנו נשענים להתקרב אליך, ולהמשיך אלהותך ומלכותך עלינו מראש השנה על כל השנה כולה. ואנחנו לא נדע מה נעשה בימי ראש השנה הקדושים, ואיך לרצות אותך אז כראוי, שנזכה להמליכך עלינו באימה וביראה, ואיך לעמוד כנגד כל השונאים והמקטרגים לסתום פי מסטיננו ומקטרגינו, כי אם בזכות וכח הצדיקים אמתיים, עליהם אנו נשענים ובהם אנו סמוכים, כי הם ילחמו לפנינו, ויכניעו ויפילו כל שונאינו ורודפינו, וימשיכו עלינו קדושת ראש השנה בשלמות.

על כן רחם עלינו למען שמך, והיה בעזרנו שנזכה לשבר כל המניעות ונזכה לבוא לצדיקים אמתיים על ראש השנה, ולהתקשר אליהם באמת, ולזכות לקדושת המחשבה בשלמות על ידם. ונזכה להמתיק ולבטל כל הדינים, ולהמשיך עלינו חסדים טובים, ותזכנו להכיר ולדעת רוממותך וממשלתך עלינו, ותמלוך עלינו בכבודך מהרה. "וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, יהוה אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה", ותטהרנו ותקדשנו בקדושתך העליונה מעתה ועד עולם אמן סלה.

להורדת והדפסת התפילה

לרכישת מקומות ישיבה בבית הכנסת באומן

להזמנת מקום לינה בסמוך לציון הקדוש

מכירת כרטיסים לסעודות החג והשבת בראש השנה


עוד בנושא זה:

מדוע יצאתם בצורה חריפה נגד אחד שאמר
שלא צריכים להגיע לאומן בראש השנה?
למה באים לאומן
בראש השנה?
הצדיק מיבנאל קורא:
"בואו לראש השנה באומן"

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup