היום

ד׳ בטבת ה׳תשפ״ב – 08/12/2021
יום רביעי, דצמבר 8, 2021

מארז קונטרסים - רפואה שלמה

22.00

קונטרס מאת כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זיע"א  – הצדיק מיבנאל

יחזק ויאמץ את החולה השוכב על ערש דוי, ויכניס בו בטחון ותקוה טובה,

וישמח את לבבו הנשבר והנדכא, ותפילה יקרה לאמרה בכל יום

בנוי ומיוסד על פי דברי רבי נחמן מברסלב

100 יחידות במארז

תיאור

קונטרסים אלו חוברו ע"י כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זיע"א

שיופצו בכל העולם כולו על מנת לקרב את נשמות ישראל אליו יתברך

 

כך כתב מוהרא"ש בעניין ההפצה:

אתה צריך לדעת שהקונטרסים והחוברות הם תמצית דברי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל, ונכתבו אחרי יגיעות וטרחות של עשרות שנים בספרי רביז"ל, והם נתחברו באופן כזה אשר אפילו הכי ירוד ופחות וכו' יכול למצוא גם במקומו את אלוקותו יתברך, וכן אפילו מי שכבר יודע ללמוד והוא למדן או מקובל וכו' אם רק ישליך את שכלו וחכמתו המדומית אזי ימצא בהם טעם וחיות לנפשו. כי באמת דברי רביז"ל שייכים לרום גבהי מרומים לאלו שהם כבר במדריגה גדולה והם צריכים התחזקות לא ליפול בנוקבא דתהומא רבה, וכן להיפוך אלו שנמצאים שנוקבא דתהומא רבה – שיזכו לצאת מזה.

 

אני מוכרח להגיד לך שהספרים שחנני הקדוש ברוך הוא לחדש, זה רק דברי רביז"ל, להסביר ולהרחיב את דבריו, כדי שגם קטני ערך כמונו נוכל להבין, כי רביז"ל הוא מתנה לכלל נשמות ישראל ולכלל העולם כולו, וכמו שאמר רביז"ל בפירוש כשנסע לנאווריטש בהיותו יושב על העגלה, אז אמר (חיי מוהר"ן סימן רנ"א) יש לאל ידי להחזיר כל העולם כולו למוטב, ולא בלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים ואנשים גדולים, אני יכול להחזירם למוטב. כי גם הצדיקים צריכים להחזירם למוטב. ולא מבעיא ישראל קדושים, אלא כל האומות העולם כולם אני יכול להחזירם להשם יתברך, והייתי יכול להוליכם סמוך לדת ישראל. אך דיו לעבד להיות כרבו.

 

ותהלה לאל רואים בחוש שהספרים האלו שזכיתי לחבר וכו', שהם סולת מתוך סולת מספרי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל, עושים רושם גדול בעולם, ובמשך למעלה מארבעים שנה שאני עוסק להדפיס את ספרי רביז"ל ולהפיצם בכל העולם כולו, מתקרבים עשיריות אלפים אנשים אל דעת רביז"ל, ולהבדיל אפילו גויים חוטפים את החוברות והקונטרסים, וזה להם למשיבת נפש וכו' וכו'. – ע"כ

ניתן לרכוש מכספי מעשר – כפי שכתב כ"ק מוהרא"ש

אין עוד צדקה יותר גדולה מלהפיץ את ספרי רביז"ל, ולכן יכולים לקחת מכספי מעשר ולקנות ספרים ולהפיצם לאחרים, וזו הצדקה הכי גדולה, ואני מוכרח להגיד לך שקיבלנו מרביז"ל מתנה שנקראת הפצה, להפיץ את ספריו הקדושים בתוך שכבת העם, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פ"ח.) על פסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא.

 

בא קח חלק בזכות הנפלאה  –

באם אינך יכול לצאת להפצה קרן הדפסה היכל הקודש תעשה זאת בשבילך ותשלח עוד היום את חבילת הקונטרסים למפיצים וכל הזכויות יעמדו לזכותך!

חייג עכשיו  – 04-6656666

שינוי גודל גופנים
ניגודיות