הבטחה

שלא חוזרת ריקם!

"כמה סגולות שלא ניסינו וזה לא עזר!!!"

"כמה השתדלויות שעשינו וכלום….!"

"כמה ממון שפכנו ואין עדיין ישועה!"

כמה פעמים שמעתם חברים אומרים לכם את זה???

כמה פעמים אמרתם לעצמכם שזהו… כנראה שנגזרה הגזירה?

מוהראש

הצדיק מיבנאל מבטיח בהבטחה חזקה!

לא נותן סגולה או עצה

אלא מבטיח!!!

מבטיח!

שמי שיעזור בהדפסת כרך מספרי שו"ת "אשר בנחל"
יזכה לישועה שהוא צריך וכן כתב:
"מידי יתבענו אם לא הביאותיו כל מה שיבקש!"

(אשר בנחל לג מכתב ה, שפד).

דברי הרב דן כהן מחבר הספרים "ונהר יוצא מעדן "

הנה לפניכם שאלה שנשאל הצדיק בחייו:

האם זה נכון שמוהרא"ש שליט"א

הבטיח שכל מי שידפיס כרך אחד

מסדרת הספרים "אשר בנחל"

תהיה לו ישועה מובטחת במה שהוא צריך?

והצדיק עונה ללא שום פיקפוק!

"כן זה אמת, אני הבטחתי מי שנמצא בצרה וכו',

או שצריך ישועה וכו',

ידפיס כרך אחד משו"ת "אשר בנחל"

ויהיה בטוח שיצא מהצרה שלו וכו',

או יומשך עליו ישועה גדולה."

יש לכם הזדמנות להציל את עצמכם

ולא, לא מדובר בתרומה ענקית ליוזמה כלשהיא אלא 

בהדפסת ספרים קדושים המחיים נפשות ומופצים בכל הארץ באלפי עותקים!

קחו חלק בהדפסה הבאה של כרך 'אשר בנחל'

'קרן ההדפסה היכל הקודש' היא ענף מהארגון הקדוש 'ישמח צדיק'

המנהל את מוסדות קהילת הצדיק ביבנאל 

הכוללים: בתי כנסת ומדרש, מקוואות, כוללים, תלמוד תורה לבנים,

בית ספר לבנות , בית התבשיל ועוד ועוד…

תקחו על עצמכם ותזכו לישועה!
מה כבר תפסידו?

אלפים כבר נושעו ...
עכשיו תורכם!

הסיפור הבא יכול להיות שלכם. אל תפספסו!

הצדיק מיבניאל

שימש כאב ומנהיג רוחני לאלפי חסידי ברסלב תלמידי 'היכל הקודש', וקירב רבבות יהודים לבורא העולם. הבטיח ישועות לבאים אל קברו. מורינו ורבינו הצדיק הקדוש רבי אליעזר שלמה שיק, הידוע בכינויו מוהרא"ש (ראשי תיבות: מורינו ורבינו הרב רבי אליעזר שלמה), והצדיק מיבנאל. עסק מצעירותו בהפצת אורו ותורתו של רבינו נחמן מברסלב זי"ע בכל קצוות תבל, ושימש כאב ומנהיג רוחני לאלפי חסידי ברסלב

תלמידי 'היכל הקודש'. מרכז קהילתו שוכן ביבנאל – עיר ברסלב בגליל, אך מוסדותיו פרוסים במקומות נוספים בעולם. כאשר היה בגיל 16 וחצי, התקרב לחסידות ברסלב, שהייתה אז קטנה בהרבה מכפי שהיא כיום ובלתי מוכרת בעולם. הוא נתקל בספר "משיבת נפש" שלוקט על ידי רבי אלתר מטעפליק זי"ע מכתביהם של רבינו נחמן מברסלב זי"ע ותלמידו מורינו רבי נתן מברסלב זי"ע, והספר עורר אותו לתפילה והתבודדות באופן שלא הכיר.

כשראה את הקושי להשיג ספרים נוספים של ברסלב, ואת מחירם הגבוה, החליט שלאחר חתונתו ידפיס את ספרי ברסלב בעותקים רבים וכך יפרסם את האור הנפלא ליהודים נוספים. ואכן, בהמשך הדפיס את ספרי חסידות ברסלב במיליוני עותקים שנמכרו במחיר הקרן וללא רווחים.

המהפכה בברסלב

בשנת ה'תשכ"ד, שנתיים לאחר נישואיו, החלו להגיע אליו בחורי ישיבות ואברכים על מנת לבקש חיזוק, אז גם החל לכתוב מכתבי חיזוק אשר בהמשך הפכו לסדרת ספריו המרכזית שו"ת "אשר בנחל" המונה כ-350 כרכים. בשנת ה'תשכ"ה החל להדפיס ולהפיץ את ספרי רבינו נחמן מברסלב זי"ע בכמויות גדולות מאוד ובמחירי קרן. בשנים אלו סייע מוהרא"ש בהקמת 

בית מדרש של חסידי ברסלב שנפתח לראשונה בשדרה ה-16 בשכונת בורו פארק בארה"ב, ומסר שם שיעור שבועי שמשך אליו מקורבים רבים אשר התחזקו מדיבוריו הנפלאים. בשנת ה'תשכ"ו נסע בפעם הראשונה לציונו של רבינו נחמן מברסלב זי"ע באומן, כאשר באותה התקופה הייתה אסורה הנסיעה למקום עקב השלטון הקומוניסטי במדינה. בנסיעתו שערך אז מארה"ב לאומן שבאוקראינה, עבר דרך ארץ ישראל ונפגש שם לראשונה עם חשובי חסידי ברסלב וביניהם ר' אליהו חיים רוזן, ר' שמואל הורוביץ ור' לוי יצחק בנדר. מאז החל הקשר ההדוק בינו לבין הרב בנדר שנמשך במשך שנים רבות. כשחזר לארה"ב המשיך בהדפסת והפצת ספרי ברסלב בעשרות אלפי עותקים, ובשנת ה'תשל"ג החל להדפיס גם ספרי חיזוק שכתב בעצמו מתוך תורתו של רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים.

ספריו הראשונים שהודפסו הם "קריאת שמע שעל המיטה" עם פירוש מיוחד, ספר "ארך אפיים" שגרם להתעוררות גדולה ולהתקרבותם של אלפים, וכן ספר "אשר בנחל" שהפך לאחר מכן לסדרת ספריו המרכזי

חסידים בכל העולם

בתחילת שנת ה'תשל"ז הקים מוהרא"ש בית מדרש עצמאי בשדרה ה-9 בבורו פארק, ואז נוסדה קהילת "היכל הקודש – חסידי ברסלב" שבהמשך התרחבה והפכה לקהילה המונה אלפי תלמידים בכל רחבי העולם. באותה תקופה היה מגיע מספר פעמים בשנה מארה"ב לארץ ישראל כדי לבקר בריכוזי תלמידיו שהיו פרוסים בירושלים, בני ברק, טבריה ובעיקר בצפת – שם התקבצו רבים מחסידי ברסלב קודם שיבנאל הפכה לעיר ברסלב ולמקום מרכזה של הקהילה. בשנת ה'תשמ"ו (1986) קבע מוהרא"ש את מקום מושבו ומרכז קהילתו ביבנאל שבצפון הארץ, ומאז גם דבק בו הכינוי "הצדיק מיבנאל". עימו הגיעו משפחות נוספות מחסידי ברסלב והיישוב הפך לעיר ברסלב בגליל התחתון. נפטר ביום שישי י"ז בשבט ה'תשע"ה, ערב שבת קודש לסדר "ומשה עלה אל האלוקים" פרשת יתרו.

ההבטחה לבאים אל קברו הקדוש

בצוואתו כתב הצדיק מיבנאל הבטחה מיוחדת שאותה ביקש גם להדפיס על מצבתו: "אני מבטיח שכל בחור רווק וכל בחורה רווקה שיבואו כאן לקברי ויגמרו את כל ספר התהילים מהתחלה עד גמירה לזכותי – אזי אשתדל בכל מה שרק אוכל שימצאו את זיווגם. וזה הבטחה חזקה ממני".

בנוסף הבטיח ואמר: "לא אנוח ולא אשקוט עד שיהיה למי שבא לקברי להתפלל וללמוד ישועה שלימה מן השמים. ובפרט בחור ובחורה שצריכים למצוא את זיווגם ויאמרו את כל ספר התהלים בלי להפסיק – אני מבטיח שימצאו את זיווגם מן השמים. ואני חזק בזה מאוד".

בצוואתו הוסיף כי "מי שירצה איזה דבר וכו', איזה ישועה לפעול וכו', איזה רפואה לבקש וכו', שיבוא שם אל קברי והקדוש ברוך הוא יעזור שאהיה לו למליץ יושר למעלה. ופרטיות בניי ובנותיי וחתניי ותלמידיי לומדי ספריי, כשתבואו לבקש אצלי – תיוושעו בעזרתו יתברך בכל מילי וימלא לכם הקדוש ברוך הוא משאלות לבכם לטובה".

בערב הסתלקותו, כתב מספר מכתבים לתלמידיו ובהם חזר והבטיח ישועות למי שיבוא להתפלל על קברו ביבנאל. באחד המכתבים כתב בהבטחה מפורשת: "מה שרק תבקשו ממנו יתברך אצל קברי, אזי התפילות יענהו מן השמים". יצויין כי כדי למנוע מתלמידים לסלף את דעתו בנוגע לחשיבות המשך הנסיעה אל ציונו הקדוש של רבינו נחמן מברסלב זי"ע – בפרט בימי ראש השנה, שיגר מוהרא"ש מבית החולים מכתב צוואה שניכר כי נכתב במאמץ רב. "לכלל אנשי שלומינו" כתב, "תראו להחזיק עצמכם ביחד ותמשיכו ללכת בדרך שהשארתי לכם – כל שנה תסעו בראש השנה לאומן".

זכותו הגדולה של הצדיק תגן בעדנו ותשמור על המשך הצלחת מפעליו הקדושים וקהילותיו ברחבי העולם לגאון ולתפארת עד ביאת גואל צדק בקרוב ממש אמן.

הבטחת הצדיק לרווקים ורווקות שרבים נושעו על ידה:

תקחו על עצמכם ותזכו לישועה!
מה כבר תפסידו?​

מוגש ע"י ארגון "ישמח צדיק" אשר מקיים את כל מוסדות הצדיק מיבניאל זיע"א.

בתי כנסת | בית מדרש | מקוואות | כוללים | תלמוד תורה לבנים | בית ספר לבנות | בית התבשיל ועוד..

משרדים: 04-6656666 

מייל: info@breslevcity.co.il