היום

ט״ז באייר ה׳תשפ״ב – 17/05/2022
יום שלישי, מאי 17, 2022

מוסדות ״היכל הקודש״

מוסדות קהילת ״היכל הקודש״ יבנאל שע״י עמותת ישמח צדיק

בית התבשיל ״אהל אברהם״

פועל לזיכוי הרבים ללא כל תמורה, משקף דוגמא חיה של חסד ועזרה לזולת, עליהם מושתת העולם ועליהם יסד כ"ק מוהרא"ש זי"ע את הקהילה הקדושה ביבנאל. דרך זו נלמדת מאברהם אבינו ע"ה, אשר היה ממתין ומצפה בקוצר רוח מדי יום לאורחים, על מנת שיוכל להכניסם לביתו.

מקווה מלכה

"כל אשה עקרה שצריכה להפקד בזרע של קיימא, אם היא טובלת פה, היא רואה ישועה והיא נפקדת, כי המקווה הזו עושה פלאות וכמו בכל דבר שצריכים לקיים בתמימות ובפשיטות ולהאמין בו יתברך, גם בטבילת מקווה זו צריכים להאמין בהקדוש ברוך הוא שבוודאי יעשה נס בתוך נס, והאשה תפקד בזרע של קיימא.."

הדפסה והפצה

הדפסה והפצה

מפעל החיים עליו מוסר נפשו כ"ק מוהרא"ש זי"ע – הצדיק מיבנאל – יותר מכל הוא מפעל הדפסת והפצת ספרי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע. במשך למעלה מחמישים שנה!

מוסדות תורה בקהילת ״היכל הקודש״ יבנאל

כולל הוראה ״תפארת בנימין״

בשנים הראשונות לאחר חתונתם נכנסים האברכים הצעירים ללמוד בכולל הוראה "תפארת בנימין". הכולל שנקרא על שם אחיו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הגה"צ רבי בנימין שיק זצ"ל הינו כולל מיוחד במינו המשלב לימודים תורניים מעמיקים בספרי הפוסקים הראשונים והאחרונים...

כולל ״אור המאיר״

נקרא על שם רבי מאיר בעל הנס זי“ע שציונו סמוך ונראה ליבנאל, ואור קדושתו שורה במקום הנקרא על שמו. במהלך היום מתקיימים שיעורים בדף היומי ובהלכה, ביתר הזמן לומד כל אברך את סדר לימודיו על פי סדר-דרך-הלימוד של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי“ע

היום

ט״ז באייר ה׳תשפ״ב – 17/05/2022

פתיחת אשר בנחל: