ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה המקור לאמירת "תיקון הכללי"? ואיך יודעים שהוא תיקון גמור?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה המקור לאמירת "תיקון הכללי"? ואיך יודעים שהוא תיקון גמור?

שאלה:

מאת שמואל דוד:
אל הצדיק מיבנאל. רציתי לדעת מהיכן לוקחים חסידי ברסלב את העניין של אמירת תיקון הכללי? מה המקור לכך שזה תיקון גמור? ואיך יכול להיות שעל ידי אמירת העשרה מזמורי תהילים נתקן כבר הכל? אודה לכם מאד אם תענו לי.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר אמור ט"ו אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל שמואל דוד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

פלא על גבי פלא שאתה שואל אותי שאלה טיפשית כזו, בשעה שזה מפורסם כבר מאתיים שנה בכל העולם כולו מעניין התיקון הכללי, שבפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קמ"א) שזה תיקון גמור לפגם הברית, והתפאר שכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על עניין זה ונתייגעו למצוא לזה תיקון גמור. וקצתם לא ידעו כלל מהו ענין זה. וקצתם התחילו לידע קצת בענין תיקון זה, ונסתלקו לעולמם באמצע עסקם בזה ולא גמרו, ולי עזר השם יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלימות.

ועניין תיקון זה על ידי אמירת העשרה קפיטל תהלים ט"ז ל"ב מ"א מ"ב נ"ט ע"ז צ' ק"ה קל"ז ק"נ, הוא דבר חדש לגמרי, חידוש נפלא, כי הוא תיקון נפלא ונורא מאד וכו', ומי שיוכל לילך למקוה ואחר כך יאמרם בוודאי מה טוב, אך אפילו אם הוא אנוס שאי אפשר לטבול כגון שהוא חולה או שהוא בדרך, אף על פי כן אם יאמרם אשרי לו. כי הם תיקון גדול ונורא מאד. ואם יאמרם בכוונה כראוי בודאי מה טוב, אך גם האמירה בעצמה מסוגל מאד, ואמר כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם.

וכן אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) שתיקון הכללי מסוגל לפרנסה בניקל, והוא גם תיקון לכל החטאים שבעולם, כי לתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאד, וכבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם, כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לאו ולאו. בכן צריך לתקן כלליות הגידים, שהוא בחינת (דברים ד') "ויגד לכם את בריתו", ואז על ידי תיקון הברית, שהוא כלליות הגידין, נתתקן ממילא כל הלאוין שעבר, ונמשך להם לבנונית. ועל שם זה נקרא כלליות הגידין שהוא הברית קודש, 'שדי', על שם ששדי ויורה כחץ לבנונית ותיקונים לכל פרט ופרט כפי צרכו, ואפילו למקומות הצרים והדקים. כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון כי אם על ידי תיקון הכללי, שהוא זורק לבנונית ותיקונים גם למקומות הצרים והדקים. בבחינת (איוב כ"ב) "והיה שדי בצריך" ששדי ויורה תיקונין לכל מקומות הצרים וכו', עיין שם.

ובשביל זה אנשי שלומינו היקרים נזהרים בכל יום אחר תפלת שחרית בעודם עם תפילין דרבינו תם שאומרים את התיקון הכללי, שהוא תיקון גמור להכל, ובפרט שזוכים על ידי זה לפרנסה בנקל.

ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו ומקיים את דברי רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, כי אם רביז"ל אמר שזה תיקון, אז לא צריכים בכלל לשאול מה? מי? ואיך? וכו'.

ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קמ"א) אף על פי שהוא דבר קל לומר עשרה קפיטל תהלים, אף על פי כן גם זה יהיה כבד מאד לקיים. וכן נתקיים עתה בעוונותינו הרבים שמחמת ריבוי המחלוקת רוב ההמון רחוקים מאד לקיים זאת, ורביז"ל הודיע כל זאת מקודם. ואנחנו עשינו מה שמוטל עלינו להודיע התיקון לכל החפץ להתתקן, וכל אחד הטוב בעיניו יעשה. השומע ישמע, והחדל יחדל ואנחנו את נפשנו הצלנו, עיין שם.

הקדוש ברוך הוא יכניס בך דעת ושכל שיהיה לך אמונת חכמים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שמי שאין לו אמונת חכמים, סימן שיש לו צואה בראשו, כמאמרם ז"ל (ערובין כ"א) 'הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת', כמו שכתוב (קהלת י"ב י"ב) "ולהג הרבה יגיעת בשר", כשפוגם באמונת חכמים, אזי נדון ביגיעת בשר, היינו במותרות, והוא מדה כנגד מדה, כי הוא אינו מאמין בדבריהם, ומלעיג עליהם, ודבריהם הם אך למותר אצלו, על כן נדון במותרות וכו', עיין שם.

אשרי מי שמבטל את דעתו הפגומה וכו', ומציית את החכם האמיתי, ואז יקויים אצלו (משלי י"ג כ') "הולך את חכמים יחכם".


הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup