ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מובא כמה פעמים בספר 'חיי מוהר"ן' שקרה משהו בבארדיטשוב, אך לא כתוב מה. במה מדובר?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מובא כמה פעמים בספר 'חיי מוהר"ן' שקרה משהו בבארדיטשוב, אך לא כתוב מה. במה מדובר?

שאלה:

מאת אבי:
לכבוד מוהרא"ש שליט"א. מובא כמה פעמים בספר חיי מוהר"ן שסיפרו לרבינו ממה שקורה בבארדיטשוב ולא כתוב מה סיפרו לו. כנראה שהיה שם משהו לא טוב. מה היה שמה?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש ד' טבת התשע"ג

שלום וברכה אל אבי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

בעיר ברדיטשוב התאספו הרבה צדיקים, צדיקי אמת, אצל הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, שרצו להחרים את הזקן וכו', שיצא לחלוק על רביז"ל בשצף קצף וכו', וכולם היו מוכנים כבר לזה וכו', רק הרבנית הפריעה ולא נתנה שיתקיים בעירה וכו' וכו', ובזה יובן מה שמובא (חיי מוהר"ן סימן קכ"ג) קודם שנסע לברדיטשוב קיבץ מנין עשרה אנשים וטען לפניהם עם הבעל דבר [וכתב מוהרנ"ת ז"ל ואיני יודע היטב ענין זה על בוריו וכו']. ואמר רביז"ל שמאז והלאה כל מה שרוצה לעשות מניח עצמו הבעל דבר לארכו ולרחבו לקלקלו, ומחמת זה כבד מאד לעשות מה שהוא מצווה, אבל אף על פי כן השם יתברך בעזרו. ומי שזכה להתקרב אליו היה רואה קצת מענין זה. ולא היה לרביז"ל שום מנוחה כל ימיו, אפלו רגע אחד. כי תמיד היה לוחם מלחמת השם בכל עת ובכל רגע וכו', ואמר אז רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן קכ"ה) שעכשיו התגלה לי מיהו וכו', ועכשיו נודע לי כל ענינו ומהותו וכו', שאני זקן שבקדושה וכו'. כשהתחיל הזקן וכו' לחלוק עליו אמר רביז"ל ידעתי שיעמוד עלי הס"מ וכו', אבל תמיהה לי על שמסרו זאת לידו. ואמר אז רביז"ל דברי צחות, כי אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) מוטב שיפיל אדם עצמו לגוב האריות ואל ימסור ביד שונאיו, אבל מה עושים כשהשונא בעצמו הוא אריה כי כך היה שמו וכו'. אך רבות מחשבות בלב איש [בלייבש] ועצת השם היא תקום. ואמר שלעתיד לבוא יהיה צחוק נאה עמו, אויף יענער וועלט וועט זיין אשיין שפילכען מיט איהם. אחר כך אמר רביז"ל כמה תורות הנוגעין לענין המחלוקת של הזקן וכו', עיין שם ותבין.

ברוך השם אשר הצילנו ממנו ולהיות בחלקו של רביז"ל. ויש בזה אריכות גדול מאד שאין כאן המקום להאריך בזה, אבל יען ששאלת רמזתי לך על ענין המחלוקת שהיתה על רביז"ל וכו', שהס"מ מתלבש במי שהתלבש וכו', וכן מובא (סיפורי מעשיות מעשה ז' מהזבוב והעכביש) ששייך לכאן כמובא בספר "רמזי המעשיות" מהרב הקדוש מטשהרין זי"ע, ועד היום מי שרק עוסק בפירסום דבר רביז"ל בעולם ומקרב רחוקים לדעתו, על ידי זה הס"מ בעצמו מתלבש במי שמתלבש וחולק ורודף אותו וכו'.

ולכן אשרי האדם שלא מתפעל מהס"מ הרשע, שכל ענינו זה רק להעלים ולהסתיר ולכסות את רביז"ל מן העולם וכו', ואשרי ואשרי מי שיש לו חלק בגילוי ופירסום דעת רביז"ל בעולם, שעל ידי זה מקרב את הגאולה, אשרי לו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup