ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - כ"ק מוהרא"ש שליט"א בביקור במוסדות החינוך ביבנאל
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
כ"ק מוהרא"ש שליט"א בביקור במוסדות החינוך ביבנאל
הצדיק במהלך הביקור

עוצמה! • זוהי המילה היחידה בה ניתן לתאר את ביקורו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א במוסדות החינוך שבנשיאותו ביבנאל עיר ברסלב • הביקור נערך בעת ביקורו של מוהרא"ש שליט"א בארה"ק בחודש חשוון תשע"א

י"א חשון תשע"א, 19/10/2010

צילום: משה בן שושן


ביום שלישי, בשעה 11:45 בבוקר, הגיע כ"ק מוהרא"ש שליט"א לקריית החינוך ביבנאל עיר ברסלב. בתחילה ביקר בבית הספר "בית פייגא" לבנות, (הקרוי על שם אימו של רבינו נחמן מברסלב זי"ע), שם קיבלו את פני קודשו מאות תלמידות עם דגלי "ברוכים הבאים בשם השם". מוהרא"ש שליט"א מסר בתחילה דרשה לבנות סמינר "בית מלכה", (ע"ש הרבנית מלכה ע"ה, אימו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א), ולאחר מכן נכנס לכל כיתה בבית הספר בנפרד, בירך את התלמידות, והתרשם מאוד מהחינוך הטהור עליו גדלות הבנות אשר דרך ארץ נסוך על פניהם. בכל כיתה הזדעזע מוהרא"ש שליט"א מחדש על התנאים לא תנאים בהם לומדות הבנות והבטיח להן כי בקרוב מאוד יעברו ללמוד בבית הספר החדש אשר שם כבר הכל יהיה אחרת וטוב יותר.

לאחר סיום ביקורו של הצדיק בבית הספר, הופיע בהדרת קודשו בתלמוד תורה "ילדי חן" הסמוך. מאות תלמידי התלמוד תורה קיבלו את פניו בשירה אדירה של "כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך", לאחר כמה דקות בהם צפה מוהרא"ש שליט"א בהתרגשות במאות התלמידים המקבלים את פניו, הורה למנהל התלמוד תורה הרב אשר טולדנו נ"י לומר לכל התלמידים להיכנס חזרה לכיתות על מנת שיוכל להתרשם מקרוב מכל כיתה וכיתה בנפרד. בתחילה נכנס מוהרא"ש שליט"א לכיתות הנמוכות ולאחר מכן לכיתות היותר גבוהות על פי הסדר, עד לישיבות "בית שלמה" ו"בית מנחם". בכל כיתה וכיתה קיבלו התלמידים את הצדיק בשירה ובשמחה, באחת מכיתות החיידר אף אמרו קטעים מ"ספר המידות" בעל פה, בכיתות אחרות שרו שירי שמחה בליווי כלי זמר, בכיתות הגבוהות חזרו על לימוד הגמרא בעל פה, וכו' וכו'.

גם כאן, כמו בבית הספר לבנות, הביע כ"ק מוהרא"ש שליט"א זעזוע עמוק ממצב הכיתות בהם לומדים ילדי אנ"ש, ביציאה מאחת הכיתות שנראת לגמרי כמו מחסן(!) התבטא מוהרא"ש שליט"א כי הוא בטוח שאפילו לבדואים אין תנאים כל כך גרועים...

לאחר סיום הביקור הביקור המרגש נפרד מוהרא"ש שליט"א מתלמידי התלמוד תורה ומייד לאחר מכן נסע לחזות בהתקדמות בניית קריית החינוך החדשה אשר תביא פתרון בעזרת ה' לכל מצוקת הילדים בשנים הרבות שעברו.

הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה בקרוב לשמוח בחנוכת המבנים החדשים של קריית החינוך.

מי היה מאמין שבמקום כל כך נידח בצפון, עיירה ושמה יבנאל, שעד לפני עשרים וכמה שנים לא שמעו אפילו על השם יבנאל בעולם, והנה ברוך השם כיום פורחת ביבנאל, שהפכה כבר ל"יבנאל עיר ברסלב", קהילה מסודרת עם מוסדות חינוך מפוארים שבהם מתחנכים קרוב לאלף תלמידים(!) בדרך התורה והחסידות, כשיראת שמים נסוכה על פניהם.

הקב"ה יזכנו לקבל במהרה את פני משיח צדקנו שיבוא ויגאלנו מכאן, מהרי יבנאל, [כמקובל בידינו וכמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם]. אשר בוודאי ירווה רוב נחת מהמראה הנפלא שיתגלה לעיניו...♦ כ"ק מוהרא"ש שליט"א בביקור בבית הספר לבנות "בית פייגא"


   השלט שקיבל את פני הצדיק בהגיעו לבית הספר

בנות בית הספר מקבלות את פני הצדיק עם דגלים בידיהם
"ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור"
כ"ק מוהרא"ש שליט"א סוקר בחיבה את התלמידות
קורת רוח על פניו של הצדיק
משוחח עם התלמידות
הצדיק מתרשם מהתלמידות באחת מכיתות בית הספר
אחת הכיתות בעת ביקור הצדיק
הצדיק יושב עם התלמידות באחת הכיתות הנמוכות
אחת הכיתות♦ כ"ק מוהרא"ש שליט"א בביקור בסמינר לבנות "בית מלכה"
הצדיק בכניסה לסמינר שקרוי על שם אימו הרבנית הצדקת מרת מלכה ע"ה
מוהרא"ש שליט"א בסמינר "בית מלכה"♦ כ"ק מוהרא"ש שליט"א בביקור בכיתות הגנים לבנות "בית פייגא"
כ"ק מוהרא"ש שליט"א בכניסה לאיזור הגנים
באחת מכיתות הגנים
אחת מכיתות הגנים מקבלת את פני קודשו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א
הצדיק בכיתה נוספת של גני הבנות כשקורת רוח על פניו הקדושות♦ כ"ק מוהרא"ש שליט"א בביקור בתלמוד תורה "ילדי חן" 
השלט שקיבל את פני הצדיק בכניסה לתלמוד התורה
תלמידי הת"ת ממתינים לבואו של הצדיק
כ"ק מוהרא"ש שליט"א משוחח עם מנהל התלמוד תורה הר"ר אשר טולדנו נ"י בעת הגעתו לת"ת
בקבלת הפנים בתלמוד תורה
הצדיק צופה בתלמידים בעת קבלת הפנים
"ברוך הבא בשם השם"
כ"ק מוהרא"ש שליט"א בכיתת חיידר
בכיתת חיידר. משוחח עם מנהל הת"ת הר"ר אשר טולדנו נ"י
אחד מילדי "תינוקות של בית רבן" בכיתת חיידר
בכיתת מכינה א'/1
בכיתת מכינה א'/2
ילדי תשב"ר בכיתת מכינה א'/2
הצדיק בת"ת בדרכו לכיתת מכינה ב'
בכיתת מכינה ב'
בכיתה א'
ילד חמד בכיתה א'
בכיתה ב'
בכיתה ב'. הצדיק דורש בפני הילדים
בכיתה ב'. עם המלמד הר"ר אליעזר שלמה מזרחי נ"י
בכיתה ג'
בכיתה ג'. סוקר בהנאה את התלמידים
בכיתה ג'. עם המלמד הר"ר גדעון מצליח נ"י
בכיתה ג'. דורש בפני התלמידים
בכיתה מיוחדת לשיעורי עזר לתלמידים מתקשים
בכיתה ד'
בכיתה ד'. מאזין לשירת התלמידים
בכיתה ה'. הצדיק סוקר את התלמידים כשקורת רוח על פניו
בכיתה ה'
בכיתה ו'
בכיתה ו'. התלמידים קוראים את פרשת השבוע עם הטעמים♦ כ"ק מוהרא"ש שליט"א בביקור בישיבות "בית שלמה" ו"בית מנחם" 
בישיבה קטנה "בית שלמה"
בישיבה קטנה "בית מנחם"♦ כ"ק מוהרא"ש שליט"א בסיור במתחם הבנייה של קריית החינוך החדשה ♦


כ"ק מוהרא"ש שליט"א מגיע למתחם הקרייה החדשה


בכניסה למבנה בית הספר "בית פייגא" החדש


בתוך מבנה בית הספר החדש. משמאל נראה קבלן הבנייה


בתוך אחת הכיתות החדשות


מוהרא"ש שליט"א בסיור באחת מהכיתות החדשות


בכניסה למבנה ההנהלה בקריית החינוך החדשה


באולם האירועים החדש שנמצא בתוך מבנה ההנהלה בקרייה החדשהעוד בנושא זה:
מסיבת סידור לילדי התלמוד תורה קריית החינוך החדשה ביקור מוהרא"ש בתלמוד תורה

 

6 תגובות

  • 2.
  • מאת: גיא
   אני רואה את התמונות ומקנא באותם יהודים שזוכים לחיות תמיד בתוך הקדושה, ובתוך החינוך הקדוש הזה! רחוק מכל הטומאה!
  • 4.
  • מאת: אלמוני
   הגיע הזמן שהילדים שלנו יילמדו כמו בני אדם במקום שראוי לילדים קדושים כאלו
  • 7.
  • מאת: אביגיל
   איזה עיר מושלמת יבניאל!רק חבל שהצדיק לא יזכה לראות אותה בשיא ההתפתחות:-( איך הוא ככ עזב אותנו!
  • 9.
  • ממש יפה לראות את כל הילדים!!!
   מאת: מישהי אלמונית
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup