ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
ביקורו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א בארה"ק - אב תש"ע

ברוך השם אנו זוכים שוב לביקורו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א בארץ הקודש ובקהילתנו הקדושה ביבנאל עיר ברסלב.
מוהרא"ש שליט"א הגיע ביום שלישי, כ"ג באב, ושהה בארץ הקודש במשך שבוע ימים, עד ליום שלישי, א' דר"ח אלול.  

יום שלישי, כ"ג אב:

בסביבות השעה 5:00 בבוקר נחת מטוסו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א בארה"ק, לאחר הנחיתה נסע כ"ק מוהרא"ש שליט"א להר הזיתים בירושלים לפקוד את ציון הוריו הקדושים הטמונים במקום. משם נסע ישירות למעון קודשו ביבנאל עיר ברסלב.

עם הגעתו של הצדיק ליבנאל נכנס לביתו לנוח מעט מעמל הדרך ולאחר זמן קצר יצא לסיור במתחם בניית בית המדרש הגדול שבנייתו מתקדמת בשלבים מהירים מאוד, וכידוע שזה עומד בראש מעייניו של הצדיק כעת.

בשעות הערב נכנס גאב"ד יבנאל, הרה"ג ר' משה יעקב קורץ שליט"א, אל הקודש פנימה לקבל את ברכת קודשו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א לרגל השמחה במעונו בהולדת שתי נכדותיו ונכד בשבוע אחד.
יותר מאוחר נערכה שמחת אירוסין בקודש פנימה לאחד מבחורי ישיבת "דמשק אליעזר".

יום רביעי, כ"ד אב:

בשעות הצהריים נכנס אל הקודש פנימה הר"ר צביקה כהן נ"י, ר"ע אלעד לשעבר.

יום חמישי, כ"ה אב:

בשעות אחה"צ נערכה קבלת קהל.

קרוב לשעה 10:00 בלילה נכנס מוהרא"ש שליט"א לאולם "ארמונות ברסלב" למסור שיעור לנשות אנ"ש.

לאחר הדרשה נערכה בקודש פנימה שמחת האירוסין להבה"ח נפתלי קליין נ"י, מתלמידי ישיבת "היכל הקודש" בארה"ב, עם בתו של הר"ר אשר טולדנו נ"י מנכ"ל המוסדות.

 יום שישי, כ"ו אב:

מוהרא"ש שליט"א פקד היום את בית העלמין ביבנאל, כרגיל בימי שישי, שם נשא תפילה על מקום החלקה הקנויה עבורו. הקב"ה יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים!

לפני תפילת מנחה חבש כ"ק מוהרא"ש שליט"א השטריימל לראשו של החתן ר' יוסף-חי ועקנין נ"י בנו של הרה"ג ר' יעקב ועקנין שליט"א, מורה צדק בקהילתנו, שיתחתן בעז"ה ביום רביעי הקרוב.

כ"ק מוהרא"ש שליט"א חובש את השטריימל לראשו של החתן ר' יוסף-חי ועקנין נ"י
כ"ק מוהרא"ש שליט"א משוחח עם החתן ואביו הרה"ג ר' יעקב ועקנין שליט"א, מו"צ דקהילתנו

שבת קודש פרשת ראה - במחיצת הצדיק:


שבת כזו אינה זכורה אפילו לוותיקי אנ"ש... מיד לאחר שעלה כ"ק מוהרא"ש שליט"א לביתו, לאחר תפילת ערבית של שבת ולאחר שבירך את מאות אנ"ש והאורחים הרבים, כבה החשמל בביתו של מוהרא"ש שליט"א, באולם הטישים, ובכל הרחוב כולו... התקלה הייתה נעוצה בחברת החשמל ולא היה כל דרך להדליק את החשמל (ע"י גוי כמובן) לפני שיבואו הטכנאים של חברת החשמל לתקן את התקלה, על כן אכל כ"ק מוהרא"ש שליט"א עם האורחים שסעדו עימו את סעודת ליל שבת בחושך כמעט מוחלט כשרק נרות השבת מפיגים מעט את החשיכה.
כשעלתה השאלה האם יערוך כ"ק מוהרא"ש שליט"א טיש באולם עם מאות האנשים וכו' פסק מוהרא"ש שליט"א שאם לא ידלק האור עד הזמן שנקבע לטיש, לא יערך טיש, מאחר ומדובר בסכנת נפשות ממש שמאות אנשים יכנסו למקום חשוך וכו'.
כשהגיע זמן הטיש ולצערינו החשמל עדיין לא חזר לפעולה, יצאה ההודעה כי הטיש בוטל, מדובר בהודעה נדירה ביותר מאחר ולא זכורה שבת כזו שמוהרא"ש שליט"א לא ערך טיש בליל שבת.
בתוך ביתו של הצדיק נערך מעין טיש קטן למספר מצומצם של בני משפחה, גבאים ואנ"ש שערכו שמחה השבת. מוהרא"ש שליט"א עשה לחיים לרגל ה"שלום זכר" לבנו של האברך ר' אליעזר שלמה קורץ נ"י, לאחר מכן שרו שירי שמחה ושירי דביקות כאשר מאות מאנשי שלומנו עומדים מחוץ לבית ומצטרפים אל השירה. שמחת השבע ברכות לחתן ר' שמשון טגייה נ"י נערכה אף היא במעמד זה כאשר מוהרא"ש שליט"א מברך את השבע ברכות ולאחר מכן רקד עם החתן בשמחה עצומה של שבת קודש.
(בהמשך הלילה הגיעו טכנאים של חברת החשמל וסידרו את התקלה).


בתפילת שחרית בעת העליה לתורה עלו מספר אבות להם נולדו בנות במשך השבוע שעבר.
לאחר תפילת שחרית נערכה שמחת הברית לבנו של האברך ר' אליעזר שלמה קורץ נ"י בן הרה"ג ר' משה קורץ שליט"א, גאב"ד יבנאל. כ"ק מוהרא"ש שליט"א כובד במובן בסנדקאות, התינוק נקרא אברהם, "זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים".


סעודה שלישית הייתה הפעם הראשונה שערך מוהרא"ש שליט"א את שולחנו ברבים השבת, והפעם הראשונה שדרש בפני הקהל (מאחר שבליל שבת לא ערך את השולחן כאמור).
לאחר סעודה שלישית נערכה תפילת ערבית בבית המדרש הגדול ולאחריה עשה כ"ק מוהרא"ש שליט"א הבדלה.


במוצאי שבת התעכבה מעט יותר מהרגיל תחילתה של קבלת הקהל, אך לאחר שהתחילה הקבלה נכנסו מאות אורחים אל הקודש פנימה וזכו לקבל את ברכת קודשו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א. קבלת הקהל הסתיימה קרוב לשעה 5:00 לפנות בוקר כשעוד נשארו אנשים רבים שלא הספיקו להיכנס.

כ"ק מוהרא"ש שליט"א בטיש סעודה שלישית
כ"ק מוהרא"ש שליט"א בזימון בסיום סעודה שלישית
הרה"ג ר' ישראל רושצקי שליט"א מקבל את ברכת קודשו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א - מוצ"ש

יום ראשון, כ"ח אב:

היום נערכה קבלת קהל בשעות אחה"צ.

יום שני, כ"ט אב:

בשעות הבוקר, לאחר תפילת שחרית, עלה כ"ק מוהרא"ש שליט"א לאתר בניית בית המדרש הגדול, לסיור במקום.

בשעה 3:00 אחה"צ הגיע כ"ק מוהרא"ש שליט"א להתפלל תפילת מנחה עם יום כיפור קטן בכולל "תפארת בנימין", לאחר מכן דרש דרשה ארוכה ומיוחדת בפני אברכי הכולל.

בסביבות השעה 7:00 בערב השתתף כ"ק מוהרא"ש שליט"א בשמחת האירוסין להחתן הבה"ח נפתלי קליין נ"י בן הר"ר משה יצחק קליין נ"י, עם בתו של הר"ר אשר טולדנו נ"י מנכ"ל המוסדות. השמחה התקיימה בביתו של הרב טולדנו. כ"ק מוהרא"ש שליט"א ערך את התנאים וישב במקום כמחצית השעה.

קרוב לשעה 9:00 בערב סייר מוהרא"ש שליט"א בבית התבשיל "אוהל אברהם".

בלילה ערך מוהרא"ש שליט"א "חאלקה" למספר ילדים שהגיעו לגיל שלוש.

כ"ק מוהרא"ש שליט"א משוחח עם אברכי כולל "תפארת בנימין" לאחר סיום הדרשה
 
מוהרא"ש שליט"א בשמחת אירוסי קליין-טולדנו. בשיחה עם המחותנים
מוהרא"ש שליט"א עורך את שטר התנאים
מוהרא"ש שליט"א מקריא את שטר התנאים
 

יום שלישי, א' דר"ח אלול:

בשעה 7:00 בבוקר התפלל מוהרא"ש תפילת שחרית.

בשעה 12:00 בצהריים יצא כ"ק מוהרא"ש שליט"א מביתו ביבנאל לכיוון שדה התעופה בחזרה למעון קודשו בארה"ב.עוד בנושא זה:

ביקורו של מוהרא"ש בארה"ק
- סיוון תש"ע -
סיקור ביקורו של מוהרא"ש בארה"ק
- תמוז תש"ע -
סיקור ביקורו של מוהרא"ש בארה"ק
 ◊ חשוון תשע"א ◊
 

8 תגובות

  • 2.
  • ברוך שובו של הצדיק
   מאת: אסתר קולט
  • 5.
  • מאת: אלמונית
   אין על הצדיק הזה בכל העולם ויעידו על כך המוןןןןןןןןןןןןן
  • 7.
  • מאת: יהודי פשוט
   מי התלמיד שזכה להדפיס כל כך הרבה ספרים של האדמור
  • 8.
  • מאת: גם יהודי
   הר"ר יחיאל לודמיר השם ישמרהו ויחייהו, אשר עושה יחד עם אשתו תחי' עבודת קודש בהדפסת ספריו הקדושים של כ"ק מוהרא"ש שליט"א.

   אשריו ואשרי חלקו!!!
  • 10.
  • מאת: אחד מאנ"ש הפשוטים
   הר"ר יחיאל לודמיר שליט"א עושה מלאכת קודש לשם שמים וללא מטרות רווח כלל, זוכה להדפיס את ספרי כ"ק מוהרא"ש שליט"א וספרי רביז"ל כבר רבות בשנים, והוא ממש איש צדיק בעצמו ופעולותיו מחזירות את עם ישראל לאביהם שבשמים. ה' ישמרהו ויחזקהו שימשיך פעולותיו ויתגבר על כל המניעות, אמן.
  • 11.
  • מאת: עוד אחד מאנ"ש
   אין עוד אחד שמוסר נפשו עבור מלאכת קודש זו כמו הנ,ל
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup