היום

י״ח באייר ה׳תשפ״ב – 19/05/2022
יום חמישי, מאי 19, 2022

ספר המידות עם מראה מקומות

45.00

ספר המידות  –  כבר בימי ילדותו התחיל רבי נחמן מברסלב ללקט וכתב הנהגות ומידות טובות וישרות מכל מה שמצאו בכל ספרי הקודש, כדי שיוכלו להחזיר את האמת שיש להם, וסידר אותם לפי סדר ה א-ב כדי שיוכל למצוא את הנושא הזה. , וחלקם הם דברים שאינם כתובים בכתובים במפורש , אבל רבי נחמן מברסלב בעומק חכמתו והשגתו הבין דבר מתוך דבר והראש חידושים יקרים בענייני המידות .

תיאור

ספר המידות  –  רבי נחמן מברסלב אמר על הספר הזה שהוא חברו הנאמן ושספר זה עשה אותו יהודי  ! כלומר , שעל ידי ספר זה זכה להכיר את עוצם מעלת מידות טובות והנהגות ישרות וגינות מידות רעות , ועל ידי זה זכה לשבור את כל מידות רעות ותאוות ולעלות מעלה מעלה בדרכי תורה ויראה אחרי שנים רבות, לאחר המתקרב אליו רבי נתן תלמידו המובהק והאהוב, ציווה עליו הרבי להעתיק את הספר, כשרבי נחמן מקריא מתוך כתב ידו ורבי נתן כותב את הדברים, היה שם על להדפיסם. רבי נחמן הסביר, שהמטרה שלמענה מסר את הספר להעתקה והדפסה (וזה רק חלק ממנו, את רובו הוא גנז) היא כדי שכל אדם יעסק תמיד בספר זה , כי המידות הן יסוד התורה כולה, וזה עיקר עבודת האדם בימי חייו, לברוח ממידות ותאוות רעות, ולנהוג במידות טובות ובהבנת ישרות .

מומלץ מאוד, גם כמתנה!

מידע נוסף

משקל 1040 g
מידות 17.5 × 24.5 × 4 cm