ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש ניסן ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש ניסן ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ראש חודש | ג' ניסן | ד' ניסן | ו' ניסן | ז' ניסן | ח' ניסן | ט' ניסן | י' ניסן | י"א ניסן | י"ג ניסן | י"ד ניסן | י"ז ניסן | כ"ג ניסן | כ"ד ניסן | כ"ה ניסן | כ"ז ניסן | כ"ח ניסן | כ"ט ניסן

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ג' לסדר טהרה ראש חודש ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מה מאד גדלה שמחתי בראותי את הרחבת פעילות קהילתנו הקדושה ואת המסירות נפש של נשות אנשי שלומינו אחת עם השניה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תצטרפי גם את לעזור להגדיל ולהרחיב את פעילות קהילתנו הקדושה שעכשיו אנחנו נכנסים בשלב חדש, ולכן ראי למסור את נפשך ולהביא הוראות קבע עבור הצלת ילדינו שהולך לי בנפשי להציל את הנוער שלנו בפרטיות, וכן כל נערי ובנות ישראל בכלליות, וזה צו השעה להציל את הנוער מרדת שחת, ואני מבקש אותך שלא יהיה בידך אף פעם הכלי משחית המחובר אל האינטרנט שבו יכולים לראות כל הזבל והלכלוך שבעולם, והרבה בתים נשברו על ידי הכלי משחית הזה, כי התחילו להתכתב בפייסבוק וכו', שזה המלכודת של הס"מ וכו', ולבסוף נשבר הבית והתגרשו ומסכנים הילדים הם הקורבנות, ולכן זה איסור חמור אבי אבות הטומאה להחזיק ביד או בבית הכלי משחית הזה הנקרא סמארט פון, או להתכתב בפייסבוק וכו', כי זה פצצת הס"מ, ולכן אם את רוצה שהבית שלך יתקיים והשכינה תשרה שמה, תעשי כל מה שביכולתך לא לגעת בפייסבוק וכו', או שאר הכלי משחית שאפשר לראות שמה כל הטומאה והזוהמה וכו'.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להתאסף עם נשות אנשי שלומינו פעמים בשבוע ולשמוח מאד מאד על נועם חלקנו על "אשר בנחל" שם חלקנו וגורלנו, כי אנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי המשמח אותנו, רבי שלא נותן לנו לישון, אלא מדריך אותנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן תהי חזקה מאד מאד בעבודה להשיח ולספר כל אשר עם לבבך אליו יתברך ואפילו רק כמה דיבורים שזה מאד מאד יקר למעלה מבשמים, אם היית יודעת מה זה פועל למעלה בשמים לא היית מפסיקה לדבר אליו יתברך, ואת המתנה הזאת נתן לנו רביז"ל, בכל העולם כולו יקבלו את זה על ידי משיח צדקנו שבוא יבוא ולא יאחר ואז תוגדל השמחה מאד בכל הועלם, כמו שראית אתמול בלילה מה זה נקרא שמחה אמיתית שמחה של קדושה וכו', ריקודים של קדושה ולא ריקודים של גויים להבדיל וכו', תשמרי מאד מאד לא להימשך ולא להיגרר אחר נשים קלות דעת שמקררות את האמונה בו יתברך.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להיות וותרנית, ותכניסי שמחה בתוך הבית תחזקי ותעודדי את בעלך ואת הילדים וכו', כי אישה יש לה כוחות נפש בלתי מוגבלים, ואל תיקחי את זה בקלות כי רבים חללים הפילו נשים קלות דעת, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מהם, ותקפידי מאד על כיסוי ראש שמובא בזוהר (נשא רכ"ה) קללה תבוא על אישה שמגלה את שערות ראשה בבית, שהאישה הולכת עם ראש פרוע ועם שערות מגולות וכו' וכו', יש שמה כל מיני פורעניות וצרות וכו' וכו' ואין חשיבות לילדים, כי יוצאים לתרבות רעה רחמנא ליצלן, לכן אשרי האישה ששומרת מאד מאד על כיסוי שערות ראש או שתלך עם מטפחת או שתלך עם כיסוי ראש, העיקר שלא יראו את שערות ראשה, כי זה עוון חמור מאד, ואל תיקחי את זה בקלות, כי לאישה שהולכת בגילוי שער מגיע גט, כי כיסוי שער זה דת יהודית, ולכן רבבות רבבות נשים חרדיות עושים תגלחת והולכות או עם מטפחת או עם פאה, ולכן גם את תהיי נזהרת בזה וכל הברכות שבעולם יחולו עליך.
הקדוש ברוך הוא השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש עליך ועל בעלך ועל הילדים שתהיו הכי מאושרים בחייכם, ותרגישו תמיד את שכינת עוזו יתברך ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר טהרה ג' ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מה מאד גדלה שמחתי שאני רואה שאת ממשיכה לשמוח ולשמח את אחרות, ואני בטוח שגם את עוזרת לי בענין המבצע למען הצלת ילדינו, כי לצערינו הרב אם אנחנו לא נעשה משהו בשביל הילדים שלנו, נאבד אותם בלי שום ספק, ואני הפקרתי את עצמי ומסרתי את כל המבנים שאני בונה עכשיו שיהיה רק להנוער שלנו, שיהיה להם מקום איפה לעשות חוגים, וכן ישיבה קטנה וישיבה גדולה שיהיו מופרדים מהילדים הקטנים, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם את תעזרי לי לעשות הוראת קבע שזה הצדקה הכי גדולה להציל את הנוער שלנו, וחכמינו הקדושים אמרו (כלה רבתי פרק ב') בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, כיון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן, מיד נהפך כעסו לרחמים, ולכן זה דבר גדול מאד ללמד תינוקות של בית רבן, ולהחדיר בהם אמונה פשוטה בו יתברך, העיקר לספר להם הרבה סיפורי צדיקים, ועל זה אנחנו צריכים מקום, ומסרתי את נפשי ואת חלבי ודמי למסור את כל המבנים שאני בונה עכשיו שיהיה רק להנוער, אשר הצדקה הזה עולה על כל הצדקות, וכבר אמר הנביא (מלאכי ג' י') "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר הוי"ה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די" ואמרו חכמינו הקדושים (תענית ט.) שבצדקה יכולים לנסות את הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמשיכי לעשות הוראת קבע למען הצלת ילדינו, ואל יהיה הדבר הזה נקל בעיניך, ותאמיני לי שראוי לך לשמוח מאד מאד שסוף כל סוף יש מי שדואג עבור ילדיך, ולצערינו הרב במקומות אחרים מזניחים את הנוער, ולי הולך בהחיים פעם ולתמיד להגביה ולהחזיק את הנוער שלנו, ולכן תראי מאד מאד לעזור לי בהבאת הוראת קבע.
נא ונא תהי רק שמחה ועליזה, ותמסרי את נפשך עבור שמחה, כי שמחה זה עולם החירות (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י'), ותיכף ומיד כשנתרחב לאדם דעתו, על ידי זה הוא יוצא מעבדות לחירות, ולכן דייקא עכשיו שאנחנו מכינים את עצמינו על חג הפסח, ולבער את החמץ מקרבנו, כך אנחנו צריכים לבער את החמץ מילדינו וכו', ולבנות להם חוגים וכו', כדי שיהיו עסוקים, ולא יסתובבו על הרחובות, ועל כן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי, ובזכות זה יעזור לך הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר טהרה ד' ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך אין לי מילים להודות לך על המסירות נפש שמסרת את נפשך לעזור לי למען הנוער הנושר וכו', ולהשיג הוראת קבע וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שאחר החג תמשיכי בעבודה הקדושה הזו, ואני לא ינוח ולא ישקוט עד שאזכה לעזור להנוער במסירות נפש הכי גדולה, וזה צריך להיות עכשיו היעד של כל עולם החרדי, להציל את הנוער מרדת שחת, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, יען שעכשיו שבוע לפני חג הפסח, אזי נמשיך בעבודה הקדושה הזו תיכף ומיד אחר חג הפסח
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, והשמחה ירחיב את הדעת שלך, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך וכו', הן אמת שאני יודע שעובר עליך כל מיני בעיות וצרות וצמצומים וכו' וכו', עם כל זאת את מוכרחה להתאזר במדת הסבלנות, שאין מדה יותר יפה מזו, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) על ידי תוקף אמונה שאדם מאמין בו יתברך, על ידי זה יש לו אריכות אפים וזה המדה היקרה של סבלנות, ודעי לך אשר אי אפשר לעבור את העולם הסוער הזה בלי מדת הסבלנות הנובע מאמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, לידע שהכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון.
אשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ובפרט אשה שכל העול של הבית עליה וכו', היא צריכה להיות בבית עם הילדים וכו', ולטפל בהם וכו', וזה לא בא קל, ולכן את צריכה לדעת מי האשה המצליחה בחייה? זה רק הסבלנית! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, והן לגבי השכנות והחברות שלך, ואז תהי הכי מוצלחת בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד.
מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד תבשרי לי בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלום וחג כשר ושמח

בעזה"י יום א' לסדר אחרי ו' ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

הנה מתקרבים ימי פסח הקדושים, ואני יודע שאת טרודה מאד בענין נקיון הפסח שזה עבודה קשה מאד, עם כל זאת זכרי מאד אשר אמר הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע שאותן המלאכים שיוצאים מתקיעת שופר וכו', יוצאים מהטרחה שנשות ישראל טורחות לנקות את הבית מהחמץ וכו', ומכינות את הבית לקראת חג הפסח חג הגאולה.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שבגשמיות יהיה שפע גדול מאד לכל אנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה, כי הולך לי בהחיים שיהיה לך סל מלא שפע על צרכי החג, כי זה שמחתי וכיסופי שלא יחסר לך שום דבר על צרכי החג, ואני מוסיף לך גם בקבוק יין שהרבה התבודדתי להקדוש ברוך הוא על זה שיהיה ברכה והצלחה בתוך ביתך, והרבה דמעות שפכתי על בקבוק יין הזה שכבר יאיר לך בביתך ההצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ויהיה השלום והאהבה מצויה בביתכם, כי צריכים לזרוק ולבער כבר את החמץ שהוא הכעס והקפידות וכו', העצבות והמרירות וכו', הויכוחים והמריבות וכו', מתוך הבית, ולהתחיל לחיות חיים מאושרים חיים של שמחה ושל שלוות הנפש, וזה תלוי בך, כי אשה יש לה כוחות הנפש בלתי רגילות, ולכן תעשי כל מה שבידיך רק להיות בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וכו', עם כל זאת תאמיני לי שלא פועלים כלום עם עצבים וכו', וכעס ומחלוקת וויכוחים וכו', רק מתעצבנים יותר ויותר, ועל ידי זה נסתבכים בצרות צרורות שקשה אחר כך לצאת מזה, ולכן תקחי את החיים בקלות, והקדוש ברוך הוא ימשיך לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ומלבד שתשמרי מאד מאד על עניני צניעות, הדבר הראשון לשמור על גילוי שער שזה עוון חמור מאד מאד, וחכמינו הקדושים אמרו (כתובות ע"ב.) אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש וכו', וזה דת יהודית וכו', ואשה שמפרה את זה מגיע לה גט ויוצאת בלא כתובה, ולכן צריכים מאד מאד להקפיד על דבר זה, כי הזוהר הקדוש (נשא קכ"ה) מקלל את האשה והבית איפה שרואים את שערות האשה בחוץ, ואל תסתכלי שיש נשים קלות דעת שלא מקפידים על זה וכו', הן סתם חצופות ומתנהגים נגד ההלכה, ולא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח להן, הדבר השני אפילו לפי אלו הפוסקים שהתירו שאשה תלך בפאה זה לאשה שעושה קרחת לגמרי, וכדי שלא תתבייש הולכת עם פאה וכו', אבל גם בפאה צריכים את הצניעות לא כמו שהתחילו ללכת עם פאה ארוכה למטה מהכתפיים וכו', שהאשה נראית כמו שידה וכו', ולכן אני מאד מאד מקפיד שלא ילכו עם פאה ארוכה אלא רק עד הכתפיים, כי זה מגעיל וכו', וגועל נפש שאשה תסתובב עם פאה ארוכה עד אמצע הגב, שזה היפך הצניעות לגמרי, הדבר השלישי אסור ללכת עם בגדים קצרים למעלה מהברך, זה עזות וחציפות גדולה מאד מאד ללכת עם שמלה או חצאית קצרה למעלה מהברך, זה פריצות גדול מאד מאד, וכן לא ללכת עם בגדים צמודים וכו', וכן המנהג הרע שהולכים בקיץ עם מגפיים וכו', זה מגעיל מאד, ונראית כמו יצאנית רחמנא ליצלן, וזה איסור חמור לאשה ולבת ללכת עם זה וכו' וכו'.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי, צריכים עכשיו לכבוד פסח לבער את החמץ של הקלות ראש שנכנס מאיזה נשים קלות דעת, וצריכים לשמור על הבנות שלנו, ותזכרי מאד כמו שאת תלכי כך הבת שלך תלך, ולכן ראי ללכת בצניעות ואז תזכי שגם בתך תלך בצניעות, ואני לא מחמיר פה שום חומרות, אלא מדבר איתך עיקרי הלכה, ואיך שבת ישראל צריכה להראות, ואני מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום שייכות אל אלו שמפירים את רצון הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו צריכים לקיים במלואו מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאתנו, (ויקרא י' י') "ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור", ואסור לנו בשום פנים ואופן להתערב עמהם, לא במתנ"ס וכו', ולא באולם הספורט וכו', ילך כל אחד את דרכו, ואנחנו נלך כפי שקיבלנו מאמותינו מדור דור.
נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם לציית אותי, ואל תתפעלי משום בריה שבעולם, זכרי היטב שאת בת של הקדוש ברוך הוא, ותצייתי את אבינו שבשמים, ולא להתפעל מאיזה חצופות מופקרות וכו' וכו', שעושות צחוק מזה וכו', יבוא היום ונראה את ההפרש בין אלו ששומרים את המסורת וכו', לבין אלו שמדמות עצמן אל גויות זולות וכו', אני מאד מקפיד שלא יהיה אצלינו מכירות של פאות ארוכות, ואם יבוא אשה יהיה מי שתהיה ותעשה הצגה וכו', או מכירה וכו' של פאות ארוכות בכל מיני דוגמאות וכו', לגרש אותם מקהילתינו בלי שום בושה, והקדוש ברוך הוא יעזור שיתקיים אצלינו (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ותהי הכי מאושרת בחייך, ותעזרי לי לבנות את הקהילה שיהיה כח המושך לעוד מאות ואלפי נשים צנועות שיבואו לגור ביבנאל עיר ברסלב, שנקרא על שם רביז"ל.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ב' לסדר אחרי ז' ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט עכשיו כשטרדות החג גדול מאד, עליך להתחזק עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, שזה מרחיב את הדעת, ותיכף ומיד כשיש הרחבת הדעת, אזי קונים לעצמו את מדת הסבלנות, אני יודע שאת בלחץ גדול מאד, עם כל זאת עליך לדעת שזה לא יעזור לך בשום פנים ואופן וכו', כי עם עצבים וכו', לא מגיעים לשום מקום, כי עיקר השלימות הוא לקנות לעצמו מדת הסבלנות, שאין עוד מדה יותר יפה מזו, ואשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, ואז תהי המוצלחת הכי גדולה בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ולכן אני מאד מבקש אותך רק תהי שמחה ועליזה, וזה יביא לך אל מדת הסבלנות, שהיא המדה הכי יקרה בהחיים, כי ימינו כצל עובר וכו', וכל כך חבל לבלות את היום בעצבים ובצעקות על הילדים, ולהתעצבן על השכנות וכו' וכו', עדיף רק להיות בשמחה תמיד ולשמח את אחרים, ואז את עולמך תרגישי בחייך, ואף שאני יודע שזה עבודה הכי קשה לאדם, כי מרוב הצרות והיסורים והמרירות והדחקות שרק עובר עלינו וכו' וכו', קשה מאד להגיע לכל זה, עם כל זאת הזהירנו רביז"ל להכריח את עצמינו להיות רק בשמחה, ולהחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה נזכה לקנות לעצמינו מדת אריכות אפים, שהוא המדה היקרה של סבלנות.
אל תדאגי אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שיהיה לך כל טוב על חג הפסח, כי אני מכין לך עבור קימחא דפסחא בשפע גדול מאד, רק תתפללי על בריאותי שאזכה להיות בריא, ולהאריך ימים ושנים טובים בזה העולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ג' לסדר אחרי ח' ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, והעיקר תזכרי שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי אמונה זוכים לרפואה בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי עיקר המחלות והחלאים רעים שבאים לאדם אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') הוא מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהכל ממנו יתברך, אזי אף פעם לא ישבר ותמיד יהיה בשמחה, וזה רפואה לכל, ולכן חזקי ואמצי באמונה פשוטה בו יתברך, וכן להיות בשמחה ולהתחזק בכל המצבים שרק עובר עליו כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועוד תראי נסים נגלים שיעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, רק תתאזרי בבטחון עצמי ואל תתני בשום פנים ואופן שישפילו אותך, הן מצד הבעל, והן מצד המשפחה, והן מצד החברות וכו' וכו', אשה צריכה להתאזר בבטחון עצמי, וזה זוכים על ידי תוקף אמונה שמאמינים שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, והרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא שזה יבנה את הבטחון שלך, ותהי הכי מוצלחת בחייך.
זכרי היטב מה שדיברתי עמכן שאפילו אלו שהולכות עם פיאה וכו', שיהיה רק עד הכתפיים, כי אחר זאת זה פריצות מאד מאד גדולה, ואני לא רוצה ששום אשה תלך בקהילתינו עם פיאה ארוכה כמו שידה, כי זה פריצות גדולה וגועל נפש, וצריכים לראות שיתקיים במחנינו (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ד' לסדר אחרי ט' ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שדייקא בימים אלו שאת כל כך טרודה להכין את הבית לקראת חג הפסח חג הגאולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה י"א.) בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעיקר הגאולה זה רק אמונה, ככל שאדם מחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, על ידי זה הוא נגאל מכל צרותיו, כי עיקר הגלות הוא רק מחמת חסרון אמונה, ולכן דייקא בימים טרודים אלו אנחנו מכינים את עצמינו לקראת הגאולה, כי תיכף ומיד כשיתברר לנו שאין שום טבע ומקרה ומזל כלל, רק הכל בהשגחה פרטיית, על ידי זה נרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכבר לא יחסר לנו שום דבר, ונהיה שמחים ועליזים מאד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהי רגועה בימים אלו, ואל תדאגי אני מכין לכם סל מלא שפע על כל החג שלא יחסר לכם שום דבר, רק תתפללי עלי, והקדוש ברוך הוא ישמע את תפלתך, ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.
עכשיו כשאנחנו מנקים את החמץ מתוך הבית, אני מאד מבקש אותך שתראי לנקות את הבית שלך מכל מיני בגדים קצרים וצמודים ועם שסע וכו', וכן פיאות ארוכות כמו שידה וכו', שכל אלו הלבושים הם חמץ גמור, וצריכים להתפטר מזה מה שיותר מהר, כי הקדוש ברוך הוא מאד מקפיד על הצניעות של הנשים, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) בזכות הצניעות של הנשים נגאלו אבותינו ממצרים, כי באמת אשה צריכה מאד מאד לשמור על מדת הצניעות שרק בזכותה נגאל, כמאמרם ז"ל (מדרש זוטא רות פרשה ד' סימן י"א) אמר רבי אחא כל הנושא אשה כשרה כאילו קיים כל התורה כולה, מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר (תהלים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה" וגו', ולפיכך נכתבה "אשת חיל" מאל"ף ועד תי"ו, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר (תהלים צ"ה ט') "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל", לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל, שזה סובב על הנשים, שבזכות הצניעות והתמימות שלהן הן נקראות "אשת חיל", השירה ששר שלמה המלך, והוא על סדר הא' ב', ומי שזוכה להתחתן עם אשה כשרה כזו שהיא צנועה ותמימה, כאילו קיים את כל התורה כולה, כי אשה שיש לה את התמימות והצניעות, זה החן והיופי שלה, והקדוש ברוך הוא מתפאר עמה, שזה כל השבח ששלמה המלך משבח את האשה (משלי ל"א) "אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" וכו' וכו'.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתזכי לקיים את כל זה בתמימות ובפשיטות גמור.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ה' לסדר אחרי י' ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

חסדי השם יתברך שאנחנו מתקרבים יום יום לחג הפסח חג החירות חג הגאולה, וביותר צריכים הנשים לשמוח על נועם חלקן שהיה להן בגאולת עם ישראל ממצרים, כמאמרם ז"ל (מדרש אגדה) לא נגאלו ישראל ממצרים אלא בזכות הנשים, שמסרו את נפשן עבור לקיים את רצונו יתברך, כי הן חיזקו ואימצו ושימחו את בעליהן, והכניסו בהם בטחון עצמי, ושיעברו את השעבוד וכו', כי עתיד  הקדוש ברוך הוא לגאלינו וכו'.
מה אומר לך אין לתאר ואין לשער גודל זכותן של הנשים שיש להן כוחות הנפש בלתי מוגבלות יותר מגברים, אם ידעו איך לנצל את זה, כדברי חכמינו הקדושים (מדרש הגדול ויקהל) בעת בניית המשכן היו הנשים מקדימים לאנשים, לפיכך זכו נשים של אותו הדור יותר מן האנשים, שאלו נכנסו לארץ ישראל ואלו לא, וכן בעת עשיית העגל אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ"א סימן י') אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים שכן את מוצא שאמר להן אהרן (שמות ל"ב) "פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם" ולא רצו הנשים ומיחו בבעליהן, שנאמר (שם) "ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב" וגו', והנשים לא נשתתפו עמהן במעשה העגל, וכן במרגלים שהוציאו דבה (במדבר י"ד) "וישובו וילינו עליו את כל העדה" ועליהם נגזרה גזירה שאמרו לא נוכל לעלות, אבל הנשים לא היו עמהם בעצה שכתוב למעלה מן הפרשה (שם כ"ו) "כי אמר הוי"ה להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה" איש ולא אשה על מה שלא רצו ליכנס לארץ, אבל הנשים קרבו לבקש נחלה בארץ, לכך נכתבה פרשה זו (במדבר כ"ז א') "ותקרבנה בנות צלפחד" סמוך למיתת דור המדבר שמשם פרצו האנשים וגדרו הנשים; הרי שלך לפניך את גודל הכח של הנשים יותר מהגברים, ולכן תוציאי עכשיו את הכוחות הנפש שלך לפני חג הפסח, ותקני לעצמך את מדת הסבלנות, ואל תכנסי בלחץ ובדחק, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואני מבטיח לך שלא יחסר לך שום דבר על צרכי חג הפסח וכו' וכו', רק תעשי כל מה שביכולתך לשמוח ולשמח את בעלך ואת הילדים ואת השכנות שלך, ותמיד תדברי משמחה שזה הגאולה, וכשהאשה רגועה אזי בכל הבית שורה אוירה של רגיעה ושלוות הנפש.
הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לקבל את חג המצות בדיצות ובשמחות, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר אחרי י"א ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שהשבת הזה נקרא "שבת הגדול" על שם הנס שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ציוה להכין את הטלה לקרבן פסח, וארבע ימים לוקח לבדוק את הטלה, ועם ישראל קשרו את זה אל המיטה, והמצריים חרקו שיניהם על זה, כי מזלם הוא מזל טלה, והנה הם רואים שעם ישראל קושרים את המזל שלהם אל המיטה, ורצו לעשות שמות בישראל וכו', ובמקום זה הבכורים נתעוררו בשבת זה, והרגו לרבבות מצריים ועשו רעש כדי שישחררו את עם ישראל ממצרים, כמו שכתוב (תהילים קל"ו י') "למכה מצרים בבכוריהם", ואמרתי רמז למה קשרו את הקרבן פסח להמיטה דייקא, אלא חכמינו הקדושים אמרו (תורת כהנים אחרי) שהמצריים היו מעשיהם מקולקלין יותר מכל העמים, והם היו שטופים בעבודה זרה בגילוי עריות ובשפיכות דמים ובמשכב זכור, ובהרבעת בהמה וכו', ואמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק ז') אין לך אומה בעולם שהיתה שטופה בדברים מכוערים וחשודין בכשפים ובזימה ובכל מעשים רעים אלא המצריים בלבד; ואף על פי כן עם ישראל שהיו ביניהם לא למדו ממעשיהם, ושמרו את עצמם מכל מיני זוהמא ומנהגיהם המזוהמים והמתועבים וכו' וכו', ולכן קשרו את הקרבן פסח שהוא הטלה מזל מצרים להמיטה דייקא, להראות שהמיטה של בר ישראל היא קדוש וטהור, ועם ישראל שמורים מניאוף וזימה וכו', ושומרים על טהרת המשפחה וכו', ומעשיהם אינם כמעשה המצרים, ולכן אני מאד מבקש אותך עכשיו כשהולכים לבער את החמץ, תראי לבער את כל הבגדים שאינם צנועים כגון בגדים קצרים מעל הברך או מעל המפרק, או צרים וכו', וכן פיאות ארוכות למטה מהכתפיים וכו', שכל אלו הם לבושי פריצות שמתאים לגויות מצריות וכו' וכו', ועלינו לבער את זה עם החמץ, ואני מאד מאד מבקש אותך שמחנינו יהיה מחנה קדוש מאד, אני רוצה לבער את כל הזבל והלכלוך שלא ימצא בינינו כלל, אלא שיקויים אצלינו (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".
נא ונא אני מאד מאד מבקש אותך הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה לשון הרע ורכילות בין נשות אנשי שלומינו שאחת מרכלת על השניה וכו' וכו', ואני מאד מקפיד על זה, כי מה שיש לתקן אני יעסוק בהתיקון הזה וכו', ואני לא רוצה שאף אשה תרכל על השניה, כי זה עבודת הס"מ "הפרד ומשול", לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולכן עלינו למסור את נפשינו שלא יהיה שום מחלוקת ואי הבנות בין אחת להשניה, אדרבה עכשיו בא פסח, עלינו לשרוף את החמץ שהוא המחלוקת והמריבות והאי הבנות שיש בין אחת להשניה, ונאכל מצה שזה אהבה ואחדות, ודייקא על ידי זה נזכה להגאולה, כמאמרם ז"ל (דברים רבה פרשה ה' סימן י"ב) גדול השלום שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ישראל שיהיו נגאלין אלא בשלום; ואמרו (שם) אין הקדוש ברוך הוא מנחם את ירושלים אלא בשלום.

המאחל לך שבת שלום וחג כשר ושמח

 

בעזה"י יום א' קודם חג הפסח ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט בימים אלו שכולם כל כך טרודים בשביל חג הפסח שהיא חג החירות שבו ניגאל מהיצר הרע הבוער בנו, ונזכה להיות כלים לקבל את אמתת מציאותו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרי מאד מאד לא להכנס בלחץ וכו', ולא להתעצבן ולהיות בכעס על בעלך ועל הילדים, כי כל זה בכלל חמץ גמור שצריכים לבער את זה עכשיו לפני חג הפסח.
נא ונא ראי לשמח את עצמך שזכית להתקרב אל רביז"ל שמחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, ומלמדינו איך שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי באמת כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה מדביק את נשמתך בו יתברך, ובונה לך את האמונה, ותיכף ומיד כשיש לאשה אמונה בו יתברך, על ידי זה נשפע עליה שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, כמו שכתוב (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות".
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שבביתכם שרוי השלום והאהבה והבנה הדדית, כי רביז"ל הקפיד על זה הרבה יותר מהכל, ורצה מאד שיהיה שלום בית בין הבעל והאשה, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.
עכשיו נכנס שלוש שבועות שהילדים לא יהיו בתלמוד תורה ובבית ספר, ולכן דייקא על ההורים מונח החוב לשמור עליהם, ולא יכולים להתחמק מזה, ואני מוכרח להגיד לך שחינוך מתחיל בבית, הילדים מחקים את ההורים, ומה שרואים או שומעים בבית, כך הם יתנהגו, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ואמרו (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכן את ובעלך צריכים לשמור מאד לא לריב ולא להתווכח ביניכם וכו', כי זה פוגע מאד מאד בחינוך הילדים וכו', ובדרך כלל מפני הלחץ והדחק של חג הפסח, מוציאים את העצבים על הילדים, וזה לא תירוץ, כי תהלה לאל דאגתי שיהיה לכם שפע על כל החג, ואם יהיה ביניכם אהבה ושלום, לא יחסר לכם שום דבר, כי (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום"; ושלום זה הכלי לקבל בו כל השפע, ולכן תעשי כל מה שבידיך להשלים עם בעלך ולוותר, שזה יסוד גדול בשלום בית שהבעל והאשה צריכים לוותר אחד להשני וכו', ולא ללכת ראש בראש.
העיקר תשתדלי מאד שתחוגו את החג בדיצות ובשמחה עצומה, ותרגישו את נועם זיו שכינת עוזו יתברך בתוך ביתכם, וילדיכם יהיו ילדים שמורים מן החטא, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ב' ערב חג הפסח ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

היום הזה אנחנו שורפים את החמץ שהוא העצבות והמרירות והדאגות שזה חמץ גמור, ומקבלים על עצמינו את אור חג הפסח שהוא זמן חירותינו, עידן של שמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה כל ימי החג, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותכניסי את השמחה הזו בתוך הבית שבבית ישרה רק אוירה של שמחה, כי עצבות זה חמץ גמור ואסורה אפילו במשהו, ולכן תשמרי מאד מאד כל ימי החג הפסח לא להיות בעצבות ובמרירות בשום פנים ואופן, כי עצבות ודאגות באים מקושיות וספיקות שיש לאדם עליו יתברך, ובזה שאדם אוכל מצה מובא בזוהר שזה מיכלא דמהימנותא, מאכל של אמונה, כי כשבר ישראל אוכל מצה בזה הוא מגלה שהוא מאמין בו יתברך שציוונו לאכול מצה כל ימי חג הפסח, ולכן לא בחינם שאמר רביז"ל כשבר ישראל אוכל מצה, אוכל כביכול אלקות, כי מצה היא רצונו יתברך שרצה שבכל ימי חג הפסח נאכל רק מצה, אם כן כשבר ישראל אוכל רק מצה, כביכול את רצונו יתברך הוא אוכל, ובזה ראוי לו לשמוח מאד מאד, וזה גם רפואה לכל המחלות שבעולם, כמובא בזוהר שזה מיכלא דאסוותא, שזה מאכל של רפואה, ולכן אני מאד מתחנן אליך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה כל ימי חג הפסח, ותשמרי מעצבות ומרירות ודכאון ודאגות וכו' וכו', שהכל בכלל חמץ שאסור עכשיו בימי הפסח אפילו במשהו, ולכן תרחיקי מעצמך את המרירות והדכאון לגמרי, בחג הפסח צריכים להיות רק שמחים ועליזים, ושלא יראה ולא ימצא אצלינו אפילו זכר של עצבות ומרירות שרוצה להכניס בנו הס"מ, ולכן אמרו בזוהר (תולדות קמ"ב:) שבשעה ששלחה רבקה את יעקב להביא ליצחק שתי גדיי עיזים וכו', זה היה ערב פסח שאז מכניעים את עשיו ששרו הוא הס"מ, ואז הוא נתבטל מן העולם, והכוונה בפשיטות שכל השנה היינו שרויים בעצבות ובמרירות ובדכאון ובדאגות ובדחקות ועניות וחובות גשמי ורוחני וכו' וכו', אשר מזה בא לנו כל הקושיות והספיקות עליו יתברך וכו', וזה הכניס בנו מרירות דמרירות וכו' וכו', אבל עכשיו בערב פסח כיון שמביאים שתי גדיי עיזים שזה נגד קרבן פסח וקרבן חגיגה, על ידי זה מבטלים את עשיו ששרו הס"מ, ואנחנו לוקחים את הברכות, ולכן ראי לקבל על עצמך מהיום הזה עד אחר הפסח להיות רק בשמחה, והקדוש ברוך הוא ימשיך כל הברכות בתוך ביתך.
 
המאחל לך חג כשר ושמח
בעזה"י יום ה' חול המועד פסח י"ז ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

אני מאד מאד מבקש אותך עכשיו בימי המועד שאתם יוצאים עם הילדים לטייל, שתשמרו מאד מאד לא לנסוע למקומות של הפקירות וכו', כי צריכים מאד מאד לשמור על הילדים שלכם, ואל תקחי את זה בקלות, כי כל מה שהשקענו בהילדים ביראת שמים כל השנה, אזי בקלות בכמה ימים יכולים לאבד את זה בלי שום גוזמא כלל, כי אם הולכים למקומות שיש שמה פריקת עול וכו', וכן רואים לאכול חמץ רחמנא ליצלן, זה מה שמשאיר אצל הילדים כתם וצלקת על הנשמה בלי שום גוזמא כלל, ולכן צריכים מאד מאד לשמור איפה שנוסעים לטיולים עכשיו בימי המועד, ותשתדלי מאד מאד לחזק את בעלך שיתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ויקח איתו את הבנים, וכן את תשמרי מאד מאד בעניני צניעות, ואף שאת יוצאת לחוץ וכו', דעי לך ששם צריכים יותר ויותר לשמור על מדת הצניעות לא ללכת למקומות פרוצים וכו', אלא למקומות הקדושים, או אל גן החיות להראות להילדים נפלאות הבורא יתברך שמו, שברא כל מיני חיות ובריות משונות וכו', אבל צריכים מאד להתרחק ממקומות מזוהמים כגון הים וכו', ששורה שם פריצות והפקירות גדולה מאד מאד.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ובזכות השמחה שתשמחי את עצמך ותשתדלי לשמח את בעלך וכו', וכן אם משהו מעיק לך תדברי איתו פתוח ואל תפחדי, כי הצלחת זוג כשהם פתוחים אחד להשני וכו' וכו'.
אני מאד מבקש אותך בעניני צניעות אשה צריכה להקפיד מאד מאד, כי הקדוש ברוך הוא לא מוחל לאשה שהולכת בבגדים לא צנועים וכו', ומכשלת גברים בהסתכלויות רעים וכו', ואל יקל בעיניך דבר זה, כי משלמים על זה אחר כך מחיר כבד מאד, ולכן תשתדלי ללכת רק עם בגדים צנועים, לא צמודים, ולא קצרים, ולא שקופים וכו' וכו', וכן הפאה (אם את הולכת) תשתדלי שיהיה רק עד הכתפיים ולא יותר ארוך מזה, כי פאה מאחר הכתפיים זה כבר לבוש פרוץ מאד מאד ומגעיל, ולא שייך לבת ישראל, ולכן תקפידי על דבר זה מאד מאד, וזכרי היטב שהילדים שלך עוד מעט יגדלו, ואני בטוח שאת רוצה שיהיה לך ילדים קדושים וטהורים שיזכו לבנות בתים נאמנים להקדוש ברוך הוא, ולכן את צריכה להיות דוגמא חיה להם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתחדירי ותכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ד' לסדר קדושים כ"ג ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

חסדי השם יתברך שנכנס בנו ימי החג הקדושים חג החירות חג הגאולה, ומי יתן שנמשיך את הארת החג הזה עלינו על כל השנה, ולהיות רק בשמחה עצומה, כי העיקר תלוי כפי מדת השמחה שיש באדם, ואני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שהנסיונות מאד מאד קשים ומרים וכו' וכו', עם כל זאת עיקר גדולת בר ישראל שיכולים להפוך את המר למתוק, והחושך לאור גדול.
נא ונא תשמרי על גדרי הצניעות, כי עכשיו נכנס ימי הקיץ הארוכים וכו', וצריכים מאד מאד לשמור לא לקחת את אופנת הגויים, וללכת רק עם בגדים צנועים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בשמים מאד מתחשבים עם אשה שמוסרת את נפשה ללכת עם בגדים צנועים, ואשה שמקפדת ללכת עם בגדים צנועים, נכון לבה יהיה בטוח שתנצל מכל מיני מחלות וחלאים רעים המצויים בעולם וכו', כי אשה שמכשלת את הגברים, עונשה גדול מאד מאד, ולכן אשרי האשה שהולכת בצניעות, ואז אל רב טוב הגנוז תזכה.
אני מאד מבקש אותך שתראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.

המאחל לך קיץ מבורך

 

בעזה"י יום ה' לסדר קדושים כ"ד ניסן ה'תשע"ד
שלום רב אל ... תחי'
מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ועיקר השמחה שאת צריכה לשמוח שזכית להבראות מזרע ישראל, ולא עשני גויה כגויי הארצות, שזה השמחה הכי גדולה שבר ישראל צריך לשמוח עם זה, וחכמינו הקדושים אמרו (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, ומכל שכן כשזוכה לקיים הרבה מצוות, איך שכולם מסבבים אותו ושומרים אותו, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"ב סימן ו') עושה אדם מצוה אחת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלאך אחד, עושה ב' מצוות נותן לו ב' מלאכים, עושה הרבה מצוות, נותן לו הקדוש ברוך הוא חצי מחנהו; הרי שלך לפניך שמכל מצוה ומצוה שאדם עושה, בורא מזה מלאכי השמירה ששומרים עליו, ואלמלא המלאכים האלו ששומרים עליו, היה ניזוק.
ותהלה לאל כל בר ישראל מלא מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ואשה לא יכולה להעריך את גודל המצוות שיש לה בכל יום, שהיא אפילו לא שמה לב מה יש לפניה וכו', בזה שהיא מאמינה בו יתברך כל דקה ושניה שרק חושבת ממנה יתברך, היא מקיימת מצות עשה של יחוד הוי"ה ברוך הוא יתברך שמו, שזה מצוה ששייכה גם לאשה, ונדבקת נשמתה בו יתברך, וכן בזה שהיא מדברת דיבורי אמונה עם חברותיה, כל דיבור ודיבור שמדברים ממנו יתברך זה מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, וכן ברכת המזון שהיא מברכת בכל יום שהיא מצות עשה מדאורייתא, שבזכות זה זוכים לעשירות, כי סגולה לפרנסה לברך ברכת המזון מתוך הסידור דייקא, ובקול ובשמחה, וזה מסוגל לעשירות נפלאה, כמו שכתוב (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה", היינו אשה שמברכת את ברכת המזון בשמחה עצומה, זה מסוגל לעשירות, וכן להזהר מאד על נטילת ידים וכו', ולכן מהיום והלאה תקפידי מאד מאד על נטילת ידים כשאת קמה בבוקר וכו', וכן כשיוצאים לשירותים וכו', וכן לפני האכילה ליטול ידים עם נטלה דייקא וכו', כי נטילת ידים מסוגלת להנצל מעניות, כי ע'ל נ'טילת י'דים ראשי תיבות ע'נ'י', מי שמזלזלת בנטילת ידים נעשית עניה, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ס"ב:) אמר רב חסדא אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותא; [אני נטלתי ידי עם מלא מים, נתנו לי חופנים מלא טוב, כי רב חסדא היה עשיר גדול מאד, והכל בזכות נטילת ידים שהיה מקפיד על זה].
וכן יש לך מצות מזוזה בפתח ביתך, שזה שומר עליך, כי כך מובא בזוהר (ואתחנן רס"ה:) כד בר נש אתקין מזוזה לפתחא דביתא, והאי שמא קדישא רשים באתווי, האי בר נש אתעטר בעטרוי דמאריה, ולא קרבין לפתחא דביתיה זינין בישין, ולא משתכחי תמן; [כשאדם מתקן מזוזה לפתח ביתו, השם הקדוש של הקדוש ברוך הוא רשום באותיות המזוזה, האדם הזה שקבע את המזוזה מתעטר בכתר המלך, ולא מתקרבים ולא נמצאים אצל פתח ביתו שום משחית ומחבל], ולכן תעשי לעצמך הרגל שבכל פעם שאת יוצאת מפתח ביתך, תשימי את ידך על המזוזה ותבקשי ממנו יתברך רבונו של עולם הנה אני יוצאת עכשיו בריאה, תחזיר אותי לביתי בריאה ושלימה, וכן כשאת חוזרת אל ביתך תתני תודה להקדוש ברוך הוא ותאמרי תודה לך רבונו של עולם שהחזרת אותי לביתי בריאה ושלימה, וזה סך הכל לוקח כמה שניות, אבל בשמים זה מאד מאד חשוב, כי היום צריכים להתפלל תפלה קצרה בכל פעם כשיוצאים מפתח הבית שיזכה לחזור בריא ושלם, ואם רוצים לבקש גם על הבעל ועל הילדים מה טוב ומה נעים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלת האשה, כמו שגילה לנו רביז"ל שתפלת הנשים מאד מאד מקובלת בשמים.
נא ונא ראי לשמוח מאד מאד עם כל הטוב שיש בך, ותרגילי לדון את עצמך תמיד לכף זכות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שזה יחזיר אותך חזרה אליו יתברך, אשרי האשה שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה, ואז טוב לה כל הימים.
המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קדושים כ"ה ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו נכנסים בשבת הראשונה מהקיץ הארוך, וידוע מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת.
השבת הזו נוהגות הנשים לאפות חלה ועליהן צורה של מפתח, והטעם לזה כי היה אסור לנו לאכול עד עכשיו חמץ, ובשבת חייבים לבצוע על פת דייקא, ולכן בשבת הראשונה אחר פסח אופים חלה ועליהן צורה של מפתח, כי בזה פותחים את שערי הפרנסה, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתרחב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.העיקר מה שאני מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.זכרי היטב שביותר צריכה האשה להתאזר במדת הסבלנות בשבת, שאז הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה מריבות בין הבעל לבין האשה, כי רוצה להפר להם את שמחת השבת, ולכן תעשי כל מה שבידיך לא להכנס בלחץ וכו', ואל תתעצבני בשום פנים ואופן, רק להשתדל להיות בשמחה כל השבת, כי אין למעלה מזה מלהיות בשמחה ובסבלנות בשבת ולא לכעוס.
מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים. ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה. אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתבשרי לי תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר אמור כ"ז ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

בימי העומר צריכים הרבה לעבוד על אהבת הזולת, כי הימים האלו הם ימי אבל מפני שתלמידי רבי עקיבא לא כיבדו זה את זה, כמאמרם ז"ל (יבמות ס"ב:) אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה; רואים מזה שאם מזלזלים בהזולת, לבסוף מתים מיתה משונה רחמנא ליצלן, כי תלמידי רבי עקיבא לא צייתו את רבם שהיה הלימוד שלו 'ואהבת לרעך כמוך', כמאמרם ז"ל (ירושלמי נדרים פרק ט' הלכה ד') רבי עקיבא אומר 'ואהבת לרעך כמוך' זה כלל גדול בתורה, דייקא תלמידיו מתו בין פסח לעצרת מפני שלא כיבדו זה את זה, וכל זה מחמת שלא היה להם אמונת חכמים בלימוד רבם.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם להתחבר עם נשות אנשי שלומינו ביחד באהבה אחווה וריעות, ואשה תעזורנה לרעותה שאין למעלה מזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשיש אחדות והאהבה בין נשמות ישראל, ולהיפך הס"מ הרשע כל מגמתו שיהיה רק פירודים בין נשמות ישראל, כי כשעם ישראל מתאחדים ביחד, על ידי זה אנחנו יכולים להכין את עצמינו להגאולה השלימה, והס"מ מקטרג תמיד על נשמות ישראל שאין להם אהבה אחווה וריעות וכו', ויש ביניהם קטטות וכו', ולכן אנחנו צריכים להתחיל בקהילתינו הקדושה שיש שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ושלא ישרה שום קנאה ושנאה ביניהן, וכבר אמרו בזוהר (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ולכן עלינו להתחיל בקהילתינו הקדושה לחזור בתשובה על פגם אמונת חכמים, ועל פגם מחלוקת ואי הבנות וכו' וכו', ועל ידי האחדות שיהיה בינינו, נזכה לראות במפלת הס"מ שיתבטל לגמרי דייקא בימים אלו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ספירת העומר חלק ב' סימן ג') בספירת העומר יכולין להכניע את המסור. וסימן ל'ע'מ'ר' - ראשי תיבות מ'איגרא ר'מא ל'בירא ע'מיקתא; ומי עוד המוסר הכי גדול כמו הס"מ ימח שמו, ולכן דייקא בזה שנתאחד יחד באהבה אחווה וריעות, נזכה לבטלו לגמרי מהעולם, ויהיה שלום ואהבה בין נשמות ישראל, ולא יהיה יותר פירודים כמו שהיה אצל תלמידי רבי עקיבא שלא כיבדו אחד את השני.תהלה לאל היום מתחיל לתפקד הבית התבשיל – אהל אברהם, שזה יאחד את כלל נשות אנשי שלומינו, שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, כמו שכתוב (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו, ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח, והיו אומרים לו היכן הוא, אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל, כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה, היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב (בראשית י"ב ה') "ואת הנפש אשר עשו בחרן", ולכן אשרי האשה מי שתעזור לי לפתח יותר ויותר את הבית התבשיל – אהל אברהם, שזה פתוח לכולם 'כל דכפין יתי ויאכל' מי שרק רעב יכול לבוא ולאכול, ולכן אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם לבוא להתנדב לעזור לתת יד ושכם בהמטבח, כדי שנצליח בגדול, כי עכשיו בקיץ באים המון אורחים וכו', ואני רוצה להראות לכולם את החסד שיש בין נשמות ישראל, ולא אלמן ישראל, תהלה לאל יש קהילה קדושה בגליל התחתון שמוסרת את נפשה לעזור אחד להשני וכו'.
היות שיש עכשיו בעולם החרדי הרבה נושרים ונושרות לצערינו הרב, ולצער ההורים של הילדים וכו', שרואים בחוש שהילדים האלו גומרים בבית סוהר וכו', וכן עם סמים ועם אלימות וכו', ולבסוף מסתבכים עם החוק וכו', וההורים סובלים מזה סבל נוראי כידוע דבר זה לכולם, ולכן לקחתי על עצמי עכשיו משימה חדשה להציל את הנוער שלנו, ואני הולך לשנות את כל מערכת החינוך אצלינו בדרך כזה שעוד לא היה בשום מקום, אך אני צריך את עזרתך שתשתדלי לעזור לי בכל מיני אופנים שבעולם, כי זה עולה המון כסף להביא מחנכים ומחנכות מקצועים מבחוץ, ולכן תרחמי על הילדים שלך ותשתדלי גם כן להביא 'הוראת קבע' להפרוייקט הזה, כדי שנזכה לשמור על טהרת ילדינו בחינוך הטהור, ואל יקל בעיניך דבר זה בשום פנים ואופן.
הלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור להנשים באולם השמחות, ורציתי מאד שתבואי, כי יש לי דברים נחוצים לדבר איתכן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ב' לסדר אמור כ"ח ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום, ואל יהיה נקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל אשר השיחה בינו לבין קונו מקשרת את נשמת האדם אל האין סוף ברוך הוא, ונמשך על ידי זה לאדם כל מיני השפעות טובות, ולכן אם היית יודעת אל מה תזכי אם תספרי להקדוש ברוך הוא בכל יום מה שעובר עליך, אזי כל יום תתחילי מחדש, ואל תאמרי כבר דיברתי אתמול ושלשום וכו' וכו', ועדיין אני לא רואה שום שינוי וכו' וכו', אין דבר כזה, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט שמות רמז ר"ס) שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה לא ירד מן לישראל פעם אחת בשנה? אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. חזר וקבע לו בכל יום והיה מקביל פניו בכל יום. אף ישראל מי שהיו לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא למחר לא ירד מן ונמצאו כולם מתים ברעב, ונמצאו כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים; ולכן כשבר ישראל בא בכל יום ומבקש ממנו יתברך פרנסה, הקדוש ברוך הוא נותן לו, כי הוא יתברך אב הרחמן, וצופה ומביט ומחכה שאנחנו בניו נבקש ממנו, ואז יתן לנו בשפע גדול, ולכן בשביל זה צריכים בכל יום ויום להתחיל מחדש לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, ואם תהי חזקה בזה, תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין אחר שחרית שיהיה שתיה חמה וארוחת בוקר או מזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ותהלה לאל הקהילה שלנו מונית כבר למעלה מארבע מאות משפחות, ולכן אם יבואו בכל יום עשר נשים לעזור בבית התבשיל באיזה עזרה שרק צריכים וכו', אזי יצא לכל אשה לבוא פעם בחודשיים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שכל החיים שלי תלויים רק בזה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לעשות חסד עם כל בר ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ג' לסדר אמור כ"ט ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, הן אמת שאני יודע מה שעובר עליך משברים וגלים וכו', ירידות ונפילות, עגמת נפש חלישות הדעת וצער ומכאובים וכו' וכו', עם כל זאת הזהירנו רביז"ל על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחרה בכל כחו. וכל החולאת הבאין על האדם, כלם באין רק מקלקול השמחה וכו', וכפי קלקול השמחה והניגון, כן בא החולאת על האדם, וגם חכמי הרופאים האריכו בזה, שכל החולאת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה הוא רפואה גדולה בין בגשמי בין ברוחני, וצריך להתגבר מאד בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד. כי טבע של האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל; ואל יקל בעיניך דבר זה, כי השמחה זה הגאולה הפרטיית של כל אדם, כמו שפירש הבעל שם טוב הקדוש זי"ע את הפסוק (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", כמו שיהיה הגאולה הכללית לכל עם ישראל, כך לעת עתה צריך כל אחד לגאול את נפשו מהגלות המר, ועיקר הגאולה זה כפי השמחה שמכניסים בעצמו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') במה יכולים לשמח את עצמו? "עם שלא עשני גוי", ולכן ראוי לך לשמוח בזה מאד מאד, כי תהלה לאל יש בך הרבה טוב, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ובזה שאת תהי שמחה תוכלי לשמח את בעלך ואת הילדים ואת השכנות שלך, אשר אין עוד מעלה יותר גדולה מדבר זה לשמח את הזולת, שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, כמו שפירש רביז"ל (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", אשרי אדם שמכניס שכל בדל, כי חכמינו הקדושים אמרו (נדרים מ"א.) אין עני אלא מדעת, מי נקרא עני, מי שאין לו דעת ושכל להכיר את הבורא יתברך שמו שזה עיקר הדעת, כמו שכתוב (דברים ד' ל"ה) "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", ולכן מצוה על כל אחד ואחת להחדיר בנשמות ישראל את אמתת מציאותו יתברך שזה מה שמשמח את האדם, כי תיכף ומיד כשיש לאדם אמונה פשוטה בו יתברך אשר הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, כבר נכנס בו השמחה האמיתיית, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי להתחזק ולהיות בשמחה עצומה, וכן תשמחי נשים אחרות שזה המצוה הכי גדולה שרק יכול להיות.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

3 תגובות

  • 1.
  • תודה רבה על החיזוקים חג שמח
   מאת: יעל
  • 3.
  • מאת: מאירה
   אין מילים להודות לצדיק האמת שבדור שלנו
   תודה רבה ועוד תודה ..............
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup