ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה העניין של "יבנאל - עיר ברסלב"? מה מיוחד בה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה העניין של "יבנאל - עיר ברסלב"? מה מיוחד בה?

שאלה:

מאת אברהם:
מה כל העניין של יבנאל עיר ברסלב? למה הצדיק בחר דווקא ביבנאל להקים עיר על שם רבנו ז"ל? האם יש משהו מיוחד במושבה יבנאל? ואם כן, מהו? תודה מראש לכבוד הצדיק.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר יתרו י"ז שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל אברהם נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מובא בדברי חכמינו הקדושים (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה א') אשר יבנאל היא מהשדות של טבריא, ואמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ל"א:) עשר גליות גלתה סנהדרין עד שהגיעו לטבריא שהיא עמוקה מכולן וכו' ומשם עתידין להיגאל, וכן אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט ויחי רמז קס"א) אמר רבי יוחנן טבריא היא משלמת למשיח; וכן מובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם. מכל זה רואים את גדולת עיר טבריא, ואמרו חכמינו הקדושים (מגילה ו.) ולמה נקרא שמה טבריא שיושבת בטבורה של ארץ ישראל, (כי שם אמצע ארץ ישראל, כמו טבור שהוא באמצע האדם), וכמו תינוק שהיא במעי אמו היא מחובר בטבורו אל אמו, ומשם יונק את החיות שלו, כמו כן ארץ ישראל יונקת את החיות שלו מעיר טבריא שהיא טבור הארץ, ולכן דייקא משם יגאלו, והיות שיבנאל הם משדות טבריא, ולכן לא בחינם כשהיה רביז"ל בשנת תקנ"ט בעיר טבריא ומשם רואים את ההרים שסביבות יבנאל, הראה עם ידו הקדושה שכאן טוב לגור.

והקדוש ברוך הוא סיבב סיבות לטובה שנכנסנו לגור ליבנאל שמשם עתידין להיגאל, ומה גם שיבנאל היא בחלקו של נפתלי, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ז) נפתל"י אותיות תפלי"ן; וידוע שבשעה שרביז"ל נכנס לארץ ישראל בא אליו אחד מהגדולים שהיה חשוב מאד וכו' (עיין שבחי הר"ן סימן ל"א) והפציר מאד ברביז"ל שיאמר לו באיזה נקודה מנקודת ארץ ישראל נכנס וכו', ומה הוא רוצה לפעול כאן וכו', ואני מוכן לשרתו בגופי ובנפש רוח נשמה שלי וכו', והשיב לו רביז"ל אל תצערו אותי בדבר זה, כי לא דבר קל הוא לגלות לכם מה העבודה הזאת ובשביל מה באתי לפה, ואולי אני מושבע ועומד על זה וכו', והתעקש הגדול הזה ולא הניח את רביז"ל עד שיאמר לו, והתלהב רביז"ל מאד ואמר לו בזה הלשון "הידעתם סוד כוונת התפילין"? וכיון שאינכם יודעים סוד כוונת תפלין וכו' אינכם יודעים סוד ארבע רוחות של ארץ ישראל וכו', והפסיק רביז"ל ולא דיבר יותר וכו'; רואים מזה הקשר של ד' רוחות ארץ ישראל אל תפלין וכו', שהיא סוד הדביקות באין סוף ברוך הוא, ביטול אל עצם עצמיות אלקותו יתברך וכו', וענין תפלי"ן היא שבט נפתל"י, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה בראשית מ"ט כ"א) כשרצו להרוג השבטים את יוסף בא נפתלי והגיד ליהודה ובא יהודה והצילו; ואמרו (שם) שנפתלי מבשר בשורות טובות, והוא בישר בשורה טובה לאביו שעוד יוסף חי וכו'.

ומי יודע תעלומות הבורא יתברך שמו שהביא אותנו להכנס לגור ביבנאל שהיה מדבר שממה ששם העבירו על הדת את עדת התימנים, ואת עדת התוניסאים, ודייקא שם נמצא הס"מ בעצמו וכו', ושם זכינו להקים קהילה קדושה המונה כבר שלש מאות וחמשים משפחות, קיבוץ גליות ממש, שמתפללים בבית הכנסת אחד כל העדות, בלי שום גזענות וכו' וכו', ומובא בדברי רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ג') אשר החכם הזקן לקח את אנשיו חוץ ליישוב, ועשה סביבם עיגול שאף אחד לא יוכל להתקרב אליהם, והנה בא המלך של השדים (שהוא הס"מ בעצמו) ואמר להחכם הזקן, איך אתה בא לישב על מקום שלנו? אמר לו החכם הזקן, מפני מה הוא מקומך? הוא מקום שלי! אמר לו המלך של השדים (שהוא הס"מ בעצמו) אין אתה מתיירא ממני? השיב לו החכם הזקן, לאו! אמר לו אין אתה מתיירא? ופשט עצמו המלך של השדים (שהוא הס"מ בעצמו) ונעשה גדול מאד עד השמים, ורצה לבלעו. אמר החכם הזקן, אף על פי כן איני מתיירא כלל, אך אם אני רוצה, תהיה אתה מתיירא ממני. והלך והתפלל קצת, ונעשה עב וענן גדול, והיו רעמים גדולים, והרעם הורג אותם וכו' וכו', עיין שם.

הרי שלך לפניך, קצת רמזים מה זה יבנאל, ויתר מזה אי אפשר לגלות אלא אשרי מי שבא לגור שם ויטעום טעם גן עדן התחתון בזה העולם, ועל כל פנים כדאי לבא לבקר שם ולראות איך שיכולים לעשות ממדבר ישוב.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup