ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - בזכות מחצית השקל
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
בזכות מחצית השקל
   


לתרומות לחץ כאן או חייג 04-6656666
   

מוהרא"ש ז"ל אמר, שמנהג נתינת מחצית השקל בערב פורים הוא כמו הקדמה לקבלת תפילות ישראל שמתפללים ביום הפורים, כי על יום פורים נאמר (ירושלמי מגילה פ"א ה"ד) כל הפושט יד נותנין לו, ופירשו צדיקים, שזה סובב והולך על עבודת התפילה, שאז גם כן נקרא האדם "פושט יד", וכמו שכתוב (שמות י"ז) ויהי ידיו אמונה עד בא השמש, ותרגם אונקלוס "פריסן בצלו", היינו פשוטות ופרושות בתפילה, ולכן מקדימים ישראל לתת מחצית השקל לפני פורים, כדרך שנותנין צדקה לפני התפילה, כדי להעלות את התפילות של פורים למקום עליון, וכמו שנפסק בשולחן ערוך (יורה דעה סי' רמ"ט סעיף י"ד), שטוב ליתן צדקה לפני התפילה, והוא על פי דברי הגמרא (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי (רבי אלעזר נתן פרוטה לעני ואחר כך התפלל), ועל כן בזכות המחצית השקל שנותנים לפני הפורים, ובזכות המתנות לאביונים שנותנים ביום פורים עצמו, תעלינה כל התפילות לרחמים ולרצון לפני השם יתברך, ותפעלנה ישועות ורחמים רבים.

     
  "עניין מחצית השקל הוא הקדמה
לקבלת תפילות ישראל ביום הפורים"


ואמר מוהרא"ש ז"ל, שבשעת נתינת מחצית השקל, כדאי לזכור את דברי רביז"ל (ספר המדות אות צדקה חלק ב' סי' י"ט), על ידי נתינת שקלים ניצול מיצר הרע, ולכן מסוגל לבקש אז מהקדוש ברוך הוא שבזכות השקלים יזכה להינצל מן היצר הרע.

והסביר מוהרא"ש ז"ל את פנימיות העניין, כי הנה מבואר בדברי מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות ציצית הלכה ז' אות ט'), וכן מובא באלשיך הקדוש (פרשת כי תשא), שעניין נתינת "מחצית" השקל דייקא, ולא שקל שלם, להורות, שכל אחד מישראל הוא רק בחינת מחצית, וצריך להתאחד ביחד עם חבירו כדי להשלים לשקל שלם, והנה מיד שאדם מתאחד ביחד עם חבירו, ומוכן לקבל את נקודתו, ולהתחזק ביחד עמו, יש לו כוחות עצומים להכניע את הס"מ ולינצל מן היצר הרע.

כי עיקר עצת הס"מ לעשות פירודים בין איש לחבירו, ולהרבות מחלוקות ושנאות ביניהם, ואז בקל לו לשבור כל אחד ואחד, וכדאיתא במדרש (תנחומא נצבים) משל לאגודה של קנים, כל זמן שהם באגודה אחת אי אפשר לשבור אותם, אבל מיד שמתיר האגודה בקל לשבור אותם, ולכן עיקר עצתו להפריד ביניהם, ואותיות ס"מ, שהוא שמו של היצר הרע, מורין על זה, כי ס' הוא שישים ומ' הוא ארבעים, שאין היצר הרע מניח לנשמות ישראל להתאחד ולהשתוות ביחד שיהיו נ' ונ' שהם חמשים וחמישים, רק גורם שאחד מוכרח להתגדל על חבירו ולהשפיל אותו, עד שאחד יהיה שישים וחבירו יהיה ארבעים.

מה שאין כן שער הנו"ן של הקדושה, הוא התאחדות של שתי אותיות נו"ן ביחד, שכל אחד שווה ומאוחד עם חבירו, שזהו כל הלימוד של רבינו ז"ל, לאחד את כל נשמות ישראל ביחד, ולקרב את כולם אל השם יתברך, ואז ממילא ניצולים מן היצר והס"מ, ועל כן מצות מחצית השקל מסוגלת לזה ביותר, ומנהג ישראל קדושים לתת אותם בערב פורים דייקא, כדי לקבל את קדושת היום מתוך אהבה ואחדות, ושיהיו ניצולים מן היצר הרע, ועל ידי זה תתקבלנה כל העבודות של פורים לרחמים ולרצון, אשרי הזוכה לפורים כזה!

 (שיחות מוהרא"ש, חלק ט"ז)

» חג פורים בברסלב סיטי

» לעוד שיחות מוהרא"ש לחץ כאן

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup