היום

א׳ בניסן ה׳תש״פ
יום חמישי, מרץ 26, 2020

וואס מיינט תשעה באב צו אונז – שיעור פרשת דברים-חזון ז מנחם אב התשע"ב

וואס מיינט תשעה באב צו אונזשיעור לאנ"שיום חמישי פרשת דברים - חזון ז' מנחם-אב ה'תשע"במאת כ"ק מוהרא"ש שליט"אווי אזוי וועלין מיר אויפבויען...

קרא עוד

דאס גרויסקייט פון די דריי וואכין – שיעור פרשת מטות מסעי כ"ט תמוז התשע"ב

דאס גרויסקייט פון די דריי וואכיןשיעור לאנ"שיום חמישי פרשת מטות-מסעי כ"ט תמוז ה'תשע"במאת כ"ק מוהרא"ש שליט"אוואס מען קען אויפטוהן אין די טעג...

קרא עוד
דף 1 מתוך 12 1 2 12

היום

א׳ בניסן ה׳תש״פ

פתיחת אשר בנחל: