ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מהו המקור למנהג העלייה לקברי צדיקים ביום ההילולא שלהם?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מהו המקור למנהג העלייה לקברי צדיקים ביום ההילולא שלהם?

שאלה:

מאת חיים אברהם:
לכבוד הצדיק מיבנאל מוהרא"ש שליט"א. קודם כל אציין שאני מאוד שמח לקרוא בשו"ת ברסלב יום יום וזה ממש מחייה אותי. רציתי לשאול אתכם, מדוע אנשים הולכים לקברי צדיקים ביומא דהילולא שלהם? מה המקור לכך שצריך ללכת דווקא באותו יום? תודה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר ראה כ"ד אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל חיים אברהם נרו יאיר ויזרח

לנכון קבלתי את מכתבך.

בענין יומא דהילולא של צדיק, זה דבר גדול מאד להיות אצלו ביומא דהילולא שלו, כי הוא נמצא למטה וכל הבאים אל קברו יכולים להוושע בישועה גדולה, ובפרטיות כשנוסעים אל גדולי מובחרי הצדיקים שהשאירו השארה גדולה לדורות, על ידי ספריהם או תלמידיהם, ובפרטיות בל"ג בעומר במירון, וכן בכ"א אדר בליזענסק, וכן בשאר צדיקים קדושים יש ענין גדול להיות בציונם הקדוש, כי אז הם נמצאים למטה ויכולים לפעול דברים רבים וכו', כל מה שצריכים.

עם כל זאת צריכים לידע אשר גם להיות בעיר ששם מנוחת כבוד הצדיק ביום ההילולא שלו הוא דבר גדול מאד, כי אז הוא נמצא בכל העיר ממש, ובזה נבין דבר נפלא, שיש מקומות של צדיקים אשר ביומא דהילולא שלהם נמצאים כל כך הרבה אנשים, וקשה מאד להתקרב אל מקום מנוחתם מרוב עם שנדחקים שם, ולכן צריכים לדעת שאין ענין לדחוק עצמו להיות ממש על יד הקבר, אלא אפילו שעומד רחוק מקבר הצדיק ומתפלל שם, גם זה נקרא שמשתטח על ציון הצדיק, כי השראת הצדיק נמצא בכל העיר ביומא דהילולא.

ולכן לא צריכים להדחק דייקא להיות קרוב אל קברו, ובפרטיות בשעה שיש דוחק גדול מאד כגון בל"ג בעומר במירון שהדוחק שם נורא מאד, ולכן בכל מקום שרק עומדים סמוך ונראה אל האוהל, יכולים לעמוד שם ולהתפלל, וכן אני נוהג עשיריות שנים [ואף שאני יכול להיכנס, שיש עמי אנשים שמפנים את המקום בשבילי, אבל רק פעם אחת הייתי בל"ג בעומר ממש על יד המצבה, אבל ראיתי את הדוחק שדחקו אנשים וכו', והרבה נפלו וכו', אמרתי לעצמי אין זה מצוה להפיל אנשים או לדחוק אותם כדי שאעמוד על יד המצבה, ומאז אני עומד רק בחוץ].

וכן הוא בכל מקום של ציון צדיק כגון בכ"א אדר בליזענסק, או בכ"ה ניסן בצאנז, או בז' אדר בקאליב, או בכ"א אב בבעלז, או בכ"ו אב בסאטמאר, שבאים אלפים אנשים להשתטח על ציוניהם הקדוש, ואי אפשר להכנס, אזי אסור שיחלוש דעתו, אלא במקום שעומד, שם יכול להתפלל, וזה נחשב ממש כמו שהוא נמצא אצל הצדיק.

וכמו כן הוא באומן ובפרטיות בראש השנה, שאז מתקבצים רבבות רבבות נשמות אצל רביז"ל כן ירבו, אזי צריכים לדעת איפה שרק עומדים חשוב שהוא קרוב אל רביז"ל וזה ברור.

סיפר יהודי אחד בהיותו בחור צעיר ונסע בז' אדר אל ציון הרב הקדוש מקאליב זי"ע, וידוע שקברו הוא מקום צר מאד וקשה להכנס שם הרבה אנשים, עם כל זאת בז' אדר היו באים שם אלפי אנשים והיה שם דוחק גדול מאד, והבחור דחק עצמו מאד להיות בפנים וכו', והיה אז שם הרב הקדוש רבי שלום אליעזר מרצפארט זי"ע (בנו של הצדיק הקדוש מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים") וגם הוא עמד בחוץ רחוק וראה איך שהבחור דוחק עצמו להכנס ענה ואמר לו, "בחור דע לך כי ביומא דהילולא קדישא של צדיק הוא נמצא בכל העיר, לא צריכים להדחק דייקא להיות בפנים", והנה בין כך ובין כך פרצה המלחמה והבחור הזה נסחב עם עוד אנשים עד ליזענסק, ושם החביאו עצמם, ובדיוק היה אז כ"א אדר ונכנס בלבם של כמה יהודים תשוקה עצומה לצאת ממקום מחבואם ולבא להשתטח על ציון הרבי רבי אלימלך זי"ע, וכן עשו, והבחור הזה נזכר מה שאמר לו הרב הקדוש רבי שלום אליעזר זי"ע, שביומא דהילולא של הצדיק הוא נמצא בכל העיר, ולכן הוא לא יצא ממחבואו רק שם התפלל, ולבסוף תפסו את כל האנשים והרגו אותם ימח שמם, וכשהגיע לארצות הברית התחתן והקים משפחה גדולה.

רואים מכל זה שביומא דהילולא של הצדיק כשעומדים לא רחוק מציונו, זה גם נקרא השתטחות של ציונו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
למידע על הילולת מוהרא"ש זי"ע 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup