היום

י״ב בניסן ה׳תש״פ
יום שני, אפריל 6, 2020
מערכת ברסלב סיטי

מערכת ברסלב סיטי

חצות מסוגל כמו פדיון. פעם סיפר ר' יצחק בנו של ר' נתן לאביו, אודות אדם אחד שהרבה אנשים באו להתברך...

רבי אליעזר שלמה שלח אותי... חכמינו הקדושים אמרו שלרופא ניתנה רשות משמים לרפאות. והצדיקים פירשו שדוקא לרפאות ניתנה לו רשות....

סיקור ביקורו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א במשחטת עטרה בית-יוסף ביום ראשון לסדר אמור, י"א אייר ה'תש"ע, 25/04/10 למניינם, נסע כ"ק מוהרא"ש שליט"א...

אספקלריא המאירה.על האור של ששת ימי בראשית אומרים חכמינו הקדושים שהקב"ה גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. יש צדיקים שכבר עכשיו זוכים...

אור הגנוז.האור שנגנז בששת ימי בראשית נמצא בתורה הקדושה. הצדיקים שדבקים בה נהנים לאורו וממשיכים ישועות לנשמות ישראל. דרכו הם...

  קבלן הבנייה מסביר לכ"ק מוהרא"ש שליט"א כיצד מתקדמת הבניה   כ"ק מוהרא"ש שליט"א מתבונן על חלומו המתגשם והופך למציאות כ"ק...

       דיבורים נוראים ונפלאים, חידושים יקרים, אשר זכינו לשמוע מידי שבת בשבתו מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל בהיכל-הקודש...

דף 875 מתוך 876 1 874 875 876

היום

י״ב בניסן ה׳תש״פ

פתיחת אשר בנחל: